Yhtiökokous

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat Suomen osakeyhtiölain mukaisesti eräät tärkeät päätökset, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta ja osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta päättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

Outokummun varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019.  Outokummun hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta myöhemmin julkaistavalla pörssitiedotteella.

ILMOITUS VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyynnöt tulee toimittaa Outokummun hallitukselle viimeistään 18.1.2019 postitse osoitteeseen AGM / Outokumpu Oyj, PL 245, 00181 Helsinki, tai sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen matti.louhija@outokumpu.com. 

Jo pidetyt yhtiökokoukset: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ja 2013

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Dec 20, 2018