Osinko

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään kolmasosa yhtiön tilikauden voitoista, ja tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille vakaata vuotuista osinkoa.

Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään tuloskehityksen ohella huomioon myös konsernin investointi- ja kehittämistarpeet.

OSINGOT

 

 

 

   

 

 

 2017

2016

2015

 2014

2013

 2012  2011 2010

Osinko/osake, €

0,25  0,10

 –  –

0,25

Osinko/tulos, %

 26,3

28,8

 –

Efektiivinen osinkotuotto, %

 3,2

1,2

 –

 –  –

1,8

 

 

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Aug 09, 2018