Körkort för skydd och säkerhet

Avesta Jernverk

Säkerheten för alla som arbetar på Outokumpus anläggningar är av högsta prioritet. Det gäller såväl anställda som entreprenörer och besökare på våra anläggningar. Säkerhet handlar även om att värna om vår omgivande miljö.

Säkerheten först

Säkerhet börjar med mig

Vi har alla ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet.

Säkerhet före volym

Inget är så bråttom att det inte kan göras säkert.

Inga upprepningar 

Det krävs att vi drar lärdom av de tillbud och olycksfall som inträffar för att inte samma sak ska inträffa igen.

Inga genvägar

Genom att vara riskmedveten och utföra arbetet utifrån gällande rutiner minskar vi risken att drabbas av olycksfall.

 
Den här utbildningen riktar sig till anställda och entreprenörer på Avesta Works. Den är en del i att öka medvetenheten om risker och kunskapen om rutinerna i verksamheten. Efter att du gått igenom materialet avslutar du med ett kunskapstest. Godkänt provresultat är giltigt i tre år.

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest