Outokumpu Bryt & LåsBryt & Lås

Att BRYTA & LÅSA handlar om att säkra en anläggning mot oförutsedda rörelser eller flöden. Att slå ifrån arbetsbrytare eller ventiler är det mest självklara sättet, men tänk även på att…

..använda dig av mekaniska spärrar för att förhindra att anläggningsdelar rör sig på grund av t ex tyngd eller tryckfall.

…tömma, dränera eller på andra sätt förhindra att tryck/energi finns kvar i anläggningen.

Bryt & Lås gäller vid varje normalfall när arbete skall utföras på maskiner och arbetsutrustning, som exempelvis:

All typ av underhåll (förebyggande och avhjälpande)
Bortrensning av kvarblivet material
Städning, tvättning, sanering (t ex med högtrycksspruta)
Byggnadsarbeten i eller i direkt anslutning till maskinen
Trycksatta anläggningsdelar

Personliga lås - Alla som ska utföra arbete i en anläggning ska använda personliga lås "Ett lås - en nyckel" som är tydligt märkta med namn och telefonnummer samt med företagsnamn för entreprenörer.

Bryt & Lås-instruktioner - I planeringen av arbetet bedöms vilka Bryt & Lås-instruktioner som ska skrivas ut. Bryt & Lås-instruktioner finns för respektive anläggningsdel.

Använd checklistan i Bryt &Lås -instruktionen för att identifiera alla brytpunkter.

Bryt & Lås-instruktioner 

 • Lita inte blint på instruktionen utan var uppmärksam på om det finns ytterligare positioner som behöver säkras!
 • Signera när du har brutit, låst och provstartat.
 • Har du uppmärksammat det som står under ”Särskild information”?
 • Finns andra risker som inte instruktionen beskriver?
 • Notera eventuella brister. T ex flyttade/utbytta arbetsbrytare.
 • Utför arbetet.

Blockering

Blockeringslås kan användas om ett arbete pågår över flera arbetsskift. Blockeringslås innehas av vissa arbetsgrupper på Outokumpu Avesta Works, men är inte ett arbetssätt för entreprenörer.

 • Respektive arbetsgrupp har en uppsättning blockeringslås med gemensam nyckel.
 • Vid arbete låses anläggningen med blockeringslås samt personligt lås.
 • Utskriven B&L-instruktion används för att hitta alla brytpositioner.
 • Vid skiftbyte plockas det personliga låset bort och utförare 2 låser med sitt personliga lås. (Samma B&L-instruktion används)
 • Efter avslutat arbete tar utförare 2 bort sina personliga lås samt blockeringslåsen.

Blockeringslås ersätter INTE det personliga låset.

Områdesbrytning

Områdesbrytning kan tillämpas om många personer arbetar inom samma område.

 • Två utsedda, lämpliga personer låser anläggningen enligt B&L-instruktion.
 • Nycklar till låsen läggs i grupplåsbox som låses med personliga lås.
 • Ifylld checklista placeras bredvid låsboxen.
 • Samtliga personer som arbetar i anläggningen låser låsboxen med sitt personliga lås.
 • Efter avslutat arbete tar respektive utförare bort sitt personliga lås och anläggningen kan låsas upp igen.

Avspärrningar

Öppningar och hål med fallrisk ska skyddas med fallskyddsräcke eller skyddas med täckning. Skyddsräcken ska finnas runt hela öppningen. Om man väljer att täcka hålet med en skiva eller motsvarande ska den vara hållbar, ligga stadigt och vara tydligt markerad. När det finns liftar eller andra tunga fordon som kan köra i närheten ska täckningen eller skyddsräcket vara anpassat för det.

Vid behov av avspärrningar för andra typer av risker görs bedömning från fall till fall om hur stabil avspärrningen behöver vara. Avspärrningar ska alltid skyltas med varför det är avspärrat, kontaktperson/kontaktuppgifter och hur länge avspärrningen ska vara kvar.

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest