å arbetsplatser där flera företag arbetar samtidigt kan det ena företagets arbete skapa risker för anställda i andra företag. Då är det viktigt med samordning för att inte utsätta varandra för fara. Samordningsansvaret handlar till stor del om att ansvara för en bra planering av arbetet för att undvika risker. Avesta Works som fast driftställe har kunskapen om, och ansvaret för, de risker som uppstår i verksamheten. Avesta Works är därmed också ansvarig för samordning då flera företag samtidigt arbetar inom området.

Kommunikationen mellan alla inblandade är viktig för en bra planering. Som entreprenör förväntas du informera om hur ditt arbete ska utföras, de risker det innebär och hur det kan påverka andra i omgivningen. Stoppmöten/samordningsmöten är viktiga forum för att kunna planera för ett säkert arbete.

  • I Avesta Works samordningssystem görs en riskbedömning av alla entreprenörsarbeten och hur de kan påverka och påverkas av andra arbeten. Utskriven och signerad samordningsblankett fungerar som tillstånd för entreprenör att utföra ett arbete.
  • Det är viktigt att du som entreprenör informerar representant för Avesta Works då förutsättningarna förändras, t ex om det tillkommer arbete eller om arbetet drar ut på tiden mot plan.
  • Upptäcker du risker eller om det inträffar tillbud eller olycksfall, meddela snarast kontaktperson eller samordningsansvarig. Detta för att så snart som möjligt kunna åtgärda och förebygga allvarligare händelser.

 

Personalrum

Avesta Works personalrum, matsalar och omklädningsrum får normalt ej användas av entreprenörer. Undantag medges av respektive verksledning.

 

Körkort för skydd och säkerhet på Avesta Jernverk

1. Introduktion

2. Allmänt

3. Var medveten om riskerna

4. Samordning av entreprenörer

5. Högriskarbeten och arbetstillstånd

6. Säkra ingrepp

7. Vid olycksfall eller andra oönskade händelser

8. Kunskapstest