Du är nu på rätt sida om du är anställd av Outokumpu och ska göra Special Coil Nybys säkerhetskörkort.

Under hittar du den information du behöver för att klara av provet.

När du startar provet har du 30 minuter på dig.

 

Nybys säkerhetskörkort för anställda

  1. Trafik och ordningsregler
  2. Regler för produktionslokalerna
  3. Regler för arbetsplatsen
  4. Om olyckan är framme
  5. Säkerhetskörkortets prov