Vad har vi lärt oss om återvinning, förnybara material och ledarskap?

Max Menzel, Head of Sustainability & Technical Customer Service


Det finns många saker de flesta inte känner till om rostfritt stål – till exempel hur dess korrosionsbeständighet baseras på förmågan att ”självläka” eller att det är ett väldigt populärt material för konstverk. De flesta antar till exempel att rostfritt stål främst används i köksredskap på grund av estetiska skäl, när det i själva verket är tack vare hygienaspekter och värmeledande egenskaper. Men flest missuppfattningar kring rostfritt stål handlar om miljön.

Stålproduktion i alla dess former antas ofta vara smutsig, avfallsskapande, förorenande, koldioxidintensiv och inte hållbar. Det ska dock sägas att konventionella produktionsmetoder har kännetecknats av dessa beskrivningar under en stor del av stålets historia. Idag behöver det dock inte vara på det viset. Nyckelaktörer i branschen jobbar för att hitta banbrytande lösningar som minskar koldioxidutsläppen och driver på den cirkulära ekonomin. Outokumpu är ett av dem.

Men kan en ståltillverkare verkligen vara en ledare inom hållbarhet? Låt oss se efter:

 

Återvinning och cirkularitet i centrum för vår verksamhet

FN, World Economic Forum, Europeiska unionen med flera är alla överens: för att säkerställa en hälsosam och rättvis framtid för mänskligheten krävs ett fundamentalt skifte mot cirkulär ekonomi. Det har rått konsensus om detta ganska länge, men när det gäller cirkularitet så försöker många företag fortfarande hinna ikapp. Outokumpu leder dock vägen.

Ur ett globalt perspektiv förlitar sig de flesta producenter av rostfritt stål i hög utsträckning på primära råvaror som huvudingrediens, medan europeiska producenter redan mestadels förlitar sig på återvunnet stål, med Outokumpu i spetsen. Alla materialflöden associerade med vår produktion hanteras omsorgsfullt för att förhindra onödigt avfall och vi gör vårt bästa för att fullt ut återvinna och återanvända så mycket biprodukter som möjligt. Faktum är att vårt stålverk i Torneå i Finland är det största återvinningscentret i Europa, och möjliggör för oss att årligen återvinna tusentals ton skrot. I praktiken betyder det att mer än 90 procent av vårt rostfria stål kommer från återvunnet material. 2022 nådde vi en rekordnivå om 94 procent.

Vi letar även aktivt efter möjligheter att ingå partnerskap med andra företag och branscher för att påskynda cirkulariteten. Skogssektorn producerar till exempel en betydande mängd förnybara, biobaserade avfall och restprodukter. Vissa av dessa biprodukter kan användas i tillverkningsprocessen för rostfritt stål (som användningen av biokoks istället för konventionellt kokskol), vilket gör att vi undviker att biprodukterna missköts och minskar dessutom vårt eget beroende av primära råmaterial. Ett annat exempel är konsumentänden, där vi även ingår partnerskap för att påskynda cirkulariteten så att vi kan säkerställa att vi behåller det som är bra i värdekedjan.


Faktum är att vårt stålverk i Torneå i Finland är det största återvinningscentret i Europa, och möjliggör för oss att årligen återvinna tusentals ton skrot.

 

Om allt rostfritt stål tillverkades av Circle Green så skulle det globala koldioxidavtrycket minska med 250 miljoner ton – varje år

Outokumpus optimism och passion för cirkularitet kan delvis förklaras av det faktum att rostfritt stål i sig är ett material som inte bara har enastående hållbarhet, utan även är 100 % återvinningsbart. Tack vare sina naturliga egenskaper används rostfritt stål i en uppsjö tillämpningar och är ett viktigt material som samhället kan byggas utifrån – och som kan användas i princip för evigt. Produkter av rostfritt stål kan ha en livslängd på upp till 100 år. Detta medan andra material (till exempel kolstål) behöver bytas ut efter 10–15 år. Utmaningen ligger i att göra förändringar i produktions- och leverantörsprocesser så att inte bara materialet i sig är hållbart, utan även hela värdekedjan det ingår i.

Alla dessa saker – återvinning, öka cirkulariteten, men även att hantera leveranskedjornas påverkan – driver ett annat ytterst viktigt mål inom hållbar utveckling: att minska utsläppen. Ju mer återvunnet material vi använder, desto mindre avfall skapar vi. Och ju mer kontroll vi har över vårt behov av primära material, desto mindre koldioxidutsläpp genererar vi. På samma sätt kan vi minimera vårt koldioxidavtryck i alla scopen genom att strategiskt tillvarata möjligheter inom leverans och distribution. Under 2022 hade vi glädjen att lansera en ny produktserie, Circle Green, som har den minsta koldioxidintensiteten av alla rostfria stålprodukter i världen, och upp till 92 % lägre avtryck än det globala genomsnittet. Sett till alla våra produkter är samtidigt vårt koldioxidavtryck mer än 70 % lägre än det globala genomsnittet.
Vad krävs av ett framgångsrikt företag idag?

Återvinning och cirkularitet är ofta det vi pratar mest om, eftersom dessa är grundläggande för vår produkt och affärsmodell. Vårt hållbarhetsarbete i stort är dock betydligt mer omfattande. En hållbar inköpsorganisation, energieffektivitet, vattenhantering, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, mångfald, rättvisa och inkludering samt kontinuerlig utveckling av våra medarbetare tillhör våra prioriteringar, och vi inkluderar hållbarhet i allt vårt beslutsfattande. Vi engagerar oss i initiativ och samarbetar med små som stora organisationer, från lokal till global nivå, för att bättre förstå och hantera vår påverkan på världen – eftersom det är vad vi anser krävs av företag för att lyckas idag.

Vi strävar efter att förändra många av uppfattningarna kring tillverkning (nämligen att det inte kan göras hållbart), men vi vill även att vår hållbarhetsberättelse ska överskrida branscher och regioner. Med det i åtanke finns det tre lärdomar av våra erfarenheter hittills som vi vill berätta om vitt och brett, för organisationer av alla storlekar och typer:

1. Cirkularitet bygger på partnerskap och samarbete

Cirkularitet är inte alltid ett enkelt alternativ. I många fall kan detta endast möjliggöras genom innovation och partnerskap – och för vissa organisationer kan det rentav krävas omfattande analys för att ens identifiera möjligheter till cirkulära metoder eller processer. Med det sagt är cirkularitet ändå ett av de mest raka, uppenbara svaren för att stärka hållbara värdekedjor. Att främja återvinning och andra former av cirkularitet är att maximera resurseffektiviteten, begränsa miljöpåverkan och ofta minska utsläppen i processen.

Cirkularitet behöver naturligtvis omfatta hela värdekedjorna för att säkerställa att produkter i slutet av sin livscykel finner sin väg tillbaka till början. Nya sätt att arbeta, nya partnerskap och gemensamma värderingar krävs för att kunna tillvarata dessa fördelar fullt ut. Vår erfarenhet säger oss att ett enskilt företag inte kan lösa allt själva, men genom samarbete är Outokumpu nära en verkligt cirkulär ekonomi redan idag.

2. Du kan inte göra för mycket, men små steg underlättar

Klockan tickar, och vi måste skynda oss om vi vill skapa en trygg framtid för vår planet. Det är därför det inte finns "för mycket" i hållbarhet. Outokumpu har flyttat gränser för att erbjuda ett hållbart stål som marknaden inte förväntade sig. Circle Green visar en helt ny potential för att undvika koldioxidutsläpp när man arbetar med rostfritt stål. Det är ett stort steg som positionerar företaget som en föregångare och thought leader inom hållbart rostfritt stål. Detta är bara möjligt genom decennier av små välplanerade steg för att bli mer hållbara i alla våra processer. Oavsett vad du startar med är det dags att börja utveckla ditt företag för en hållbar framtid.

3. Lösningen är inte att enbart fokusera på återvinning

Med allt fokus på cirkularitet och återvinning får vi inte glömma behovet att minska utsläppen på det vi inte kan återvinna. Att nå en återvinningsgrad på 100 % för rostfritt stål är inte ett rimligt mål eftersom vi fortfarande ser en ökande efterfrågan. Därför fokuserar Outokumpu även på primära materialkällor, till exempel nickel och krom – som är nödvändiga ingredienser i rostfritt stål – för att minska sina utsläpp. Å ena sidan kräver det utvärdering och hantering av vår leverantörsbas och å andra sidan att vi minskar utsläppen från vår egen ferrokromverksamhet.

Outokumpu har flyttat gränser för att erbjuda ett hållbart stål som marknaden inte förväntade sig. Circle Green visar en helt ny potential för att undvika koldioxidutsläpp när man arbetar med rostfritt stål. 

 

---

Kan en ståltillverkare också vara en hållbarhetsledare? Vi tror inte det – vi vet! Tillsammans med våra partners siktar vi på att vara spjutspetsen och ledaren inom hållbarhet för hela branschen.