Minska utsläppen från den rostfria stålindustrin – nu har vi chansen att göra skillnad för framtidens planet 

Rostfritt stål utgör en hörnsten i dagens samhälle – det används nästan överallt i våra dagliga liv. Förutom att använda rostfritt stål vid konstruktion av byggnader och infrastruktur kan materialet ha andra användningsområden, exempelvis i tillverkningen av bilar, bestick, tvättmaskiner och i kirurgiska knivar. Stålindustrin, liksom många andra branscher, står inför utmaningen att bli mer hållbar. Stålproduktionen står för cirka 7 procent av de globala CO2-utsläppen och varje producerat ton ger upphov till cirka 1,85 ton CO2-utsläpp i genomsnitt.


Förutom utsläpp av växthusgaser skapar ståltillverkning såväl avfall som luftföroreningar och bidrar till fortsatt beroende av fossila råvaror. När efterfrågan på materialet ökar, kommer dess miljöpåverkan också att öka givet att industrin inte kan skapa och använda mer hållbara metoder.

Enligt Stefan Erdmann, Chief Technology Officer & Group Sustainability på Outokumpu, finns det två huvudfaktorer som driver hållbarhetsutvecklingen hos producenter av rostfritt stål. Den första är hänsyn för miljön och den andra, säger Erdmann, är av ekonomiska skäl. Efterfrågan på mer hållbara produkter ökar, och det är företagsledarnas ansvar att fatta beslut som kommer att bidra till lönsamheten för deras företag, men framför allt långsiktiga beslut som utvecklar livskraftiga bolag. Kunder, anställda och investerare lockas alltmer till företag som använder hållbara lösningar. Likaså kräver regeringar och myndigheter hållbarhet i allt högre grad.

Kort sagt behöver producenter av rostfritt stål, som Outokumpu, agera för att säkra framtiden för sin verksamhet, sina anställda och planeten. Ståltillverkarnas huvudsakliga mål bör vara att minska sina utsläpp med hjälp av cirkulära lösningar, teknik och samarbete.

Det är också mycket viktigt att förstå skillnaderna mellan kolstål och rostfritt stål – som ofta betraktas som jämförbara alternativ. Rostfritt stål är, tack vare unika egenskaper som oöverträffad livslängd, minimala underhållsbehov och korrosionsbeständighet, inte bara det starkaste utan också det bästa ekonomiska valet.

Cirkularitet och teknik

I hållbarhetssammanhang beskriver termen cirkulär ett system där resurser återanvänds för samma eller liknande tillämpningar om och om igen. Cirkularitet maximerar resursernas värde och minimerar även avfall. En hög grad av cirkularitet kan uppnås genom att använda återvunna råvaror vid tillverkning av rostfritt stål. Dessutom kan rostfritt stål återvinnas i oändlighet utan kvalitetsförlust. Exempelvis tillverkar Outokumpu rostfritt stål mestadels genom att använda mer än 90 procent återvunnet material. Men med ett globalt genomsnitt på endast runt 44 procent på användning av återvunnet material i tillverkningen finns en enorm potential för att återvinning skulle få stor inverkan i branschen.

En annan möjlighet för cirkularitet i produktionen av rostfritt stål finns i form av biokoks som naturligt binds av jord, träd och andra växter. Biokoks är en förnybar resurs i form av avfall och rester – till exempel från sågverk och pappersbruk. I dagsläget kommer det mesta av de direkta utsläppen som skapas av produktion av rostfritt stål från kolhalten i våra råvaror och från användningen av bränslen samt från användningen av koks för att producera ferrokrom, som är en av de väsentliga råvarorna för tillverkning av rostfritt stål. Det är dock möjligt att fossil koks ersätts med biokoks, vilket skulle kunna minska utsläppen avsevärt.

"Att fokusera på cirkularitet som helhet hjälper oss inte bara att minska våra utsläpp", säger Erdmann, "det ger också våra kunder möjlighet att göra framsteg i sina hållbarhetsmål."

Teknologin är en del av det som möjliggör cirkularitet, men den spelar också en bredare roll för att minska utsläppen. Till exempel kan artificiell intelligens användas i produktionsprocesser, stödja mänskliga beslut genom datavetenskap, eliminera effekterna av mänskliga fel och därigenom kraftigt öka effektiviteten och minska avfallet. Ännu viktigare är att tekniken gör det möjligt att samla in och analysera utsläppsdata, vilket hjälper till att öka medvetenheten, driva efterfrågan på hållbara produkter och utgöra en grund för branschövergripande mål.­

Framväxande ekosystem och höga ambitioner

För att uppnå den potential som ny teknologi och cirkularitet kan erbjuda, behöver producenter av rostfritt stål skapa innovativa partnerskap och skapa nya ekosystem med flera intressenter i processen. Utan partnerskap är det praktiskt taget omöjligt att genomföra strategier som involverar möjligheter som att introducera biokoks eller återvinna ytterligare rostfritt stålskrot, påpekar Erdmann. När branschen i allt högre grad vänder sig till banbrytande processer och material behövs partnerskap för att överbrygga kunskapsluckor och bryta upp silos av expertis.

"Ärligt talat har vi själva inte all nödvändig kunskap vad gäller biokoks och biobränslen", säger Erdmann. "Dessutom är det oerhört värdefullt att samarbeta men inte bara med stora institutioner som tillför resurser – som exempelvis Microsoft eller MIT – utan också med mindre, flexibla företag med entreprenörsanda."

För att etablera dessa partnerskap behövs både ödmjukhet och mod från organisationer. "Innovationsförmåga faller inte från himlen", tillägger Erdmann. I stället krävs hårt arbete, långsiktiga visioner och en vilja för att visa vägen med nya strategier – även om det innebär mindre marginaler på kort sikt.

 

"Stålföretag har en stor roll att spela i klimatförändringen genom ambitiösa steg mot en stålproduktion med lägsta möjliga koldioxidavtryck"

Omfamna nya roller

 

Den rostfria stålindustrin har länge varit relativt enkel: införskaffa råvaror, tillverka stål och sälja det till kunder. Dagens globala utmaningar kräver dock att producenter antar nya roller och att de bidrar till den växande ekonomin av hållbara och cirkulära lösningar.

"Vårt jobb är inte längre att bara producera stål", säger Erdmann. "Vårt jobb är att utnyttja alla våra förmågor och resurser för att göra nytta för alla och att bygga en bättre framtid för samhället, vårt företag och vår planet."

Tillverkare av rostfritt stål som ser behovet av minskade koldioxidutsläpp kommer vara mer motståndskraftiga och bättre förberedda för framtiden. Inte minst när behovet av koldioxidneutralitet övertas av behovet av koldioxidnegativitet, eller när andra mål för hållbar utveckling – som att främja biologisk mångfald eller eliminera fattigdom – blir allt viktigare.

"Det är möjligt att minska utsläppen och koldioxidintensiteten inom den rostfria stålindustrin och Outokumpu har åtagit sig att vara föregångaren inom hållbart rostfritt stål. Stålföretag har en stor roll att spela i klimatförändringen genom ambitiösa steg mot en stålproduktion med lägsta möjliga koldioxidavtryck. Genom att återanvända material kan vi bygga en värld som varar för evigt. Vår planet behöver inte nya saker – den behöver först och främst saker som återanvänds och som håller.”