Outokumpu erbjuder 220 sommarjobb i Sverige

Nu är det dags att söka sommarjobb – hos Outokumpu i Sverige. Vi finns i Avesta, Degerfors, Fagersta och Nyby. Är du över 18 år och letar sommarjobb? Passa på att söka något av de 220 sommarjobb som Outokumpu erbjuder i Sverige. Vi söker dig, gärna med teknisk eller industriell utbildningsinriktning.


”Vi är världsledande inom rostfritt stål, ett material som är tåligt och utformat för att vara för evigt. Outokumpus produkter bidrar till en hållbar värld och vi behöver rekrytera fler medarbetare för att stärka vår kompetens och vår fortsatta utveckling. Ett sommarjobb hos oss kan vara en första ingång till en fortsatt karriär inom stålindustrin”, säger Nils Normark, HR-ansvarig på Outokumpu i Sverige.

Sommarjobben i Avesta söks via mejl, utbildning.avesta@outokumpu.com. Sista ansökningsdag är 31 januari. Jobben i Degerfors söks via outokumpu.com/careers.


Outokumpu offers 220 summer jobs in Sweden
Now is the time to look for summer jobs - at Outokumpu in Sweden. We are located in Avesta, Degerfors, Fagersta and Nyby. Are you over the age of 18 looking for summer jobs? Take the opportunity to apply for one of the 220 summer jobs that Outokumpu offers in Sweden. We are looking for you with technical or industrial education.

"We are a a global leader in stainless steel, materials that are durable and designed to last forever. Outokumpu's products contribute to a sustainable world and we need to recruit more employees to strengthen our competence and our continued development. A summer job with us can be a first step for a continued career in the steel industry, says Nils Normark, HR manager at Outokumpu in Sweden.

The summer jobs in Avesta can be applied via e-mail, utbildning.avesta@outokumpu.com. The last day for applications is 31 January. The jobs in Degerfors can be applied at outokumpu.com/careers.
 
 

Published Jan 17, 2019