Outokumpus leveranskedja i media nästa vecka – vi agerar beslutsamt utifrån anklagelserna i Guatemala

Outokumpu har informerats om flera anklagelser riktade mot nickelleverantören Solway i Guatemala. Vi har upphört lägga nya ordrar till Solway och undersöker situationen på plats tillsammans med en extern hållbarhetsexpert.

I november 2021 kontaktades Outokumpu av journalister från SVT:s program Uppdrag granskning. Journalisterna ingår i ett globalt nätverk som undersöker nickelbrytningen i Guatemala, med syfte att publicera ett reportage den 6 mars online och den 9 mars på tv.

De har visat särskilt intresse för en av våra leverantörer, Solway Group, och deras Fenix-gruva. Solways nickelproduktion i Guatemala har ingått i Outokumpus leveranskedja sedan år 2015.

I Outokumpus produktion återvinns över 90 % av materialet för att minimera behovet av primära råmaterial. I vår produktion kommer 75 % av allt nickel från återvunnet stål och det övriga behovet kommer från olika leverantörer världen över. Under 2021 kom mindre än 3 % av våra nickelköp från Solways gruva i Guatemala.

Stopp för nya ordrar från Guatemala

SVT påstår sig ha bevis för att Solway har mörkat fall av föroreningar i sjön Izabal. Dessutom anklagas Solways leverantör, Mayaniquel, för att ha en historik av att vara involverade i korruptions- och mutbrott i Guatemala samt för att sprida felaktig information om lokalbefolkningen och att kartlägga journalister som undersöker företagen. Under det senaste året har Solway köpt nickelmalm från Mayaniquel och levererat ferronickel producerat med den här malmen till Outokumpu utan att informera oss.

”Anklagelserna mot gruvdriften i Guatemala är mycket allvarliga och något vi inte har känt till. Vi agerar beslutsamt på den nya informationen och har inlett en egen utredning av påståendena tillsammans med en extern partner för hållbarhetsbedömningar. Vi har tills vidare stoppat nya ordrar till Solway tills vi har gjort en oberoende bedömning av situationen”, säger Marc-Simon Schaar, SVP, Raw Materials Procurement, Outokumpu.

Medlemmar av teamet för inköp av råmaterial är för närvarande i Guatemala för att slutföra bedömningen tillsammans med den oberoende konsulten.

Vårt engagemang för miljömässig och social hållbarhet är orubbligt

Outokumpu har en policy om nolltolerans mot alla former av korruption och vi förväntar oss att alla våra affärspartner följer den här policyn till fullo.

Outokumpu har förbättrat sina rutiner för hållbara inköp betydligt under 2021. Olika åtgärder har vidtagits gällande inköp av hållbara råmaterial, inklusive att stärka företagets åtaganden, göra en översyn av vår policy, öka resurser, bedöma risker för mänskliga rättigheter samt anlita externa rådgivare.

Faktablad om Outokumpus arbete för en hållbar leveranskedja

Mer om Outokumpus sätt att främja mänskliga rättigheter i enlighet med ramverket UN Guiding Principles Reporting Framework

Mer information:
Outokumpu Group Communications hanterar media. Om du har några frågor vänder du dig till Päivi Allenius, VP – Communications, paivi.allenius@outokumpu.com, tel. +358 40 753 7374