Knutpunkten för innovation: AI:s växande roll inom rostfritt stål

Kristiina Tiilas, Head of Digital Platform, Outokumpu 

Artificiell intelligens och rostfritt stål låter inte precis som ler och långhalm, men faktum är att de inte står så långt ifrån varandra. Rostfritt stål är en nyare teknik – och AI en äldre – än vad många känner till. 

Rostfritt stål ses ofta som ett okomplicerat material, men i likhet med AI så är det faktiskt en komplex, exakt konstruerad produkt som är föremål för ständig innovation. Båda har ett enormt antal tillämpningsområden såväl som ett globalt avtryck som överskrider gränser och kulturer, och påverkar våra dagliga liv på sätt som vi ofta tar för givet. Båda är dessutom positionerade att spela en större roll i vår framtid än de någonsin gjort tidigare. 


Många som jobbar i branschen vet att AI har varit en del av produktionsprocesserna för rostfritt stål i ett antal år, och tillför betydande värde genom tillämpningar som prediktivt underhåll och förebyggande av utrustningsfel. På Outokumpu använder vi även olika maskininlärningsapplikationer för tidsserieprognostisering och strömningsanalys. Med hjälp av AI kan vi exempelvis optimera smälttiden i våra ljusbågsugnar. Därigenom har vi kunnat förkorta ugnsbehandlingens smälttid med 4 procent och öka ugnskapaciteten med 17 procent. Dessa förbättringar har resulterat i en minskning på 1 736 ton CO2. Andra typer av AI, inklusive datorseende, spelar också en roll. Idag är det dock generativ AI som leder till ett fundamentalt paradigmskifte. 

Föreställ dig hur ett fullt hållbart stålverk skulle kunna se ut i framtiden (bild genererad med hjälp av Mid Journey AI).

GAI: Nya möjligheter, nya utmaningar

Generativ AI, som förkortas GAI, skapar ny data eller innehåll, till skillnad från att arbeta med befintlig data. Bland de typer av saker den kan skapa finns text, bilder, ljud, video, 3D-modeller, syntetiska datauppsättningar, naturligt språk och källkod. Konsekvenserna är så vidsträckta och kraftfulla – och ger upphov till så många nya verksamheter och produkter – att det idag inte är möjligt att veta var, när eller hur de största effekterna kommer att ses. 

Detta stämmer för samhället i stort och stämmer även för enskilda organisationer. Som producent av rostfritt stål ansvarar Outokumpu exempelvis inte bara för att skapa en fantastisk produkt, utan även för att göra det så hållbart som möjligt, säkerställa en förstklassig verksamhet på lång sikt, kontinuerligt engagera sig med intressenter och alltid bibehålla så stora konkurrensfördelar som möjligt – och GAI skapar oräkneliga nya möjligheter kring allt detta. 

Vi står nu inte bara inför att använda artificiell intelligens för att optimera produktionen, utan även när det gäller saker som arbetssäkerhet, utbildning och kompetensutveckling, rekrytering och personalens välbefinnande, marknadsföring, kundservice, kommunikation och mycket mer. Samtidigt måste vi beakta de etiska och juridiska aspekterna av att anamma GAI och upprätthålla en medvetenhet om föränderliga bransch- och myndighetsstandarder. 

Dessa utmaningar är stora, men möjligheterna är enorma – om vi kan upptäcka och agera på dem. Frågan är – hur?

Bredda tratten, förändra framtiden

Innovation fungerar som en tratt. Idéer går genom trattens öppning, passerar genom ett system av filter och renare, och några kommer ut som betydelsefulla innovationer. Men tack vare GAI kan otroligt innovativa idéer nu komma nästan varifrån som helst i en organisation, inte bara från till exempel ett särskilt innovationsteam. Med andra ord kan trattens öppning upptill nu vara så bred som ett företag är villigt att göra den. 

Det är föga förvånande att detta kan leda till skiften i organisationskulturer. När tekniken utvecklas, så gör beteenden, förväntningar och rädslor det också, och för att kunna börja använda nya verktyg framgångsrikt krävs en viss slags miljö, där experimentering och en mångfald av bidrag värdesätts, där nya processer kommuniceras tydligt och där engagemang belönas med en känsla av ägarskap. 

Om du skulle säga att den här miljön låter mer som att den tillhör en startup i teknikbranschen än en etablerad stålproducent, så har du rätt. Men det är här som AI – och i synnerhet GAI – knuffar oss i rätt riktning. Det kräver arbete, men även traditionella företag kan vara flexibla. Vad GAI:s rörelsebana visar oss är att den här flexibiliteten inte bara är möjlig, utan nödvändig. 

En vision om framtiden

Det är svårt att förutspå hur GAI – eller andra former av AI – kommer att påverka företag i framtiden, inklusive dem i vår egna bransch. Tidiga tecken pekar på möjligheten att öka produktiviteten på alla nivåer i verksamheten. Mycket manuellt arbete kan automatiseras, så att effektiviteten och tillförlitligheten ökar. Det kanske dock bara är början. 

En AI-genererad vision av hur Outokumpus anläggning i Torneå i Finland skulle kunna se ut i framtiden (bild genererad med hjälp av Mid Journey AI)

Med AI kan vi även sannolikt optimera produktionen mot ständig analys i realtid av flera faktorer, inklusive råmaterialpriser, processverksamhet, utsläpp av växthusgaser med mera. Ingen AI kommer på något magiskt vis att lösa fundamentala företagsproblem, men där data, verksamhet och strategi redan fungerar kan AI göra dem bättre.

Det finns dessutom nästan inga gränser för hur AI kan användas i forsknings- och utvecklingssammanhang. I framtiden kan det kanske hjälpa oss att identifiera nya sätt att skapa och kombinera material, minska vårt koldioxidavtryck eller på annat sätt revolutionera våra processer. När dessa möjligheter uppstår behöver vi dock även tänka på AI:s eget avtryck och säkerställa att vi använder det på ett ansvarsfullt sätt.

Kontentan är att de utmaningar och möjligheter som skapas av GAI främst består av osäkerheter (”unknowns”). Det finns således inte ett enskilt rätt sätt att ta sig an dem. Det kan dock hjälpa att hålla i åtanke att drivkraften i alla organisationer är människor och att effektiva digitala transformationer, oavsett vikten teknik de är byggda kring, fortfarande måste vara människoorienterade. Från etik till applikationer, så har de resultat vi får från AI ett direkt samband med vår förmåga att framgångsrikt forma den kultur i vilken den existerar. 

För att kunna utnyttja AI krävs i korthet några saker: en bred innovationstratt, ett strategiskt tillvägagångssätt och en villighet att stödja de kulturella skiften som kan möjliggöra detta tillvägagångssätt. När vi anammar dessa är framtiden för rostfritt stål vår att skapa visioner för och bygga – tillsammans, och som varar för evigt.