Outokumpu och Alfa Laval i samarbete för att minska koldioxidutsläppen med rostfritt towards-zero stål

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
5 december 2023 kl. 9.45 EET

Outokumpu och Alfa Laval i samarbete för att minska koldioxidutsläppen med rostfritt towards-zero stål

Outokumpu, världsledande inom hållbart rostfritt stål, och Alfa Laval, ledande global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, har tecknat avtal om leveranser av världens första towards-zero rostfria stål, Outokumpu Circle Green®. Alfa Laval kommer att övergå till Circle Green rostfritt stål för sina inköp från Outokumpu till sina huvudsakliga produktionsenheter i Europa. Denna förändring är betydande, eftersom Alfa Lavals värmeväxlare kan innehålla upp till 80 procent rostfritt stål.

Outokumpu levererar de rostfria stålsorterna Circle Green Supra® och Core® till Alfa Laval för tillverkning av värmeväxlare. Alfa Lavals värmeväxlare används i energiomställningen mot en mer hållbar energiförsörjning, inklusive energieffektivitet, återvinning av spillvärme och värmepumpar. Alfa Laval tillverkar dessa värmeväxlare i stora kvantiteter med potential för framtida tillväxt. Med Outokumpu Circle Green kan dessa möjliggörare för den gröna omställningen tillverkas med ännu lägre koldioxidavtryck.

Produktion av Circle Green vid vårt bruk i Torneå i Finland.
 

Partnerskap påskyndar den gröna omställningen

Circle Greens produktlinje med upp till 93 % lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet* är det första kommersiella rostfria towards-zero stålet på marknaden. Produktlinjen skapades för att påskynda den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. För att uppnå en så låg utsläppsnivå använder Outokumpu 100 procent koldioxidsnål el, koldioxidsnåla råvaror, som återvunnet stål, och nya produktionsprocesser.

"Circle Green är vår spjutspetslösning för klimatet, och vi är mycket glada över att vår långvariga kund Alfa Laval nu växlar alla sina beställningar av Outokumpus rostfria stål i de viktigaste standardkvaliteterna till Circle Green. Alfa Laval och Outokumpu delar samma ambition att driva på den gröna omställningen genom att hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att minska utsläppen i hela leveranskedjan. Det här samarbetet är ett utmärkt exempel på hur gröna lösningar som förnybar energi kräver rostfritt stål med låga koldioxidutsläpp", säger Thomas Anstots, President, Business Line Advanced Materials på Outokumpu. "Om allt rostfritt stål i världen producerades med samma metoder som används för vår Circle Green-produktion, skulle det minska de globala koldioxidutsläppen från hela värdekedjan för rostfritt stål med 364 miljoner ton per år."

De Circle Green-kvaliteter som levereras till Alfa Laval inkluderar Circle Green Supra 316/4401, Circle Green Core 304/4301 och Circle Green Supra 316L/4404. Circle Green kommer att levereras från Outokumpus bruk i Dillenburg, Tyskland, och Torneå, Finland.

* För Circle Greens klassiska kvaliteter: globala genomsnittliga CO₂-utsläpp (2023) är 7 kilo CO₂e per kg rostfritt stål (Outokumpus beräkning baserad på data från CRU och worldstainless), och Outokumpu Circle Green CO-utsläpp ner till 0,5 kilo CO₂e per kg rostfritt stål.

Det här är Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av industrier i ett 100-tal länder. Genom att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi kunder att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Tillsammans gör vi en betydande skillnad.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.      

Det här är Outokumpu

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Vår position grundar sig på vår förmåga att specialtillverka rostfritt stål i olika former för nästan vilket ändamål som helst. Rostfritt stål är hållbart, tåligt och utformat för att hålla för evigt. Utöver samhällets grundstrukturer och berömda landmärken använder våra kunder rostfritt stål för att tillverka produkter för både hushåll och industri. 

Outokumpu har cirka 8 500 medarbetare i närmare 30 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsingfors. www.outokumpu.com               

För mer information:

Investerare: Linda Häkkilä, chef för Investor Relations, tel. +358 400 719 669

Media: Päivi Allenius, VP – Communications & Brand, tfn +358 40 753 7374 eller Outokumpus mediadesk, +358 40 351 9840

Outokumpu Oyj