Outokumpu har slutfört avyttringen av sin återstående Long Products-verksamhet i Sverige

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
2023-08-01 14:30 CET

Outokumpu har slutfört avyttringen av sin återstående Long Products-verksamhet i Sverige

Outokumpu meddelade den 1 april 2023 att de skulle avyttra sin återstående Long Products-verksamhet i Degerfors och Storfors, Sverige. Detta tillkännagivande följde på avyttringen av majoriteten av Long Products-verksamheten i början av året. Outokumpu har nu slutfört avyttringen av den återstående Long Products-verksamheten i Degerfors och Storfors till Cogne Acciai Speciali.

Outokumpu har därmed lämnat verksamheten för långa produkter. Företaget fokuserar nu fullt ut på sin kärnverksamhet, platta produkter i rostfritt stål och ferrokrom. Outokumpus övriga verksamhet i Degerfors berörs inte av avyttringen.

Affärsvärdet på transaktionen är 12 miljoner euro och det har en positiv kassapåverkan för Outokumpu. Outokumpu bokför en förlust på cirka 30 miljoner euro för tredje kvartalet. Beloppet på den bokförda förlusten är fortfarande föremål för slutlig prövning, bokslut och ackumulerad omräkningsdifferens.

För mer information:

Investerare: Linda Häkkilä, chef för investerarrelationer, tel. +358 400 719 669

Media: Jonas Nordlund, Communications Manager, +46 70 088 10 31 eller Outokumpu mediadesk, +358 40 351 9840

Outokumpu Oyj