Outokumpu förvärvar andel i svenska Envigas AB för att minska sina direkta utsläpp med förnybar råvara

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
13 november 2023 kl. 9.00 EET

Outokumpu förvärvar andel i svenska Envigas AB för att minska sina direkta utsläpp med förnybar råvara

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter alternativ för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i branschen och från företagets produktion av rostfritt stål. Att byta från användning av fossila råvaror till biomassabaserade alternativ är en viktig drivkraft för att minska utsläppen. Integrering av värdekedjan är en viktig prioritering i vår strategi för att stärka leveranskedjan av hållbara råvaror för framtiden. Outokumpu har därför tecknat avtal om att bli aktieägare i Envigas AB, en ledande europeisk producent av biokol*, med en ägarandel om 20%.


Koldioxidavtrycket för Outokumpus ferrokrom är 67 % mindre jämfört med branschgenomsnittet och ytterligare minskning eftersträvas genom övergången till användning av biomassabaserade reduktionsmedel, som biokoks.

"Övergången till att använda nya typer av förnybara råvaror är ett konkret steg framåt för att avsevärt minska våra direkta utsläpp, som står för cirka 25% av Outokumpus totala utsläpp. Vi har framgångsrikt genomfört produktionstester med biokol och biokoks och ser fram emot att öka användningen i framtiden", säger Timo Huhtala, General Manager med ansvar för Outokumpus biokoksinitiativ.

Med en produktionsanläggning baserad i Skellefteå, Sverige, är Envigas AB den första storskaliga producenten av högkvalitativt biokol i Norden med ett tydligt fokus på produkter för stålindustrin för att bidra till övergången mot nollutsläpp. Envigas siktar på att utöka sin produktionskapacitet med 25 000 ton i den första uppskalningsfasen till slutet av 2026 och Outokumpu kommer att investera 9,9 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu rätten till 50 procent av Envigas produktion.  

"Samarbete och starka åtaganden är viktiga komponenter i utökningen av högkvalitativ biokolproduktion. Envigas har en ambitiös tillväxtagenda och vi är glada över att samarbeta med Outokumpu som en ledande industriell aktör med höga hållbarhetsmål. Partnerskapet kommer att vara ömsesidigt fördelaktigt, minska risken och öka hastigheten i det viktiga arbetet med att minska CO2-utsläppen", säger Envigas vd Lars-Gunnar Almryd.

Outokumpus klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 42 procent till 2030 från basåret 2016, i enlighet med initiativet Science-Based Targets klimatmål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Outokumpu är den enda tillverkaren av rostfritt stål med ett klimatmål som godkänts av initiativet.

"För att minska koldioxidutsläppen från vårt rostfria stål krävs insatser för att minska utsläppen inom alla områden. Användningen av förnybara råvaror utgör ett spännande nytt kapitel i vår produktion av rostfritt stål och bidrar till den cirkulära ekonomin. Värdefullt, hållbart anskaffade restprodukter från skogs- och träindustrin, som för närvarande eldas för lågeffektiva energiändamål, kan användas för att skapa nya typer av råvaror för andra industrier", säger Huhtala. 

Parallellt med denna transaktion fortsätter Outokumpu arbetet med en förstudie avseende en möjlig investering i en egen produktionsanläggning för biokoks i framtiden.   

*) Biokol är en råvara som framställs av restprodukter från trä- och skogsindustrin. Biokol kan användas direkt eller vidareförädlas till biokoks (dvs. förtätat biokol) och råvaran kan användas för att ersätta fossil koks vid ferrokromsmältning samt fossilt kol vid smältning av rostfritt stål. 

För ytterligare information:

Investerare: Linda Häkkilä, chef för Investor Relations, tel. +358 40 071 9669

Media: Päivi Allenius, VP – Communications and Brand, tel. +358 40 753 7374 eller Outokumpu media tel. +358 40 351 9840, e-post media(at)outokumpu.com