Outokumpu avyttrar sin kvarvarande Long Products-verksamhet i Sverige

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
1 april 2023 kl 7.40 CET

Outokumpu avyttrar sin kvarvarande Long Products-verksamhet i Sverige

Outokumpu sålde merparten av sin Long Products-verksamhet i början av året. Outokumpu Long Products AB:s enheter i Degerfors och Storfors i Sverige ingick inte i affären och fortsatte sin verksamhet som en del av koncernen, samtidigt som Outokumpu utvärderade olika alternativ för enheternas framtid. Outokumpu har tecknat ett avtal om att avyttra dessa verksamheter i Degerfors och Storfors till italienska företaget Cogne Acciai Speciali, världsledande inom tillverkning av långa rostfria stål och nickellegeringar.

”Vår prioritet har varit att hitta en köpare även till de kvarvarande långa produktverksamheterna i Degerfors och Storfors. Vi är glada att vi i Cogne Acciai Speciali har hittat en ansvarsfull ny ägare även för denna verksamhet. Samtidigt är avyttringen ytterligare ett naturligt steg för Outokumpu i linje med vår strategi att enbart fokusera på vår kärnverksamhet, platta produkter i rostfritt stål och ferrokrom, säger Matti Louhija, Head of M&A på Outokumpu.

Affärsvärdet på transaktionen är 12 miljoner euro och det har en positiv kassapåverkan för Outokumpu. Outokumpu bokför dock en förlust på cirka 30 miljoner euro baserat på nuvarande uppskattningar. Beloppet för den bokförda förlusten är också föremål för värdet vid genomförandet och den slutliga ackumulerade omräkningsdifferensen. Det kommer att registreras i kvartalet när transaktionen slutförs.

Outokumpu räknar med att slutföra avyttringen inom ett par månader. Slutförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga villkor och godkännanden av konkurrensmyndigheterna. Affären kommer att genomföras som en aktieförsäljning. Outokumpus övriga verksamhet i Degerfors berörs inte av avyttringen.

För mer information:

Investerare: Linda Häkkilä, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 071 9669

Media: Jonas Nordlund, Communications Manager, tel. +46 70 088 10 31 eller Outokumpu mediadesk, tel. +358 9 421 3840