Outokumpu är först i branschen med att publicera en miljövarudeklaration för sin ferrokromproduktion

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
15 augusti 2023 kl. 10:30 EEST

Outokumpu är först i branschen med att publicera en miljövarudeklaration för sin ferrokromproduktion

Outokumpu är ägare till de största kända kromitfyndigheterna inom EU. Outokumpu fortsätter att vara ledande inom hållbarhet genom att bli den första ferrokromtillverkaren i branschen som publicerar en miljövarudeklaration (EPD) för sin ferrokromproduktion. En EPD är ett standardiserat* sätt att redovisa data om en produkts miljöpåverkan. Idag har Outokumpus ferrokrom betydligt lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet** och EPD:n kommer ytterligare att stödja Outokumpus åtagande att hjälpa sina kunder att minska sina klimatutsläpp.
 


Outokumpus anläggning i Torneå. 

“Miljövarudeklarationen är ett värdefullt bevis på det låga koldioxidavtrycket för Outokumpus ferrokrom och ökar transparensen kring dess påverkan på miljön. Eftersom EPD:n är tredjepartsverifierad och baserad på en omfattande livscykelanalys anses den dessutom vara unik på marknaden. Detta kommer även att hjälpa våra kunder att utarbeta sina egna deklarationer”, säger Martti Sassi, President, affärsområdet Ferrochrome på Outokumpu.


“När EU:s kommande gränsjusteringsmekanism för koldioxid (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) går in i sin övergångsfas i oktober 2023 förväntas den globala efterfrågan på material med lågt koldioxidavtryck – som ferrokrom – öka betydligt. I denna utveckling kan EPD.n för Outokumpus ferrokrom vara en stor tillgång även för våra kunder”, fortsätter Sassi.

Genom sin egen kromgruva har Outokumpu
unik tillgång till en avgörande råvara vid tillverkningen av rostfritt stål. Den egna ferrokromproduktionen gör Outokumpu självförsörjande på den viktigaste råvaran i rostfritt stål. Företagets affärsområde Ferrochrome driver kromgruvan i Kemi och ferrokromsmältverket i Torneå, Finland.

EPD-dokumentet för Outokumpus ferrokrom finns tillgängligt online i det internationella miljöproduktdeklarationsbiblioteket: S-P-09583 - Ferrochrome (environdec.com)

*) Processen för att verifiera och fastställa giltigheten av en EPD är i enlighet med standarderna EN ISO 14025 och ISO 21930.

 **) ICDA-rapport 2021: ICDA-rapport: ICDA-HC-FeCr-LCA-summary-2022.pdf (icdacr.com)


Läs mer om Outokumpus affärsområde Ferrochrome: Outokumpu Ferrochrome business area | Outokumpu

För mer information:

Outokumpu Media Desk, tel. +358 40 351 9840, e-post media(at)outokumpu.com

Outokumpu Group