Outokumpu och CRONIMET utökar sitt partnerskap för att ta cirkulariteten till en ny nivå – och säkrar tillgången till skrot av hög kvalitet nära Outokumpus anläggningar i Europa

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
7 november 2023 kl. 8.50 EET

Outokumpu och CRONIMET utökar sitt partnerskap för att ta cirkulariteten till en ny nivå – och säkrar tillgången till skrot av hög kvalitet nära Outokumpus anläggningar i Europa 

Outokumpu, världsledande inom hållbart rostfritt stål, och CRONIMET, världsledande inom återvunnet rostfritt stål, utökar samarbetet för att ytterligare säkra inköp och behålla tillgången på högkvalitativt skrot i nordöstra Europa. Outokumpu har tecknat ett avtal om att förvärva en minoritetsandel på 10 % i CRONIMET North-East GmbH, holdingbolaget för CRONIMETs nordöstra verksamhet i Europa, med dotterbolag i närheten av Outokumpus europeiska produktionsanläggningar. Den kontinuerliga tillförseln av högkvalitativt skrot av rostfritt stål är en viktig faktor för att upprätthålla och öka branschens högsta andel återvunnet material på 94 % och fortsätta att uppnå företagets ambitiösa klimatmål.

"Att samarbeta kring vår värdekedja och stärka vårt ledarskap inom hållbarhet är viktiga prioriteringar i vår strategi. Outokumpu har det lägsta koldioxidavtrycket i den rostfria stålindustrin, 70 % mindre än det globala genomsnittet*, vilket är en konkurrensfördel för oss. Ju bättre kvalitet och ju närmare skrotet anskaffas, desto mindre blir koldioxidavtrycket från vår produktion, vilket gör att Outokumpu kan minska utsläppen i leveranskedjan ytterligare. Vi är glada över detta partnerskap med CRONIMET, eftersom vi har en gemensam ambition om regional utveckling – att påskynda den cirkulära ekonomin i det nordöstra europeiska marknadsområdet. Tillsammans kan vi ytterligare stärka vår skrotförsörjning och driva på den gröna omställningen i branschen", säger Marc-Simon Schaar, Chief Procurement Officer på Outokumpu.
Återvunnet stål på skrotupplaget vid Outokumpus stålverk i Torneå, Finland. Vårt stålverk i Torneå är den största materialåtervinningscentralen i Europa.

Outokumpu och CRONIMET har också kommit överens om att samarbeta inom områden som gemensam innovation och forskning med målet att förbättra tekniken för att ytterligare minska CO2-utsläppen, sänka kostnaderna genom bättre förutsägbarhet och minska avfallet i leverantörskedjan. Tillsammans med bättre skrotkvalitet kommer detta att möjliggöra en förbättring av Outokumpus processeffektivitet. 

"Detta partnerskap är ytterligare ett steg för att uppnå målen för hållbar utveckling: lågt CO₂-avtryck för rostfri stålproduktion med lokalt producerat rostfritt skrot", säger Jürgen Pilarsky, VD för CRONIMET Holding GmbH.

Som aktieägare fungerar Outokumpu som en strategisk partner i CRONIMETs nordöstra verksamhet, vilket utökar det framgångsrika befintliga samarbetet, samtidigt som CRONIMET behåller full operativ kontroll över de inblandade företagen. Outokumpu ser inte vertikal integration i leveranskedjan av rostfritt stålskrot som en del av sin råvarustrategi, men ser samarbete och partnerskap som vägen framåt.

Slutförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga fullföljandevillkor och myndighetsgodkännanden från konkurrensmyndigheterna. Transaktionen kommer att genomföras som en aktieförsäljning.

*) Globala genomsnittliga CO₂-utsläpp (2023): 7 kilo CO₂e per kg rostfritt stål (baserat på data från CRU och worldstainless).

För mer information:

Investerare: Linda Häkkilä, chef för Investor Relations, tel. +358 400 719 669

Media: Päivi Allenius, kommunikations- och varumärkesdirektör, tfn +358 40 753 7374 eller Outokumpus mediadesk, +358 40 351 9840

Outokumpu Oyj