Outokumpu och Fortum samarbetar för att påskynda minskade utsläpp vid produktion av rostfritt stål

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
23 mars 2023 kl 8.00 CET

Outokumpu och Fortum samarbetar för att påskynda minskade utsläpp vid produktion av rostfritt stål

Outokumpu, den globala ledaren inom hållbart rostfritt stål, och Fortum, ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att utforska minskade koldioxidutsläpp för Outokumpus ståltillverkningsverksamhet med framväxande kärnteknik – småskalig kärnkraft (SMR). Avtalet inleder en långsiktig process som bedömer möjligheterna att bygga SMR i Finland. I den första fasen är målet att identifiera potentiella affärsmodeller och tekniska lösningar för vidareutveckling. Eventuella potentiella investeringsbeslut kommer att fattas i ett senare skede.

Outokumpu har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål. Både Outokumpu och Fortum spelar en nyckelroll för att säkerställa energieffektivitet, utsläppsminskning och konkurrenskraft i Finland. Ett möjligt alternativ för lokaliseringen skulle vara Torneå i Finland, där Outokumpus största stålverk är beläget.

“Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa”, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

“Outokumpu är Finlands största elköpare. För att stålindustrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig i Finland behöver vi ha en tillräcklig mängd koldioxidsnål och kostnadseffektiv energi”, fortsätter Malinen.

I linje med sin strategi vill Fortum driva på minskade koldioxidutsläpp och tillväxt för nordiska industrier genom att tillhandahålla ren energi och koldioxidfria lösningar till sina kunder.

“Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna kommer att växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden”, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

Ytterligare information:

Päivi Allenius, VP – Communications & Brand Outokumpu, tel. +358 40 753 7374

Outokumpu media desk, tel. +358 40 351 9840, e-mail media@outokumpu.com

Per-Oscar Hedman, Fortum News Desk Sweden, per-oscar.hedman@fortum.com, tel. +46 702 147 545

 

Outokumpu

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Vår position grundar sig på vår förmåga att specialtillverka rostfritt stål i olika former och för nästan vilket ändamål som helst. Rostfritt stål är hållbart, tåligt och utformat för att hålla för evigt. Utöver samhällets grundstrukturer och berömda landmärken använder våra kunder rostfritt stål för att tillverka produkter för både hushåll och industri. Outokumpu har mer än 8 000 anställda i närmare 30 länder, med huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsinki. www.outokumpu.com 

Fortum

Fortum är ett nordiskt energiföretag. Vårt syfte är att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Vi är en av de kraftproducenter i Europa som har lägst koldioxidutsläpp och vi leds av högt ställda hållbarhetsmål. Vi producerar och levererar fossilfri el och vi hjälper industrier att fasa ut sina fossila bränslen och växa. Vår kärnverksamhet i Norden består av effektiv fossilfri kraftproduktion och pålitliga leveranser av el och värme till hushåll och företag. Vi vill vara en säker och inspirerande arbetsplats för våra ca 5 000 medarbetare. Fortums aktie är noterad på Nasdaq Helsinki. fortum.se