Energiatehokkuus

Tavoitteena parempi energiatehokkuus

Pyrimme jatkuvasti tekemään toiminnastamme energia- ja materiaalitehokkaampaa.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään hiilipäästöjämme. Olemme päättäneet parantaa toimintamme energiatehokkuutta maksimoimalla vähähiilisen sähkön käytön toiminnoissamme. Tuotteidemme kierrätetyn materiaalin osuuden lisääminen ja resurssitehokkuuden parantaminen vähentävät jatkuvasti hiilidioksidipäästöjä.

Ruostumattoman teräksen tuotanto on energiaintensiivistä. Hiilipäästöjemme vähentäminen onnistuu lisäämällä energiatehokkuutta ja vähähiilisten energialähteiden käyttöä.

Outokumpu lähestyy energiatehokkuutta pitkän aikavälin tavoitteella ja jatkuvasti parantaen: pyrimme saavuttamaan 0,5 prosentin vähennyksen vuodessa. Suurin energiansäästöpotentiaali on ferrokromituotannosta saatavan prosessi- tai CO-kaasun käyttö, hukkalämmön talteenotto, prosessien integrointi ja raaka-aineiden käytön parantaminen.

Kaikissa uusissa investoinneissa energiatehokkuuden kasvattaminen on yksi tavoitteista. Lisäksi seuraamme ja analysoimme järjestelmällisesti energiankulutusta. Kymmenen vuoden ajanjaksolla 2010–2020 paransimme energiatehokkuutta eri prosessivaiheiden summana 7% verrattuna lähtötasoon 2007–2009.

Outokummun tuotantolaitokset käyttävät erilaisia energialähteitä, kuten maakaasua, propaania, raskasta polttoöljyä ja sähköä. Outokumpu osallistuu vähähiilisiin energiaohjelmiin ydinvoiman, tuulivoiman, sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja nesteytetyn maakaasun alalla. Vuonna 2020 noin 76% sähköstä tuli uusiutuvista ja vähähiilisistä lähteistä.