Osakkeiden takaisinosto-ohjelma 2022-2023

3. marraskuuta 2022 Outokumpu käynnisti osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka koskee enintään 20 miljoonaa osaketta 

Outokummun hallitus hyväksyi enintään 100 miljoonan euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Ohjelmassa takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa, joka vastaa noin 4,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Ohjelma alkaa aikaisintaan 7.11.2022 ja päättyy viimeistään 24.3.2023.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa Outokummun tavoitteena on pienentää ja hallita yhtiön vaihtovelkakirjalainan laimentavaa vaikutusta. Outokumpu pitää takaisinostetut osakkeet aluksi hallussaan omina osakkeina ja se voi käyttää niitä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Vaihtoehtoisesti Outokumpu voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista ja vähentää pääomaansa vastaavasti. Osakkeiden takaisinostot rahoitetaan käyttämällä vapaan oman pääoman varoja. Ennen julkistusta Outokummun hallussa oli 4 164 711 omaa osaketta, jotka edustivat 0,91 % yhtiön kaikista osakkeista.


Outokummun pörssitiedote 3. marraskuuta 2022:

Outokumpu käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka koskee enintään 20 miljoonaa osaketta

 

Tiedotteet osakkeiden takaisinostoista:

Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 22.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 21.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 18.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 17.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 16.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 15.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 14.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 11.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 10.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 9.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 8.11.2022
Outokummun omien osakkeiden takaisinosto 7.11.2022