Tavoitteet ja näkymät

Outokummun taloudelliset tavoitteet on asetettu vuoden 2025 loppuun. Yhtiö päivittää seuraavan neljänneksen näkymät aina osavuosikatsauksen yhteydessä.  

Taloudelliset tavoitteet

Outokumpu on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa strategiantoiseen vaiheeseen vastaamaan pääoman kohdentamisen tavoitteita. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tuottoja osakkeenomistajille.

 • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa
 • Käyttökatetason parantaminen 200 miljoonalla eurolla
 • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
 • Tasainen ja kasvava osinko

 

Jatkuvien toimintojen näkymät vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle*

 • Konsernin jatkuvien toimintojen* ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan kolmannella neljänneksellä 10–20 % toisesta neljänneksestä.

 •  Ruostumattoman teräksen hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla jo vastaanotetuissa tilauksissa.

 • Kolmannelle neljännekselle ferrokromin Euroopan sopimushinta laski 1,80 Yhdysvaltain dollariin naulalta.

 • Energiakustannusten arvioidaan nousevan kolmannella neljänneksellä ja vaikuttavan erityisen negatiivisesti Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen.

 • Suunniteltujen kunnossapitotöiden kustannusten arvioidaan nousevan noin 10 milj. euroa toisesta neljänneksestä.

 • Nykyisillä raaka-ainehinnoilla kolmannella neljänneksellä odotetaan toteutuvan merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita.

  Ohjeistus kolmannelle neljännekselle

 • Jatkuvien toimintojen* oikaistun käyttökatteen arvioidaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä laskevan toisesta neljänneksestä.

  *Jatkuvat toiminnot eivät sisällä Long Productsin myytäviä yksiköitä, jotka tullaan luokittelemaan myytävinä oleviksi varoiksi, raportoimaan lopetettuna toimintona ja oikaisemaan vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Jatkuvat toiminnot kattavat noin 90 % konsernin toisen neljänneksen oikaistusta käyttökatteesta.


   

Outokumpu päivitti osinkopolitiikkansa

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt 16.6.2022 uudesta osinkopolitiikasta.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

Osingonjakopolitiikka ja maksetut osingot

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Outokumpu keskittyy edelleen hallitsemaan altistumistaan riskeille, jotka tuovat epävarmuutta liiketoiminnalle ja tuotannolle ja joihin kuuluvat muun muassa: koronaviruspandemian vaikutukset; viimeaikainen energian hintojen nousu; kyberturvallisuus ja tietotekniikka; riski liiketoiminnan keskeytymiseen Outokummun tuotannon ja jakelun toimipaikoissa esimerkiksi maailmanlaajuisten toimitusketjujen tiukassa nykytilanteessa, mukaan lukien varaosien saatavuus ja logistiikan haasteet; riippuvuudet tietyistä kriittisistä toimittajista; kriittisten raaka-aineiden ja tarvikkeiden yleinen hinnoittelu ja saatavuus; asiakas-saatavien luottotappioiden realisoituminen; maksuvalmius- ja uudelleenrahoitusriskit; muutokset ferrokromin, nikkelin, sähköenergian ja hiilidioksidipäästöoikeuksien hinnoissa;  
euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; negatiiviset vaikutukset etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden varojen ja velvoitteiden määriin; Outokumpuun sovellettavien korkomarginaalien riskit; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit esimerkiksi investointiin Fennovoima-projektissa sekä yleiset projekteihin ja investointien toteutumiseen liittyvät riskit, mukaan lukien Kemin kaivoksella käynnissä oleva projekti.

Mahdollisilla epäsuotuisilla muutoksilla maailman-politiikassa tai -taloudessa ja niiden vaikutuksilla ruostumattoman teräkseen kysyntään – mukaan lukien koronavirusrokotusprosessin ja mahdollisten koronavirus-varianttien vakavat ja pitkittyneet vaikutukset, Yhdysvaltain talouden toipumisen kestävyyteen liittyvä epävarmuus, maailmanlaajuiset inflaationäkymät sekä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät riskit – voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Outokummun liiketoimintaan ja pääsyyn rahoitusmarkkinoille.

 

Päivitetty 8.2.2022.

Lue lisää

Lue lisää Outokummun toimintaympäristöstä ja pitkän aikavälin näkymistä, osingoista ja osingonjakopolitiikasta sekä riskienhallinnasta.

Toimintaympäristö
Osinko
Riskienhallinta