Outokumpu – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Outokumpu Oyj Pörssitiedote 24.1.2019 klo 11.00


Outokumpu – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän (7), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Heikki Malinen, Eeva Sipilä ja Pierre Vareille sekä uusina jäseninä Julia Woodhouse ja Vesa-Pekka Takala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotetaan, että Kari Jordan valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Heikki Malinen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Olli Vaartimo on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

2 Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot säilytetään edellisen toimikauden tasolla:

Puheenjohtaja: 160 000 euroa
Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 90 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet: 70 000 euroa

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan ja on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistettu työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uudistuksia toimikunnan työjärjestykseen. Keskeiset ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi olisi vuoden pituinen nykyiseen, noin kuuden (6) kuukauden jaksoon verrattuna;
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyisi vuosittain elokuun lopun omistustilanteen perusteella eli kuukautta nykyistä käytäntöä aiemmin;
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaisi hallituksen kokoonpanoa koskevassa ehdotuksessaan huomioon yhtiön määrittelemät monimuotoisuusperiaatteet.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen eräitä teknisluontoisia muutoksia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja Tuula Korhonen sekä asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi


 

 

Liitteet