Tehtaillamme varastoidaan ja käytetään tuotannossa laajamittaisesti eri kemikaaleja, öljyjä ja happoja, jotka maahan tai vesistöön joutuessaan voivat aiheuttaa muiden turvallisuusriskien kautta vaaraa myös ympäristölle.

Toimimme niin, että tuotanto ja siinä tarvittavat ja syntyvät materiaalivirrat eivät aiheuta vaaraa tehdasalueella tai alueen ympärillä oleville ihmisille ja luonnolle. Kattavan riskiarvioinnin perusteella olemme varautuneet siihen, että toiminta vahinko- ja muissa poikkeavissa tilanteissa on tehokasta. Toimintaa onnettomuustilanteissa harjoitellaan säännöllisesti yhdessä pelastustoimen kanssa.

Tornion tehtailla on käytössä kansainväliseen ISO 14001-standardiin perustuva sertifioitu (TÛV NORD CERT GmbH) ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän avulla parannetaan systemaattisesti ympäristöasioiden hoitoa. Ylin johto varmistaa säännöllisten katselmusten avulla, että toiminta ympäristöasioissa on tehokasta. Tiedotamme turvallisuus- ja ympäristöasioista lähialueen yhteisölle sekä kerromme toiminnastamme mahdollisesti aiheutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Lisätiedot:
Ympäristöpäällikkö
Juha Kekäläinen
+358 16 4521

 

Turvallisuus Tornion tehtailla

Turvallisuus ensin

Työturvallisuus

Palvelutoimittajien turvallisuus

Prosessiturvallisuus

Ympäristöturvallisuus