Outokummun Tornion tehtailla ja Kemin kaivoksella toimii päivittäin pysyvästi tai hetkellisesti useita satoja ulkopuolisia urakoitsijoita tai palvelutoimittajia. Yhteisen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että ulkopuolisten toimijoiden turvallisuusosaaminen varmistetaan. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun Outokumpu ja palvelutoimittaja tekevät jatkuvaa yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Outokumpu on asettanut palvelutoimittajille turvallisuusvaatimukset, joiden tarkoituksena on selvittää palvelutoimittajien työturvallisuuden tasoa ja sen kehitystä. Palvelutoimittajilta edellytetään turvallisten toimintatapojen noudattamista ja varmistammekin kaikkien ulkopuolisten työntekijöiden turvallisuusosaamisen.

Kaikki tehtaalle ja kaivokselle tulevat ulkopuolisten yritysten työntekijät perehdytetään alueen vaaroihin ja toimintatapoihin. Turvallisuuskoulutus pitää sisällään tentin. Alueen turvallisuuskoulutuksen lisäksi työpistekohtainen perehdytys kuuluu olennaisena osana turvallisuusperehdyttämiseen. Siinä käydään läpi juuri kyseisen työpisteen vaaratekijät ja niihin varautuminen. Koulutus ja perehdytys järjestetään tarpeen mukaan myös englanniksi.

Tornion tehtaiden turvallisuus- ja ympäristökoulutus

 

Kulkulupahakemus

Jokaisen palvelutoimittajan on täytettävä kulkulupahakemus ennen tehdasalueelle tuloa. Kulkuluvan myöntäminen edellyttää turvallisuuskoulutuksen voimassaoloa. Kulkulupa on henkilökohtainen ja sen myöntäminen perustuu aina tilaajan ja palvelutoimittajan väliseen sopimukseen.

Hakiessa kulkulupaa Tornion tehdasalueelle ja Kemin kaivokselle, tulee hakijan tutustua alla olevaan toimintaohjeeseen. Kulkulupahakemus tallennetaan tietokoneelle, täytetään huolellisesti ja lähetetään ohjeiden mukaisesti.

Ajoluvat tehdasalueelle haetaan erikseen Outokummun vastuuhenkilön kautta.

Toimintaohje kulkulupien hakemiselle

Täytä kulkulupahakemus

 

Lisätiedot:
Petri Pohjola
Työsuojelupäällikkö
+358 16 4521

 

Turvallisuus Tornion tehtailla

Turvallisuus ensin

Työturvallisuus

Palvelutoimittajien turvallisuus

Prosessiturvallisuus

Ympäristöturvallisuus