Velkatietoa

Korollinen velka 30.9.2017

Tase (milj. euroa)

Joukkovelkakirjalainat*

201

Vaihtovelkakirjalainat*

229

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta*

25

Eläkelainat

171

Rahoitusleasing-velat

90

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

10

Yritystodistukset

477

Yhteensä

1 203

* Sisältää järjestelypalkkiot, jotka tuloutetaan lainan juoksuajalla. Osa vaihtovelkakirjasta on raportoitu omana pääomana.

Valmiusluotto-ohjelmat

31.12.2017

 

 

 

Maturiteetti

Määrä (milj. euroa)  

Valmiusluotto (milj. euroa)

Käyttömäärä (milj. euroa)

Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa)

Valmiusluotto

31.5.2021

650

650

0

650

Valmiusluotto

28.2.2019

90

90

0

77

Komittoidut valmiusluotot yhteensä

-

-

740

0

727

Suomalainen yritystodistusohjelma

N/A

800

800

477

323

     

Luottoluokitukset

Moody’sin yhtiöluokitus

Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): B1
Maksuhäiriön tai velan uudelleenjärjestelyn todennäköisyyden luokitus (Probability default rating, PDR): B1-PD
Näkymä: Vakaat
Päivämäärä: 6.11.2017

Moody’sin luokitus vuonna 2021 erääntyville 250 milj. euron vakuudelliselle joukkovelkakirjalainoille

Luokitus: Ba3
Näkymä: Vakaat
Päivämäärä: 6.11.2017

Moody’s -esite (englanniksi)

 

Tietoa joukkovelkakirjalainoista

Joukkovelkakirjalainat

 

 

Joukkovelkakirjalaina

Jakso

Korko

Listaus

ISIN-koodi

Seurantakoodi

250 milj. euroa

2015–2020

Kiinteä 3,25 %

Frankfurt

XS1194020852

 

250 milj. euroa

2016–2021

Kiinteä 7,25 %

Nasdaq Helsinki

FI4000210646

OUTJ072521

Outokumpu Oyj on ilmoittanut 2.11.2017 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti liikkeelle lasketun 6,625 % vakuudellisen kiinteäkorkoisen joukkovelkalainan, joka erääntyy 30.9.2019 (OUTJ000019, ISIN FI4000109624). Outokumpu lunastaa koko liikkeelle lasketun joukkovelkakirjalainan nimellismäärän 12.12.2017 ("Lunastuspäivä") lainan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Virallinen ilmoitus joukkovelkakirjalainan haltijoille on toimitettu lainan ehtojen mukaisesti. Lunastus maksetaan automaattisesti velkakirjan haltijoille.

Listalleottoesitteet

Asiakirjoissa olevaa tietoa ei tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa, tai muualla, missä asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista.                                    


250 milj. euron  joukkovelkakirjalainan 20162021 listalleottoesite           

Velkatietoa

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa