Velkatietoa

Korollinen velka 30.9.2018

Tase (milj. euroa)

Joukkovelkakirjalainat*

249

Vaihtovelkakirjalainat*

236

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta*

19

Eläkelainat

165

Rahoitusleasing-velat

88

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

63

Yritystodistukset

567

Yhteensä

1 387

* Sisältää järjestelypalkkiot, jotka tuloutetaan lainan juoksuajalla. Osa vaihtovelkakirjasta on raportoitu omana pääomana.

 

Valmiusluotto-ohjelmat

30.09.2018

 

 

 

Maturiteetti

Määrä (milj. euroa)  

Valmiusluotto (milj. euroa)

Käyttömäärä (milj. euroa)

Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa)

Valmiusluotto

31.5.2021

650

650

0

650

Valmiusluotto

28.2.2019

90

90

30

60

Komittoidut valmiusluotot yhteensä

-

-

740

30

710

Suomalainen yritystodistusohjelma

N/A

800

800

567

233

     

Luottoluokitukset

Moody’sin yhtiöluokitus

Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): B1
Maksuhäiriön tai velan uudelleenjärjestelyn todennäköisyyden luokitus (Probability default rating, PDR): B1-PD
Näkymä: Vakaat
Päivämäärä: 6.11.2017

Moody’sin luokitus vuonna 2024 erääntyvälle 250 milj. euron vakuudelliselle joukkovelkakirjalainalle

Luokitus: Ba3
Päivämäärä: 4.6.2018

27.11.2018 Moody’s julkaisi luottoarvion Outokummusta.

 

Tietoa joukkovelkakirjalainoista

Joukkovelkakirjalainat

 

 

Joukkovelkakirjalaina

Jakso

Korko

Listaus

ISIN-koodi

Seurantakoodi

250 milj. euroa

2015–2020

Kiinteä 3,25 %

Frankfurt

XS1194020852

 

250 milj. euroa

2018–2024

Kiinteä 4,125 %

Nasdaq Helsinki

FI4000331004

OUTJ412524

 Listalleottoesitteet

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.                                    


250 milj. euron  joukkovelkakirjalainan 2018–2024 listalleottoesite           

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa