Turvallisuus on keskeinen asia kaikessa toiminnassamme Tornion tehtailla. Se on yksi toimintamme pääarvoista ja uskommekin, että kaikki tapaturmat ja onnettomuudet voidaan ehkäistä. Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.

Linjaorganisaation tukena tehtaillamme on turvallisuusorganisaatiot, joihin kuuluu erityisasiantuntijoita useilta eri alueilta: työsuojelu, palo- ja pelastustoiminta, ympäristösuojelu, säteilysuojelu, kemikaaliturvallisuus, työhygienia ja työterveyshuolto.

Turvallisuuteen panostetaan tuotannon jokaisessa vaiheessa alkaen investointien suunnittelusta uusien henkilöiden palkkaukseen. Jokainen uusi henkilö perehdytetään heti taloon tultuaan kirjallisen perehdyttämisohjelman mukaan työhönsä sekä laitoksen turvallisuusasioihin.

Pyrimme jatkuvasti lisäämään henkilöstömme tietämystä ja vastuuntuntoa turvallisuusasioissa. Varmistamme työntekijöidemme turvallisuustietämyksen säännöllisillä koulutuksilla ja opastuksilla. Tehtaillamme toteutetaan säännöllisiä turvallisuuskierroksia, joiden tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilöiden turvalliseen käyttäytymiseen.

Seuraamme suoriutumista vuosittain määritetyillä mittareilla. TRIFR-mittari (Total Recordable Injury Frequency Rate) kertoo, kuinka monta työtapaturmaa on tapahtunut miljoonaa työtuntia kohden. TRIFR-lukumme oli vuonna 2017 5,2. Tavoitteemme vuodelle 2018 on <4,0.

Työturvallisuus

Palvelutoimittajien turvallisuus

Prosessiturvallisuus

Ympäristöturvallisuus