​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ponowne przetwarzanie i wykorzystanie

Zaangażowanie firmy Outokumpu na rzecz zrównoważonego rozwoju wykracza poza wykorzystywanie ponownie przetworzonych materiałów w produkcji. Sama stal nierdzewna jest materiałem, który można poddać pełnemu recyklingowi, zapewniającemu ekologiczne korzyści w wielu dziedzinach. Stal nierdzewna w 100% nadaje się do ponownego przetworzenia, nie ulega degradacji podczas ponownej obróbki, co umożliwia jej wielokrotne wykorzystanie. Cenne składniki surowcowe (np. nikiel, chrom, żelazo) można wykorzystywać nieskończoną liczbę razy do produkcji nowej stali nierdzewnej.

Długowieczność

Odporność stali nierdzewnej na korozję zwiększa żywotność produktów i liczbę możliwych zastosowań. Większa wytrzymałość pozwala uniknąć niepotrzebnych wymian i napraw, wymagających wykorzystania nowych zasobów. Stal nierdzewna nie wymaga zabezpieczania poprzez stosowanie powłok i farb, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Nowe, innowacyjne gatunki stali typu duplex opracowane przez firmę Outokumpu charakteryzują się większą wytrzymałością od tradycyjnych gatunków stali, co pozwala na  zużycie mniejszej ilości materiałów.

Zaspokojenie przyszłych potrzeb

Stal nierdzewna Outokumpu jest ważnym składnikiem rozwiązań, mających zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ludzkości na czystą energię i wodę. Rozwiązania służące wytwarzaniu energii odnawialnej (np. energia słoneczna, biopaliwa i energia wiatrowa) wymagają zastosowania takich komponentów i materiałów, które można pozyskać w sposób  zrównoważony i generują niskie koszty w cyklu użytkowania.

Więcej niż stal nierdzewna

Dla firmy Outokumpu kwestia ekologii wykracza daleko poza same produkty. Outokumpu podjęło zobowiązanie ciągłego minimalizowania wpływu produkcji stali nierdzewnej na środowisko. W ostatnim dziesięcioleciu firma obniżyła poziom emisji CO₂ o 25%. Celem Outokumpu jest dalsze obniżenie poziomu emisji o kolejne 20% do roku 2020.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zasadniczym aspektem zrównoważonej działalności. Outokumpu wspiera ideę bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacyjnym firmy. Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy jest priorytetem firmy. Dzięki programom bezpieczeństwa i innym działaniom Outokumpu zdołało obniżyć liczbę urazów powodujących utratę roboczogodzin (LTI) z 19 mln godzin w 2005 roku do nieco ponad 4 mln godzin w roku 2012. Obecnie firma Outokumpu dąży do osiągnięcia celu, którym jest uzyskanie zerowej liczby urazów we wszystkich zakładach produkcyjnych i obiektach firmy.

Firma uznawana na świecie za lidera w dziedzinie zrównoważenia

W rankingu ekologicznym Dow Jones firma Outokumpu uzyskała najwyższą w przemyśle stalowym ocenę wpływu na środowisko.

Firma Outokumpu została wyróżniona przez kilka niezależnych instytucji oceniających zrównoważenie środowiskowe i odpowiedzialność firmy: DJSI World & Eurostoxx, SAM, CDP, ETHIbel SRI, Kempen SRI, Wskaźnik zrównoważenia OMX.

​Wszystkie największe zakłady produkcyjne Outokumpu dysponują certyfikatami zgodności z najważniejszymi normami ochrony środowiska i jakości, na przykład ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 i EN 16001.

Outokumpu to czołowy światowy producent ekologicznej stali nierdzewnej - tworzymy przyszłość z przeszłości.