​Veiligheid en Milieu

Vanzelfsprekend heeft de veiligheid van de medewerkers en bezoekers de allerhoogste prioriteit. Ten aanzien van de veiligheid is er dan ook geen enkele tolerantie.

Een veilige werkomgeving is daarvoor natuurlijk een eerste vereiste, maar ook van medewerkers en bezoekers verwacht men volledige inzet ten aanzien van het waarborgen van deze veiligheid. Daarnaast heeft Outokumpu natuurlijk ook oog voor het milieu. Outokumpu is ISO 14001 gecertificeerd en streeft continu naar de verbetering van processen met het oog op vermindering van de belasting voor het milieu. Ook bij de keuze van vervoersmiddelen speelt de belasting voor het milieu een belangrijke rol.