​​​​​Outokummun organisaatio

 

Uusi organisaatiorakenne

Outokumpu kertoi 5.4.2016 suunnitelluista organisaatiomuutoksista.

Lue lisää

Outokummun on ruostumattoman teräksen ykkönen kylmävalssauskapasiteetissa ja teknisessä osaamisessa. Outokumpu toimii ympäri maailmaa kaikilla mantereilla.

Outokummun liiketoiminnan johtamisesta vastaa konsernin johtoryhmä, jonka tehtävänä on kehittää Outokummun toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tutustu johtoryhmän ja hallituksen jäseniin.

Outokummun liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

Jokainen liiketoimintayksikkö vastaa myynnistään, tuotannostaan ja kannattavuudestaan, ja yksiköiden vetäjät ovat johtoryhmän jäseniä. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat suurimman liiketoiminta-alueen Europen myynnin, tuotannon ja toimitusketjun johtajat, koska toimitusjohtaja vastaa myös Europe-liiketoiminta-alueen johtamisesta.

Liiketoiminnan tukifunktiot tukevat liiketoiminta-alueita globaalien prosessien tehokkuuden varmistamiseksi. Konsernifunktioihin kuuluvat:

  • Talous ja rahoitus (taloudellinen raportointi, verotus, business control, rahoitus ja riskienhallinta
  • Liiketoiminnan muutos ja IT
  • Henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen
  • Viestintä ja sijoittajasuhteet   

Lisäksi lakiasiat, ympäristö, työterveys ja -turvallisuus sekä sisäinen tarkastus raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Outokummun organisaatio 1.3.2017 alkaen

 

Lue lisää konsernin hallinnosta