​​

​Raportointi

Outokumpu uskoo avoimeen, läpinäkyvään ja riittävän laajaan viestintään kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhtiö myös haluaa käydä tuloksekasta vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmien kanssa ja saada arvokasta palautetta. Outokummun raportoinnin tavoitteena on, että sidosryhmät ymmärtävät paremmin yhtiön liiketoimintaa ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan.

Outokummun yhteiskuntavastuuraportit on tarkoitettu yhtiön henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä ja sen toiminnasta. Ulkopuolinen taho on varmentanut raportin, joka on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.

Vuoden 2013 ​vuosikertomus

Vuoden 2012 verkkovuosikertomus

Vuoden 2011 verkkovuosikertomus

Yritysvastuu vuoden 2010 integroidussa verkkovuosikertomuksessa

Yritysvastuu vuoden 2009 integroidussa verkkovuosikertomuksessa

Aiemmin julkaistut yritysvastuuraportit:

Suomeksi   

 

 

Outokummun vuosien 2007 ja 2008 raportit saivat parhaan yhteiskuntavastuuraportin palkinnon vuosina 2008 ja 2009, ja vuoden 2009 integroitu raportti ylsi kolmannelle sijalle. Vuoden 2010 yhdistetty verkkovuosikertomus oli kolmanneksi paras vuosikertomus vuonna 2011.