​​​​​​​​​​​​Outokummun yritysvastuu​

Outokumpu-konsernin toimintaa ohjaavat sen eettiset periaatteet, joita ovat ihmisarvo, kestävä kehitys, hyvä yrityskansalaisuus sekä terve työyhteisö. Outokummussa uskotaan, että yritysvastuuseen kuuluvat taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvät näkökohdat sekä niiden vaikutukset konsernin sidosryhmiin. Outokummun näkökulmasta vastuulliset liiketoimintakäytännöt ovat edellytys kestävälle kilpailukyvylle.

Outokummun kolme strategista yritysvastuutavoitetta

Yritysvastuun tulee olla keskeisessä asemassa Outokummun toiminnoissa, toimenpiteissä ja päätöksenteossa kaikissa yksiköissä raaka-aineiden hankinnasta aina tuotantoon ja myyntiin asti. Taloudelliseen, ympäristöön liittyvään ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien asioiden tulee olla tasapainossa. Lakien noudattaminen on Outokummun toiminnan perusta, ja Outokumpu pyrkii parantamaan jatkuvasti toimintaansa.

Tavoitteemme on, että liikekumppanimme, alihankkijamme ja toimittajamme tuntevat yritysvastuuperiaatteemme ja noudattavat vastaavia standardeja.

Läpinäkyvyyden parantamiseksi Outokumpu pyrkii yritysvastuuasioissa jatkuvaan, systemaattiseen ja avoimeen vuoropuheluun keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat, toimittajat sekä julkishallinnon organisaatiot ja kansalaisjärjestöt. Yhteistyö auttaa kehittämään yhtiön yritysvastuusuoritusta ja siitä raportointia.

Outokummun toimintaa ohjaavat käytännöt

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä on aina ollut tärkeää Outokummulle. Yksinkertaisesti ilmaistuna Outokummun tavoite on tehdä kestävää tulosta vastuullisilla liiketoimintakäytännöillä, jotka ovat keskeinen tekijä kaikissa konsernin toiminnoissa ja strategiassa.

 Suomeksi

Suomeksi


Shows the list of publications in the main column