Tuotteen elinkaari

Outokummussa uskotaan, että integroidut tuotantoketjut, kierrätysteräksen suuri osuus, energiatehokkuus ja vähäpäästöiset energianlähteet ovat syynä siihen, että sen tuotteiden ympäristöjalanjälki on pienentynyt järjestelmällisesti. Yhtiö onkin yksi ekologisesti kestävän ruostumattoman teräksen johtavista tuottajista maailmassa.

Tuoteselosteet

Outokummun ruostumaton teräs on osa monien tuotteiden ja ratkaisujen toimitusketjua. Julkaisemme tuoteselosteet ja tarkat tiedot tuotteiden ympäristövaikutuksista varmistaaksemme, että tarjoamme oikean numeerisen ja tarkistetun tiedon.

Elinkaaritiedot ovat tärkeitä - niin talon sisällä kehitysalueiden tunnistamisessa kuin ulkopuolellakin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa viestiessä.

Ympäristötuoteselosteiden pohjana ovat elinkaaritiedot. Tuoteselosteissa lasketaan tuotteen ympäristötehokkuus koko sen elinkaaren ajalta. Outokumpu on julkaissut kaksi ympäristötuoteselostetta rakentamisessa käytettävälle ruostumattomalle teräkselle, toinen on kuumavalssatulle ja toinen kylmävalssatulle teräkselle. Tiedot perustuvat edustavaan otokseen viiden tuotantolaitoksen tuotannosta eri puolilta Eurooppaa vuonna 2010. Ympäristötuoteselosteet on julkaissut IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V., ja ne ovat voimassa viisi vuotta.

Lataa julkaistut ympäristötuoteselosteet PDF-tiedostoina (englanniksi):

 Lisäksi Outokumpu on julkaissut vihreän rakentamisen järjestelmiin liittyen alla olevat kaksi täydentävää tuotetiedotetta.

BREEAM Green Building KPIs.pdf

LEED Green Building KPIs.pdf

 LEED Points summary.pdf

 Elinkaarianalyysi esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Ruostumattoman teräksen edut ovat selkeitä erityisesti elinkaaren näkökulmasta. Materiaalin ominaisuudet mahdollistavat yleensä pienemmät elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset.

Outokumpu on kiinnittänyt enemmän huomiota elinkaarilähtöiseen ympäristöasioiden hallintaan ja tutkinut tuotteiden elinkaaria. Niin olemme tunnistaneet tehokkaimmat keinot vähentää tuotteiden elinkaaren kokonaisvaikutuksia ja ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin tutkimusten pohjalta.

Elinkaaritutkimusten ja -analyysien perusteella Outokummussa tiedetään, että kierrätetyn raaka-aineen (kierrätysteräksen sekä talteen otettujen metallien) osuuden lisääminen tuotannossa on yksi tehokkaimmista keinoista pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Outokumpu on onnistunut nostamaan kierrätysteräksen osuuden reippaasti toimialan keskiarvon yläpuolelle. Outokummun vahvuuksia ovat myös muut keskeiset tekijät, kuten energiankäytön tehokkuus, sähkön lähteet ja tuotannon materiaalitehokkuus.

Elinkaaren päättyessä

Kun tuotteen tai ratkaisun elinkaari päättyy, se otetaan pois käytöstä. Se, mitä seuraavaksi tapahtuu, on merkittävää ympäristötehokkuuden kannalta. Käytännössä ruostumaton teräs kierrätetään tehokkaasti. Kierrätetty ruostumaton teräs on arvokasta raaka-ainetta, ja sillä on toimivat ja laajat markkinat. Kierrätyksen ympäristö- ja kestävyyshyödyt vaikuttavat koko yhteiskunnan ekologiseen kestävyyteen. Niitä ovat muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen säilyttäminen, energiansäästö, pienemmät päästöt ja jätteen määrän vähentäminen.

Tehokasta kierrätystä – korkea kierrätysaste

Elinkaarensa lopussa olevasta ruostumattomasta teräksestä kierrätetään yli 80 prosenttia. Ruostumatonta terästä käytetään useilla eri toimialoilla. Esimerkiksi arkkitehtuurissa, rakentamisessa ja teollisuuden koneissa keskimääräinen kierrätysaste on yli 90 prosenttia, kun taas joillakin toimialoilla se on vain noin 60 prosenttia. Toimialakohtaisten talteenottoprosenttien perusteella seuraamme ruostumattoman teräksen kierrätysasteita. Tuotteen kestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi suunnittelemalla tuote siten, että se voidaan kierrättää tehokkaasti aktiivisen käytön lopussa.

Kierrätys ja ruostumaton teräsvaranto

Ruostumaton teräs valmistetaan kromista ja nikkelistä, jotka ovat arvokkaita metalleja. Ruostumattoman kierrätysteräksen markkinat eivät tarvitse kannustimia, ja ruostumaton terästeollisuus hyödyntää kaiken järkevästi saatavilla olevan kierrätetyn ruostumattoman teräksen. Kaikissa Outokummun tuotantolaitoksissa käytetään kierrätysmateriaalia pääraaka-aineena. Markkinoilla ei kuitenkaan ole riittävästi nikkeliä ja kromia sisältävää kierrätysterästä, jotta uuden ruostumattoman teräksen kysyntään voitaisiin vastata. Niinpä nyt valmistettava ruostumaton teräs kierrätetään useita kertoja, ja uusiutumattomat  resurssit, kuten kromimalmi sekä seosmetallit, pysyvät ruostumattoman teräksen varannossa yhteiskunnan aktiivisessa käytössä. Ruostumattoman teräksen  vieminen kaatopaikalle ei vahingoita ympäristöä, mutta tuhlaa resursseja.

   

Lue lisää Euro-Inoxin julkaisusta (pääosin englanniksi)

Ruostumattoman teräksen kierrätys