Outokumpu Helpline

Outokummun uusi Helpline on luottamuksellinen kanava, jonka kautta työntekijät ja ulkopuoliset tahot voivat ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista luottamuksellisesti ja nimettömänä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse, postitse tai faksitse tai soittamalla suoraan sisäiseen tarkastukseen (vain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

Outokummun sisäinen tarkastus on riippumaton ja puolueeton tarkastus- ja konsultointitoiminto, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ja kehittää organisaation toimintoja. Outokummun sisäinen tarkastus raportoi Outokummun hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Helplinen kautta saatavista tiedoista vastaa sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja Harri Hallberg. Hän vastaa siitä, että tiedot käsitellään työntekijän tai ulkopuolisen tahon yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta kunnioittavalla tavalla.

Kaikki rikkomusepäilyt selvitetään tehokkaasti, kattavasti ja viipymättä.

Sähköposti 

Click here to email the helpline

Osoite

Outokumpu Holding Germany GmbH
Andreas Mayer
Schifferstraße 196
47059 Duisburg
Germany

Puhelin

+49 (203) 488 07 350