OUTOKUMMUN VUODEN 2006 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUS - PERUSHINTOJEN NOUSU JA NIKKELIIN


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2006 KLO 13.00 OUTOKUMMUN VUODEN 2006 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN OSAVUOSIKATSAUS - PERUSHINTOJEN NOUSU JA NIKKELIIN LIITTYVÄT VARASTOVOITOT PARANSIVAT TULOSTA Outokummun liikevaihto vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä nousi 1 447 milj. euroon (II/2006: 1 392 milj. euroa). Liikevoitto parani merkittävästi ja oli 231 milj. euroa (II/2006: 149 milj. euroa). Kolmannen neljänneksen voitto oli 172 milj. euroa (II/2006: 133 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,94 euroa. Käyttöpääoma kasvoi 312 milj. euroa korkean nikkelin hinnan vuoksi, minkä seurauksena konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 24 milj. euroa negatiivinen. Outokumpu Technologyn osakkeiden myynti toteutettiin lokakuun alussa, ja Outokumpu Oyj:n omistusosuus yhtiössä laski 12 %:iin. Outokumpu Technology on tässä osavuosikatsauksessa luokiteltu myytävänä olevaksi toiminnoksi, ja tuloslaskelman vertailutiedot on oikaistu. Järjestelystä saadut tuotot ja myyntivoitto kirjataan konsernin neljännen neljänneksen tulokseen. 1.7.- 1.4.- 1.7.- 1.1.- Konsernin tunnusluvut 30.9. 30.6. 30.9. 31.12. 2006 2006 2005 2005 Liikevaihto Milj. EUR 1 447 1 392 1 063 5 016 Liikevoitto Milj. EUR 231 149 -26 57 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. EUR - - 10 -129 Voitto ennen veroja Milj. EUR 214 141 -45 -8 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), Milj. EUR 166 112 -36 -24 tappio (-) Tilikauden voitto (+), Milj. EUR 172 133 -36 -363 tappio (-) Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR 0,91 0,62 -0,20 -0,14 Osakekohtainen tulos EUR 0,94 0,73 -0,20 -2,01 Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR -24 33 132 459 Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 560 1 509 1 744 1 537 Velkaantumisaste kauden % 66,4 69,5 77,9 74,5 lopussa Sijoitetun pääoman tuotto % 24,3 16,5 -2,6 1,3 Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. EUR 45 34 37 164 käyttöomaisuuteen Ruostumattoman teräksen 1 000 toimitukset tonnia 393 467 333 1 647 Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 8 665 8 822 9 877 9 579 Vertailukausien luvut on oikaistu Outokumpu Technologyn osakemyynnin seurauksena. KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI - Ruostumattoman teräksen kysyntä jatkui voimakkaana Euroopassa lomakaudesta huolimatta. Perushinnat nousivat erityisesti loppukäyttäjien hyvän kysynnän ansiosta. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun 304-laadun perushinta Saksan markkinoilla nousi 205 euroa tonnilta kesäkuusta ja oli syyskuun lopussa 1 640 euroa tonnilta. - Ruostumattoman teräksen kalleimman seosaineen, nikkelin, hinta nousi merkittävästi kolmannella neljänneksellä ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 34 750 dollaria tonnilta elokuun lopulla. Hinta oli kauden aikana keskimäärin 29 154 dollaria tonnilta, 46 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. - Outokummun vuotuiset kunnossapitoseisokit toteutettiin elo- ja syyskuussa suunnitelmien mukaisesti. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 16 % edellisestä neljänneksestä ja olivat 393 000 tonnia. Käytettävissä oleva kapasiteetti on ollut täydessä käytössä, ja yksiköiden tilauskannat ovat korkeat. - Liikevoitto parani merkittävästi edellisestä neljänneksestä ja oli 231 milj. euroa. Tulosparannus johtui ruostumattoman teräksen odotettua suurempina toteutuneista perushintojen korotuksista, mutta suuremmalta osin kuitenkin nikkeliin liittyvistä varastovoitoista. Toiminnan parannusohjelmat etenivät hyvin. Sijoitetun pääoman tuotto oli 24,3 %. - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24 milj. euroa negatiivinen. Käyttöpääomaan sitoutui 312 milj. euroa pääasiassa korkeiden raaka- ainehintojen ja osaksi myös kunnossapitoseisokkien takia hieman kasvaneiden varastojen vuoksi. Hyvän tuloksen ansiosta velkaantumisaste parani kuitenkin edelleen ja oli 66,4 %. - Outokumpu Technologyn osakemyynti alkoi 26.9.2006 ja päättyi 9.10.2006. Outokumpu Oyj myi 36 960 001 osaketta, minkä seurauksena Outokumpu Oyj:n omistusosuus Outokumpu Technologyssa laski 12 %:iin. Outokumpu Technology on luokiteltu tässä osavuosikatsauksessa myytävänä olevaksi toiminnoksi, jonka tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta. Myynnistä saadut tuotot olivat noin 450 milj. euroa ja osakkeiden myyntivoitto noin 330 milj. euroa, jotka kirjataan konsernin neljännen neljänneksen tulokseen. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ruostumattoman teräksen kysyntä jatkuu voimakkaana. Konsernin tilauskanta on vahva ja Outokumpu myy tällä hetkellä toimituksia helmikuulle. Hyvä kysyntä ja tuotantorajoitteet ovat vauhdittaneet neljännen neljänneksen toimitusten perushintojen nousua. Esimerkiksi Saksassa Outokummun kylmävalssatun 304-laadun perushinta on joulukuussa noin 200-250 euroa tonnilta korkeampi kuin syyskuussa. Pieniä hinnankorotuksia on saatu myös tammi- ja helmikuun toimituksille Euroopassa. Ennätyksellisen korkea nikkelin hinta nostaa seosainelisää merkittävästi lähikuukausien aikana. Tämä nostaa ruostumattoman teräksen markkinahinnat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla. Kaikki Outokummun tehtaat ajavat edelleen täydellä kuormalla. Korkeampien toimitusmäärien ja perushintojen ansiosta Outokummun operatiivisen tuloksen odotetaan neljännellä neljänneksellä olevan selvästi parempi kuin kolmannella neljänneksellä. Vahvistuvan operatiivisen tuloksen lisäksi neljännen neljänneksen tulokseen arvioidaan sisältyvän lisää varastovoittoja nikkelin elo-syyskuussa tapahtuneen nopean hintojen nousun seurauksena. Toimitusjohtaja Juha Rantanen: "Olen hyvin tyytyväinen kolmannen neljänneksen tulokseemme. Ruostumattoman teräksen markkinat ovat vahvat, ja sisäiset parannustoimenpiteemme alkavat tuottaa konkreettisia hyötyjä. Merkittävä virstanpylväs oli Outokumpu Technologyn menestyksellinen listaaminen, mikä vapauttaa johdon resursseja ja taloudellisia voimavaroja ydinliiketoimintamme ruostumattoman teräksen kehittämiseen." JOHDON TULOSANALYYSI - KOLMAS NELJÄNNES Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Liikevaihto General Stainless 1 286 1 158 813 816 4 073 1 013 1 066 1 130 Specialty 785 819 584 552 2 739 650 638 614 Stainless Muu toiminta 55 71 70 76 272 87 93 96 Sisäinen myynti -732 -605 -404 -328 -2 068 -342 -405 -394 Konserni 1 394 1 442 1 063 1 117 5 016 1 408 1 392 1 447 Liikevoitto General Stainless 71 93 -55 -170 -62 43 91 166 Specialty 55 65 14 -23 110 22 65 81 Stainless Muu toiminta 9 -3 10 -8 8 2 -8 -13 Sisäiset erät -6 3 5 -1 1 -0 1 -3 Konserni 129 157 -26 -202 57 67 149 231 Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Kylmävalssatut tuotteet 233 226 195 212 867 286 239 200 Kirkkaat 135 126 61 68 391 104 103 80 kuumanauhat Muut 117 106 77 89 390 121 125 113 Toimitukset 485 459 333 370 1 647 510 467 393 yhteensä Markkinahinnat ja valuuttakurssit I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Markkinahinnat 1) Ruostumaton teräs Perushinta EUR/t 1 332 1 217 1 113 1 035 1 174 1 127 1 342 1 572 Seosainelisä EUR/t 875 956 1 012 923 942 844 1 020 1 437 Markkinahinta EUR/t 2 207 2 173 2 125 1 958 2 116 1 971 2 362 3 009 Nikkeli USD/t 15 348 16 411 14 567 12 649 14 744 14 810 19 925 29 154 EUR/t 11 704 13 031 11 941 10 644 11 851 12 318 15 836 22 878 Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,78 0,78 0,73 0,68 0,74 0,63 0,70 0,75 EUR/kg 1,31 1,37 1,32 1,26 1,32 1,16 1,23 1,30 Molybdeeni USD/lb 32,02 35,62 31,74 30,66 32,51 23,38 25,01 26,47 EUR/kg 53,84 62,35 57,37 56,89 57,61 42,86 43,82 45,79 Kierrätysteräs USD/t 221 193 208 193 204 200 238 243 EUR/t 169 153 170 162 164 167 189 191 Valuuttakurssit EUR/USD 1,311 1,259 1,220 1,188 1,244 1,202 1,258 1,274 EUR/SEK 9,074 9,208 9,366 9,473 9,282 9,352 9,298 9,230 EUR/GBP 0,694 0,679 0,683 0,680 0,684 0,686 0,688 0,680 1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Steel scrap HMS 1&2 fob Rotterdam Ruostumattoman teräksen vahva kysyntä jatkui Ruostumattoman teräksen markkinoiden kehitys jatkui suotuisana kolmannella neljänneksellä. Kysyntä jatkui voimakkaana, ja näyttää, että varastot ovat nousseet vain hieman lähemmäksi normaalitasoa. Ruostumattomien litteiden tuotteiden maailmanlaajuinen kulutus laski pääasiassa Euroopan lomakauden vuoksi noin 3 % edellisestä neljänneksestä, mutta oli 17 % korkeampi kuin vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Euroopassa oli edelleen tuotantorajoitteita, ja ruostumattoman teräksen perushinnat nousivat voimakkaasti. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen 304-laadun Saksan perushinta nousi kauden aikana yhteensä 205 euroa tonnilta. Saksan keskimääräinen perushinta nousi 17 % edellisestä neljänneksestä ja oli 1 572 euroa tonnilta. Ruostumattoman teräksen tärkeimpien seosaineiden – nikkelin, ferrokromin ja molybdeenin – hinnat olivat edelleen korkeat. Nikkelin hinta nousi jälleen uuteen ennätykseen, ja hinta oli keskimäärin 29 154 dollaria tonnilta eli 46 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Nikkelin hinta on pysynyt lokakuussa yli 30 000 dollarissa tonnilta. Ferrokromimarkkinat olivat edelleen alijäämäiset. Ferrokromin hinta oli kauden aikana keskimäärin 0,75 dollaria naulalta eli 7 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. Molybdeenin hinta nousi 6 % edellisestä neljänneksestä ja oli 26,47 dollaria naulalta. Kierrätysteräksen hinta nousi 2 %. Ruostumattoman teräksen seosainelisä on vuoden 2006 aikana noussut kuukausi kuukaudelta. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun seosainelisä oli Saksassa syyskuussa 1 620 euroa tonnilta, ja sen odotetaan nousevan yli 1 900 euroon tonnilta lokakuussa ja yli 2 000 euroon tonnilta marraskuussa. Tämä ja korkeat perushinnat nostavat ruostumattoman teräksen markkinahinnat ennätyksellisen korkeiksi neljännellä neljänneksellä. Parannusohjelmat etenevät hyvin Tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävässä Production Excellence - ohjelmassa on tällä hetkellä mukana kuusitoista tehdasta: viisi tehdasta on valmisteluvaiheessa, kahdeksan pilottivaiheessa ja kaikki kolme sulattoa ovat laajennusvaiheessa. Kaksi uutta tehdasta tulee mukaan vielä kuluvan vuoden aikana. Tähänastiset tulokset ovat rohkaisevia, ja yksiköt ovat tunnistaneet ja toteuttaneet jo lukuisia parannuksia tuotantoprosesseissaan. Kaupalliseen erinomaisuuteen tähtäävässä Commercial Excellence -ohjelmassa kehitetään yhteistä hinnoittelutyökalua. Avainasiakaspäälliköiden koulutus jatkuu edelleen. Ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj. euroa vuonna 2007, 80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa vuosittain siitä eteenpäin. Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon lopettaminen huhtikuun lopussa parantaa konsernin vuotuista liikevoittoa noin 50 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteena on saavuttaa 100 milj. euron vuotuiset kustannussäästöt. Kiinteiden kustannusten vähennys on alkanut toteutua kolmannella neljänneksellä, ja täysimääräisesti kustannussäästöt toteutuvat vuonna 2007. Liikevoitto parani merkittävästi Konsernin liikevaihto oli 1 447 milj. euroa ja kasvoi 4 % edellisestä neljänneksestä korkeampien markkinahintojen seurauksena. Konsernin kaikkien liiketoimintayksiköiden tilauskertymä jatkui vahvana. Vuotuisten elo-syyskuussa toteutettujen kunnossapitoseisokkien seurauksena ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 16 % edellisestä neljänneksestä ja olivat 393 000 tonnia. Liikevoitto kasvoi 55 % ja oli 231 milj. euroa. Perushintojen vakaa nousu sekä nikkeliin liittyvät merkittävät varastovoitot paransivat tulosta merkittävästi, vaikka toimitukset vähenivät. Varastovoitot johtuvat laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden välisistä ajoituseroista, ja ne kohdistuivat erityisesti Specialty Stainlessiin. Periaatteessa seosainelisän käyttäminen suojaa ruostumattoman teräksen valmistajaa seosaineiden hintavaihteluilta. Raaka-ainehintojen suuret ja nopeat muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä varastovoittoja tai - tappioita, vaikka ajoituserot olisivatkin pieniä. Hintojen nousu paransi General Stainlessin tulosta General Stainless Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Liikevaihto 1 286 1 158 813 816 4 073 1 013 1 066 1 130 josta Tornio Works 699 657 476 467 2 299 652 740 781 Liikevoitto 71 93 -55 -170 -62 43 91 166 josta Tornio Works 59 74 -36 -48 49 37 70 120 Sidottu pääoma kauden 2 920 2 901 2 820 2 484 2 484 2 397 2 404 2 602 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 210 183 162 179 734 246 206 172 Kirkkaat kuumanauhat 102 89 41 53 284 74 85 62 Muut 238 192 105 97 631 128 144 126 Divisioonan toimitukset yhteensä 550 463 307 329 1 649 448 434 360 General Stainlessin liikevaihto kasvoi 6 % edellisestä neljänneksestä 1 130 milj. euroon. Markkinahintojen nousu kasvatti liikevaihtoa, vaikka toimitukset laskivat 17 % edellisestä neljänneksestä vuotuisten kunnossapitoseisokkien ja lomakauden vuoksi. Liikevoitto kasvoi 166 milj. euroon. Merkittävä tulosparannus johtui ruostumattoman teräksen perushintojen noususta. General Stainlessin varaston kiertonopeus on lähellä seosainelisän määrittämisessä käytettävää ajanjaksoa, joten ajoituseroista johtuvat varastovoitot olivat melko pieniä. Tornio Worksin liikevoitto oli erittäin hyvällä tasolla, 120 milj. euroa. Vuotuiset kunnossapitoseisokit toteutettiin elo- ja syyskuussa suunnitelmien mukaisesti. Specialty Stainless hyötyi varastovoitoista Specialty Stainless Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Liikevaihto 785 819 584 552 2 739 650 638 614 Liikevoitto 55 65 14 -23 110 22 65 81 Sidottu pääoma kauden 1 248 1 358 1 310 1 161 1 161 1 173 1 240 1 350 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 44 54 43 47 188 56 54 39 Kirkkaat kuumanauhat 57 43 30 30 160 49 41 33 Muut 148 148 89 71 455 76 79 67 Divisioonan toimitukset yhteensä 249 245 162 148 803 182 173 139 Specialty Stainlessin liikevaihto pieneni hieman edellisestä neljänneksestä 614 milj. euroon. Toimitukset laskivat 20 % edellisestä neljänneksestä. Liikevoitto kasvoi 25 % ja oli 81 milj. euroa. Tulosta paransivat etenkin hintojen nousu ja varastovoitot. Projektimyynnin ja erikoislaatujen hinnat ovat standardituotteiden hintoja vakaampia, minkä vuoksi Specialty Stainlessissa tulosparannus toteutuu perushintojen noustessa hieman hitaammin kuin General Stainlessissa. Specialty Stainlessin varastojen kiertonopeus on erikoistuneen tuotannon ja pidempien tuotantoketjujen vuoksi hitaampi kuin standardilaatuisilla volyymituotteilla, joten se on herkempi varastovoitoille ja -tappioille. Ruotsissa sijaitsevan Kloster Thin Stripin kylmävalssaamon 53 milj. euron laajennusinvestointi on lähes valmis ja tuotanto aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Muu toiminta Muu toiminta Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 Liikevaihto 55 71 70 76 272 87 93 96 Liikevoitto 9 -3 10 -8 8 2 -8 -13 Sidottu pääoma kauden 34 43 37 139 139 134 240 188 lopussa Muu toiminta koostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös liiketoimintayksiköille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa. Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus, osavuosikatsauksen numeroaineisto ja liitetiedot. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555 kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435 eero.mustala@outokumpu.com Tiedotustilaisuus ja webcast tänään klo 15 Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) osavuosikatsauksesta järjestetään 23.10.2006 klo 15.00 hotelli Kämpin Peilisalissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0125. Tunnussana on "Outokumpu". Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 23.10.2006 noin klo 18.00 lähtien. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa torstaihin 26.10.2006 saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 722 974. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125 sähköposti: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS - TAMMI-SYYSKUU 2006 Ruostumattoman teräksen kysyntä vahvaa Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvoi tammi–syyskuussa 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruostumattoman teräksen kysyntä on pysynyt vahvana ja sekä perus- että markkinahinnat ovat nousseet kuukausi kuukaudelta. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun 2 mm paksun 304-laadun perushinta Saksan markkinoilla oli keskimäärin 1 347 euroa tonnilta, mikä on 10 % korkeampi kuin tammi–syyskuussa 2005. Syyskuun 2006 lopussa perushinta oli 1 640 euroa tonnilta, mikä on 59 % korkeampi kuin vuoden 2005 lopun hinta 1 030 euroa tonnilta. Myös raaka- aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti vuonna 2006. Nikkelin hinta oli tammi–syyskuussa keskimäärin 21 296 dollaria tonnilta eli 38 % korkeampi kuin edellisvuonna. Nikkelin hinta nousi elokuun puolivälissä yli 30 000 dollariin tonnilta ja oli syyskuun lopussa 31 500 dollaria tonnilta. Tulos parani merkittävästi Konsernin tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 4 247 milj. euroa (I-III/2005: 3 899 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 7 % ja olivat 1 371 000 tonnia. Konsernin liikevoitto nousi 446 milj. euroon (I-III/2005: 260 milj. euroa). Vuoden 2005 tammi–syyskuun liikevoittoon sisältyi Bolidenin osakkeista saatu 35 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Liikevoiton merkittävä parannus johtui toimitusmäärien kasvun ja korkeampien perushintojen lisäksi laskutettavan seosainelisän ja varastojen kiertonopeuden välisten ajoituserojen aiheuttamista huomattavista varastovoitoista. Konsernin toiminnan parantamiseen tähtäävät ohjelmat etenivät suunnitelmien mukaan. Nettorahoituskulut olivat 35 milj. euroa (I-III/2005: 54 milj. euroa), mihin sisältyy markkinahintaeroihin liittyviä nettovoittoja 13 milj. euroa (I-III/2005: tappio 3 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen tammi–syyskuun voitto oli 320 milj. euroa (I-III/2005: 160 milj. euroa) ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen voitto 40 milj. euroa (I-III/2005: tappio 343 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos nousi 1,76 euroon ja myytyjen ja myytävänä olevien 0,22 euroon. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 % (I-III/2005: 7,8 %). Käyttöomaisuusinvestoinnit ja liiketoiminnan rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi–syyskuussa 113 milj. euroa (I-III/2005: 112 milj. euroa). Konsernin vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit on tarkoitus pitää vuosina 2006–2007 enintään 175 milj. euron tasolla. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 47 milj. euroa (I-III/2005: 253 milj. euroa). Käyttöpääomaan arvioidaan sitoutuneen noin 400 milj. euroa ylimääräistä pääomaa nikkelin erittäin korkean hinnan vuoksi verrattuna vuoden 2005 lopun hintatasoon. Outokumpu pyrkii pitämään varastomäärät pieninä, varsinkin silloin kun raaka-aineiden hinnat ovat korkeat ja hintavaihtelu voimakasta. Korollinen nettovelka oli 1 560 milj. euroa (31.12.2005: 1 537 milj. euroa). Velkaantumisaste on parantunut koko vuoden ajan ja oli syyskuun lopussa 66,4 % (31.12.2005: 74,5 %). Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen nettovarat on luokiteltu velkaantumisasteen laskennassa korollisiksi varoiksi. Outokumpu Technologyn osakkeiden myynti Outokumpu Oyj:n hallitus päätti kesäkuussa käynnistää selvityksen Outokumpu Technology Oyj:n mahdollisesta listautumisesta Helsingin Pörssiin. Hallitus päätti 25.9.2006 aloittaa Outokumpu Technologyn osakemyynnin. Myyntiaika alkoi 26.9.2006 ja päättyi 9.10.2006. Outokumpu Oyj myi osakemyynnissä 36 960 001 osaketta hintaan 12,50 euroa osakkeelta. Osakemyynnin jälkeen Outokumpu Oyj:n omistusosuus Outokumpu Technologyssa on 12 %. Outokumpu Technology on luokiteltu tässä osavuosikatsauksessa myytävänä olevaksi toiminnoksi, jonka tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta. Järjestelystä saadut tuotot olivat noin 450 milj. euroa ja myyntivoitto noin 330 milj. euroa. Outokumpu Technologyn osakkeiden myynnin ja Outokummun omistukseen jäävien osakkeiden arvostamisen markkina-arvoonsa arvioidaan kasvattavan konsernin omaa pääomaa ja alentavan korollista nettovelkaa noin 380 milj. eurolla. Oman pääoman kasvu koostuu myyntivoitosta ja Outokumpu-konsernin omistukseen jäävien osakkeiden arvostamisesta käypään arvoon, joka kirjataan suoraan omaan pääomaan. Myynnin vaikutukset kirjataan konsernin neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Outokumpu Technology Oyj on johtava kansainvälinen mineraali- ja metalliteknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita kaivos- ja metalliteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Outokumpu Technologyn henkilöstömäärä on 1 800 ja vuoden 2005 liikevaihto oli 556 milj. euroa. Outokumpu Technologyyn liittyvät nettovarat Outokumpu- konsernin taseessa olivat syyskuun lopussa 84 milj. euroa. Muut myydyt ja myytävänä olevat toiminnot – Outokumpu Copper Tube and Brass Outokumpu Copper Tube and Brassin kannattavuuden parannusohjelma jatkuu. Outokumpu Copper Tube and Brassin tammi–syyskuun liikevoitto oli 33 milj. euroa, mihin sisältyy Outokumpu Copper MKM Ltd:n myynnistä saatu myyntivoitto ja varastovoittoja. Sidottu pääoma oli syyskuun lopussa 174 milj. euroa. Outokummun vuonna 2005 myymään kuparituoteliiketoimintaan kuului muun muassa Outokumpu Copper (USA) Inc., jota vastaan on nostettu useita kanteita liittovaltion ja osavaltion tuomioistuimissa Yhdysvalloissa. Kanteissa viitataan Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia tai ilmastointiputkia Yhdysvalloissa suoraan tai epäsuorasti ostaneiden puolesta. Outokummun mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainituista ryhmäkanteista mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Ympäristö, terveys ja turvallisuus Vuonna 2005 toteutuneet hiilidioksidipäästöt on raportoitu ja niitä vastaavat päästöoikeudet on palautettu paikallisille viranomaisille. Vuonna 2005 Suomessa ja Ruotsissa jäi käyttämättä päästöoikeuksia alempien tuotantomäärien ja ennakoitua paremman energiatehokkuutensa ansiosta. Tammi-syyskuussa 2006 Outokumpu on myynyt 285 000 tonnia käyttämättömiä päästöoikeuksia ja myynnistä saadut tuotot olivat 5 milj. euroa. Vuoden 2006 päästöoikeudet jaettiin helmikuussa. Valmistelut päästöoikeuksien hakemiseksi Kioton jaksolle 2008–2012 ovat käynnissä. Päästörajat alitettiin lähes kaikissa konsernin yksiköissä. Konsernin jatkuvien toimintojen tapaturmatiheys (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) oli 16 (I-III/2005: 18). Konsernin tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys enintään 14:ään vuonna 2006 ja enintään viiteen vuonna 2009. Vuoden 2006 tammi–syyskuussa ei tapahtunut vakavia tapaturmia. Konsernin vuotuinen työturvallisuusseminaari pidettiin syyskuussa. Outokummun työturvallisuuspalkinto 2006 myönnettiin Avesta Worksille. Palkinto myönnetään vuosittain yhdelle Outokummun yksikölle, joka on parantanut työturvallisuutta ja sen hallintaa järjestelmällisesti. Henkilöstö Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä oli tammi–syyskuussa 2006 keskimäärin 8 620 (I-III/2005: 9 785) ja syyskuun lopussa 8 215 (31.12.2005: 8 963). Varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 Varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2005 osingoksi 0,45 euroa osakkeelta, ja yhteensä 81 milj. euron osingot maksettiin 11.4.2006. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Valtuutus on voimassa yhden vuoden. Uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään 18 117 647 kappaletta. Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutukset vuodeksi omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia ja luovuttaa enintään 18 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 10 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.10.2006 mennessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (aikaisemmin kymmenen) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Evert Henkes, Jukka Härmälä, Ole Johansson, Juha Lohiniva, Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Taisto Turunen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Härmälän ja varapuheenjohtajaksi Ole Johanssonin. Yhtiökokous päätti myös asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Outokummun hallitus asetti järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Ole Johanssonin (puheenjohtaja), Leena Saarisen ja Taisto Turusen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jukka Härmälä (puheenjohtaja), Evert Henkes ja Anna Nilsson-Ehle. Lähitulevaisuuden näkymät Ruostumattoman teräksen kysyntä jatkuu voimakkaana. Konsernin tilauskanta on vahva ja Outokumpu myy tällä hetkellä toimituksia helmikuulle. Hyvä kysyntä ja tuotantorajoitteet ovat vauhdittaneet neljännen neljänneksen toimitusten perushintojen nousua. Esimerkiksi Saksassa Outokummun kylmävalssatun 304-laadun perushinta on joulukuussa noin 200-250 euroa tonnilta korkeampi kuin syyskuussa. Pieniä hinnankorotuksia on saatu myös tammi- ja helmikuun toimituksille Euroopassa. Ennätyksellisen korkea nikkelin hinta nostaa seosainelisää merkittävästi lähikuukausien aikana. Tämä nostaa ruostumattoman teräksen markkinahinnat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla. Kaikki Outokummun tehtaat ajavat edelleen täydellä kuormalla. Korkeampien toimitusmäärien ja perushintojen ansiosta Outokummun operatiivisen tuloksen odotetaan neljännellä neljänneksellä olevan selvästi parempi kuin kolmannella neljänneksellä. Vahvistuvan operatiivisen tuloksen lisäksi neljännen neljänneksen tulokseen arvioidaan sisältyvän lisää varastovoittoja nikkelin elo-syyskuussa tapahtuneen nopean hintojen nousun seurauksena. Espoossa 23.10.2006 Hallitus KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) Lyhennetty tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2006 2005 2005 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 4 247 3 899 5 016 Liiketoiminnan muut tuotot 52 60 83 Liiketoiminnan kulut -3 836 -3 695 -4 947 Liiketoiminnan muut kulut -18 -5 -94 Liikevoitto 446 260 57 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 1 1 Rahoitustuotot ja -kulut Nettokorot -51 -52 -65 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 13 -3 -1 Muut rahoitustuotot ja -kulut 3 0 0 Voitto ennen veroja 415 207 -8 Tuloverot -95 -47 -16 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 320 160 -24 Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot: Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), 40 -343 -339 tappio (-) Tilikauden voitto (+), tappio (-) 360 -183 -363 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 359 -185 -364 Vähemmistölle 1 2 1 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR 1,98 -1,02 -2,01 Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 1,98 -1,02 -2,01 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR 1,76 0,87 -0,14 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR 0,22 -1,89 -1,87 Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Lyhennetty tase Milj. EUR 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 496 589 578 Aineelliset 2 037 2 217 2 125 käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset ja saamiset Korolliset 270 249 262 Korottomat 42 42 45 2 845 3 097 3 009 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 518 1 414 1 186 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 69 46 37 Korottomat 1 026 832 841 Rahat ja pankkisaamiset 98 257 212 2 711 2 549 2 277 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät varat 678 201 221 Varat yhteensä 6 233 5 846 5 507 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma 2 334 2 221 2 047 Vähemmistöosuus 16 16 15 2 350 2 237 2 062 Pitkäaikaiset velat Korolliset 1 365 1 779 1 624 Korottomat 329 387 319 1 694 2 166 1 943 Lyhytaikaiset velat Korolliset 890 637 556 Korottomat 880 725 857 1 770 1 362 1 413 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät velat 420 80 89 Oma pääoma ja velat yhteensä 6 233 5 846 5 507 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Milj. EUR Osake- Yli- Muut Arvon- Omat pääoma kurssi- rahastot muutos- osakkeet rahasto rahasto Oma pääoma 31.12.2004 308 700 13 15 -5 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - 5 - Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - 0 - Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - 5 - erät Tilikauden tappio - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - 5 - Osingonjako - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden - - - - - arvo Omien osakkeiden luovutus - 1 - - 3 Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - - - Muut muutokset - - -1 - - Oma pääoma 30.9.2005 308 701 11 20 -2 Oma pääoma 31.12.2005 308 701 11 23 -2 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - 5 - Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - 9 - Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - 14 - erät Tilikauden voitto - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - 14 - Osingonjako - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden - - - - - arvo Oma pääoma 30.9.2006 308 701 11 37 -2 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Milj. EUR Kumula- Kerty- Vähem- Oma pää- tiivise neet mistö- oma yh- t voitto- osuus teensä muunto- varat erot Oma pääoma 31.12.2004 -59 1 496 38 2 506 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - 5 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - 0 Tytäryritysten oman pääoman 0 - - 0 suojaus Muuntoerot 19 - 1 20 Suoraan omaan pääomaan kirjatut 19 - 1 25 erät Tilikauden tappio - -185 1 -184 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 19 -185 1 -160 Osingonjako - -91 - -91 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden - 2 - 2 arvo Omien osakkeiden luovutus - - - 4 Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - -24 -24 Muut muutokset - - - -1 Oma pääoma 30.9.2005 -39 1 222 16 2 237 Oma pääoma 31.12.2005 -38 1 044 15 2 062 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - 5 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - 9 Tytäryritysten oman pääoman -1 - - -1 suojaus Muuntoerot -5 - 0 -5 Suoraan omaan pääomaan kirjatut -6 - 0 8 erät Tilikauden voitto - 359 1 360 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -6 359 1 368 Osingonjako - -81 - -81 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden - 1 - 1 arvo Oma pääoma 30.9.2006 -44 1 323 16 2 350 Lyhennetty rahavirtalaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2006 2005 2005 Tilikauden voitto (+), tappio (-) 360 -183 -363 Oikaisuerät Poistot 176 176 232 Arvonalentumiset 6 88 168 Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio - 245 252 Muut oikaisut 141 120 92 Käyttöpääoman muutos, lisäys (-),vähennys (+) -525 -85 202 Saadut osingot 7 7 7 Saadut korot 12 12 21 Maksetut korot -69 -79 -93 Maksetut verot -63 -47 -58 Liiketoiminnan nettorahavirta 47 253 459 Investoinnit -127 -184 -245 Tytäryritysten myynnit 20 482 489 Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnit 9 290 290 Muu omaisuuden myynti 9 10 13 Muu investointien rahavirta 1 24 18 Investointien nettorahavirta -88 622 565 Rahavirta ennen rahoitusta -41 875 1 024 Pitkäaikaisten lainojen nostot 181 108 136 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -277 -300 -454 Lyhytaikaisten lainojen muutos 191 -510 -600 Maksetut osingot -81 -91 -91 Muu rahoituksen rahavirta -2 -39 -22 Rahoituksen nettorahavirta 11 -833 -1 032 Oikaisuerät 0 -0 2 Rahavarojen nettomuutos -30 42 -6 Rahavarat tilikauden alussa 212 211 211 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -6 4 7 Rahavarojen nettomuutos -30 42 -6 Rahavarat tilikauden lopussa 176 257 212 Konsernin tunnusluvut 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2006 2005 2005 Liikevoittoprosentti 10,5 6,7 1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,8 7,8 1,3 Oman pääoman tuotto, % 21,8 -10,3 -15,9 Jatkuvien toimintojen oman pääoman 19,3 9,0 -1,1 tuotto, % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 910 3 981 3 599 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 560 1 744 1 537 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,7 38,7 38,2 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 66,4 77,9 74,5 Osakekohtainen tulos, EUR 1,98 -1,02 -2,01 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 1,76 0,87 -0,14 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,22 -1,89 -1,87 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 032 181 027 181 031 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 1,98 -1,02 -2,01 Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 754 181 149 181 140 Oma pääoma/osake, EUR 12,89 12,27 11,31 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 181 032 181 032 181 032 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 113 112 164 Jatkuvien toimintojen poistot 169 154 207 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 8 620 9 785 9 579 keskimäärin 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Arvioiden käyttö Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista. Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2006 alkaen Outokumpu on soveltanut seuraavia uusia ja muutettuja standardeja 1.1.2006 alkaen: IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 31.3.2004 jälkeen tehtyjen muutosten osalta: - Cash flow hedges of forecast intra group transactions, annettu 14.4.2005, voimaan 1.1.2006. - Fair value option, annettu 16.6.2005, voimaan 1.1.2006. - Financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, voimaan 1.1.2006. Näiden muutosten soveltamisella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. IAS 19 -standardin muutos Amendment to IAS 19 Employee Benefits - Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures. IAS 19:n muutos annettu 16.12.2004, voimaan 1.1.2006 lähtien. Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappiota. Muutos lisää myös liitetietovaatimuksia. Koska konserni ei aio muuttaa kirjattavienvakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardimuutoksen käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan esitettäviin liitetietoihin. IFRIC 4 -tulkinta Miten määritetään sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, voimaan 1.1.2006 lähtien. Tulkinnan käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osakkeet ja osakepääoma Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 250 555 ja osakepääoma 308,1 milj. euroa 30.9.2006. Outokumpu Oyj:llä oli 30.9.2006 hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 30.9.2006 oli 0,1 %. Kaupankäynti Outokumpu Oyj:n 2003A optio-oikeuksilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 1.9.2006. Outokumpu on laskenut liikkeeseen yhteensä 1 700 000 optio-oikeutta 2003A. Optio-oikeuksia on osana konsernin kannustusjärjestelmiä jaettu Outokumpu-konsernin avainhenkilöille. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä 659 302 Outokumpu Oyj:n osaketta. Allokoimattomat optio- oikeudet (1 040 698 kpl) on mitätöity ja poistettu arvo- osuusjärjestelmästä. 2003A optio-oikeuksia merkintäaika on 1.9.2006 – 1.3.2009. Vuoden 2003B ja 2003C optio-oikeuksilla voidaan tällä hetkellä merkitä Outokumpu Oyj:n osakkeita seuraavasti: optio- oikeuksilla 2003B enintään 1 032 570 Outokumpu Oyj:n ja optio- oikeuksilla 2003C enintään 87 500 osaketta. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 024 932 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 1 779 372 osakkeella. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,0 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Outokummun hallitus vahvisti 2.2.2006 osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2006-2010 osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Mikäli osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ansaintajakson 2006-2008 piiriin kuuluvat henkilöt saisivat enimmäispalkkioiden mukaisen määrän yhtiön osakkeita (tällä hetkellä yhteensä 397 400 osaketta), heidän omistukseensa siirtyisi 0,2 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tarkempia tietoja vuoden 2003 johdon optiojärjestelmästä ja vuoden 2006-2010 osakepalkkiojärjestelmästä on löydettävissä Outokumpu Oyj:n vuoden 2005 vuosikertomuksesta. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Outokumpu Technology Outokumpu Oyj:n hallitus päätti kesäkuussa käynnistää selvityksen Outokumpu Technology Oyj:n mahdollisesta listautumisesta Helsingin Pörssiin. Outokumpu Oyj:n hallitus päätti 25.9.2006 aloittaa Outokumpu Technologyn osakemyynnin. Myyntiaika alkoi 26.9.2006 ja päättyi 9.10.2006. Outokumpu Oyj myi osakemyynnissä 36 960 001 osaketta hintaan 12,50 euroa osakkeelta. Outokumpu Oyj:n jäljellä oleva omistusosuus Outokumpu Technologyssa on 12 %. Tämän seurauksena Outokumpu Technology on luokiteltu tässä osavuosikatsauksessa myytävänä olevaksi toiminnoksi, jonka tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta IFRS 5 - standardin, ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”, mukaisesti. 30.9.2006 taseen myytävänä olevien toimintojen varoihin ja velkoihin sisältyy 100%:sti Outokumpu Technologyn varat ja velat. Jäljellä oleva 12%:n omistus Outokumpu Technologystä raportoidaan neljännen neljänneksen osavuosikatsauksessa ja siitä eteenpäin IAS 39:n mukaisesti myytävänä olevina osakkeina ja niiden arvostus käypään arvoon kirjataan suoraan omaan pääomaan. Järjestelystä saadut tuotot olivat noin 450 milj. euroa ja myyntivoitto noin 330 milj. euroa. Osakemyynti ja Outokumpu Oyj:n edelleen omistamien Outokumpu Technologyn osakkeiden käypä arvo kasvattavat konsernin omaa pääomaa ja pienentävät korollista nettovelkaa arviolta noin 380 milj. euroa. Outokummun oman pääoman lisäys muodostuu osakkeiden myyntivoitosta ja jäljellä olevien osakkeiden arvostuksesta käypään arvoon, joka kirjataan suoraan omaan pääomaan. Osakemyynti kirjataan konsernin neljännen neljänneksen tulokseen. Outokumpu Technology Oyj on johtava kansainvälinen mineraali- ja metalliteknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita kaivos- ja metalliteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Outokumpu Technologyn henkilöstömäärä on 1 800 ja vuoden 2005 liikevaihto oli 556 milj. euroa. Outokumpu Technologyn tammi–syyskuun liikevoitto oli 31 milj. euroa, ja Outokumpu Technologyyn liittyvät nettovarat olivat syyskuun lopussa 84 milj. euroa. Outokumpu Copper Tube and Brass Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen, jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005. Järjestelyssä myytiin seuraavat entisen Outokumpu Copper - liiketoiminta-alueen liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, joka sisältää 100 %:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment - liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 684 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan ulkopuolelle jäi Outokumpu Copper Tube and Brass -liiketoiminta, johon kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Outokumpu myi 27.2.2006 Britanniassa sijaitsevan messinkitankotehtaansa, Outokumpu Copper MKM Ltd:n, The Meade Corporationille. Kokonaiskauppahinta oli noin 20 milj. euroa. Outokumpu Copper MKM Ltd:n tuotantokapasiteetti on noin 40 000 tonnia messinkitankoja vuodessa ja sen myynti vuonna 2005 oli noin 70 milj. euroa. Henkilöstön määrä on 320. Heinäkuussa 2006 Outokumpu myi kaksi pientä yhtiötä, joilla ei ole merkittävää vaikutusta Outokumpu Copper Tube and Brassin tulokseen. Outokumpu toteuttaa mittavaa tehostamisohjelmaa jäljellä olevissa kupariputki- ja messinkitankoyksiköissään ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä liiketoiminnasta. Seuraavissa taulukoissa Outokumpu Technologysta on käytetty lyhennettä OT, Outokumpu Copper Tube and Brassista lyhennettä TB ja Outokumpu Copperista lyhennettä OC. Tietoja myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja lopetetuista toiminnoista Tuloslaskelma 1.1.- 30.9 1.1.- 30.9 2006 2005 Milj. EUR Yhteensä OT TB Yhteensä OT OC Liikevaihto 1 014 501 513 1 144 349 795 Kulut -946 -470 -476 -1 146 -347 -799 Liikevoitto (+), -tappio (-) 68 31 37 -2 2 -4 Nettorahoituserät 0 5 -5 -5 3 -8 Voitto (+), tappio (-) ennen 68 36 32 -7 6 -12 veroja Tuloverot -18 -14 -4 -9 -4 -5 Voitto (+), tappio (-) verojen jälkeen 50 22 28 -15 2 -17 Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien arvonalentumistappio -4 - -4 -83 - -83 Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio - - - -245 - -245 Outokumpu Technologyn osakemyyntiin liittyvät kulut -6 -6 - - - - Tuloverot - - - - - - Arvonalentumistappio ja myyntitulos verojen jälkeen -9 -6 -4 -328 - -328 Vähemmistöosuus 0 0 - -1 0 -1 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 40 16 25 -343 2 -346 Tase 30.9. 30.9. 2006 2005 Milj. EUR Yhteensä OT TB Yhteensä OT OC Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 106 101 6 9 - 9 Muut pitkäaikaiset korottomat 23 19 4 4 - 4 varat Vaihto-omaisuus 190 60 130 90 - 90 Lyhytaikaiset korolliset varat 79 79 - - - - Muut lyhytaikaiset korottomat 280 159 121 98 - 98 varat 678 418 260 201 - 201 Velat Varaukset 6 0 6 3 - 3 Pitkäaikaiset korolliset velat 4 4 - - - - Pitkäaikaiset korottomat velat 41 33 8 24 - 24 Lyhytaikaiset korolliset velat 0 0 - - - - Ostovelat 100 43 57 36 - 36 Muut lyhytaikaiset korottomat 269 253 15 16 - 16 velat 420 334 86 80 - 80 Rahavirtalaskelma 2006 2005 2005 Milj. EUR 30.9. 30.9. 31.12 . Liiketoiminnan rahavirta -13 -70 -6 Investointien rahavirta -11 -74 -83 Rahoituksen rahavirta 24 129 132 Rahavirta yhteensä 1 -16 42 1.1.- 31.12. 2005 Milj. EUR Yhteens OT OC ä Liikevaihto 1 477 556 921 Kulut -1 458 -531 -927 Liikevoitto (+), -tappio (-) 19 25 -6 Nettorahoituserät -8 3 -10 Voitto (+), tappio (-) ennen 11 28 -16 veroja Tuloverot -13 -9 -4 Voitto (+), tappio (-) verojen jälkeen -1 19 -20 Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien arvonalentumistappio -86 - -86 Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio -252 - -252 Outokumpu Technologyn osakemyyntiin liittyvät kulut - - - Tuloverot - - - Arvonalentumistappio ja myyntitulos verojen jälkeen -338 - -338 Vähemmistöosuus -1 -0 -1 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) -339 19 -360 Tase 31.12. 2005 Milj. EUR Yhteens OT OC ä Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 - 9 Muut pitkäaikaiset korottomat 4 - 4 varat Vaihto-omaisuus 113 - 113 Lyhytaikaiset korolliset varat - - - Muut lyhytaikaiset korottomat 95 - 95 varat 221 - 221 Velat Varaukset 7 - 7 Pitkäaikaiset korolliset velat - - - Pitkäaikaiset korottomat velat 17 - 17 Lyhytaikaiset korolliset velat - - - Ostovelat 49 - 49 Muut lyhytaikaiset korottomat 17 - 17 velat 89 - 89 Merkittävät kertaluonteiset erät 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2006 2005 2005 Boliden-osakkeiden myyntivoitto - 35 35 Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma - - -34 Coil Products Sheffieldin sulkeminen - - -130 - 35 -129 Tuloverot 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2006 2005 2005 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien -61 -30 -63 verot Laskennalliset verot -34 -17 47 -95 -47 -16 Vastuusitoumukset Milj. EUR 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 Annetut pantit Kiinnitykset maa-alueisiin 129 86 94 Muut pantit 4 0 8 Annetut takaukset Tytäryhtiöiden puolesta Kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 137 124 77 Osakkuusyhtiöiden puolesta Rahoituksen vakuudeksi 4 4 4 Muut vastuut 61 68 65 Vuokravastuut 119 122 120 Johdannaissopimusten käyvät arvot ja nimellismäärät 30.9. 30.9. 30.9. 31.12. 30.9. 31.12. 2006 2006 2006 2005 2006 2005 Posi- Nega- tiivise tiivise Käyvä Käyvät t t t käyvät käyvät netto- netto- Nimellis- Nimellis- Milj. EUR arvot arvot arvot arvot määrät määrät Valuutta- ja korkojohdannaiset Valuuttatermiinit 9 6 3 -1 2 179 1 796 Koronvaihtosopimukset 8 - 8 3 282 432 Tonnia Tonnia Metallijohdannaiset Kuparitermiinit ja - 1 0 1 -1 2 825 33 775 futuurit Nikkelitermiinit ja - 4 1 3 1 1 812 1 608 futuurit Sinkkitermiinit ja - 0 0 0 0 1 100 1 300 futuurit TWh TWh Sähköjohdannaiset Pörssinoteeratut 1 0 1 1 0,0 0,1 Muut sähköjohdannaiset 53 20 33 13 4,5 4,6 76 27 49 15 Tuloslaskelma neljänneksittäin Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 394 1 442 1 063 1 117 5 016 Liikevoitto 129 157 -26 -202 57 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 2 -0 0 1 Rahoitustuotot ja -kulut -13 -22 -19 -13 -67 Voitto (+), tappio (-) ennen veroja 115 137 -45 -215 -8 Tuloverot -19 -37 10 31 -16 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 96 99 -36 -184 -24 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) -340 -3 -0 4 -339 Tilikauden voitto (+), tappio (-) -244 97 -36 -180 -363 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -245 96 -36 -179 -364 Vähemmistölle 1 1 0 -1 1 Milj. EUR I/06 II/06 III/06 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 408 1 392 1 447 Liikevoitto 67 149 231 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 2 1 Rahoitustuotot ja -kulut -7 -10 -18 Voitto (+), tappio (-) ennen veroja 60 141 214 Tuloverot -18 -29 -48 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 41 112 166 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 15 20 6 Tilikauden voitto (+), tappio (-) 56 133 172 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 56 132 171 Vähemmistölle -0 0 1 Merkittävät kertaluonteiset erät Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 General Stainless Coil Products Sheffieldin sulkeminen - - - -127 -127 Kiinteiden kustannusten - - - -11 -11 leikkausohjelma Specialty Stainless Kiinteiden kustannusten - - - -21 -21 leikkausohjelma Muu toiminta Coil Products Sheffieldin sulkeminen - - - -3 -3 Kiinteiden kustannusten - - - -3 -3 leikkausohjelma Boliden-osakkeiden myyntivoitto 25 - 10 - 35 25 - 10 -164 -129 Milj. EUR I/06 II/06 III/06 General Stainless Coil Products Sheffieldin sulkeminen - - - Kiinteiden kustannusten - - - leikkausohjelma Specialty Stainless Kiinteiden kustannusten - - - leikkausohjelma Muu toiminta Coil Products Sheffieldin sulkeminen - - - Kiinteiden kustannusten - - - leikkausohjelma Boliden-osakkeiden myyntivoitto - - - - - - Tunnusluvut neljänneksittäin Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 Liikevoittoprosentti 9,2 10,9 -2,4 -18,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 15,6 -2,6 -21,4 Oman pääoman tuotto, % -41,0 17,2 -6,4 -33,5 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, 16,1 17,6 -6,3 -34,2 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 953 4 084 3 981 3 599 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 695 1 822 1 744 1 537 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,5 37,2 38,7 38,2 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 75,0 80,6 77,9 74,5 Osakekohtainen tulos, EUR -1,35 0,53 -0,20 -0,99 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen 0,53 0,54 -0,20 -1,01 tulos, EUR Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR -1,88 -0,01 -0,00 0,02 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 180 901 181 032 181 032 181 032 kpl 1) Oma pääoma/osake, EUR 12,39 12,41 12,27 11,31 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 181 032 181 032 181 032 181 032 kpl 1) Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 29 46 37 53 Jatkuvien toimintojen poistot 51 52 52 53 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 9 645 9 973 9 877 9 186 keskimäärin Milj. EUR I/06 II/06 III/06 Liikevoittoprosentti 4,7 10,7 16,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,5 16,5 24,3 Oman pääoman tuotto, % 11,0 25,2 30,4 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, 8,1 21,4 29,4 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 513 3 679 3 910 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 483 1 509 1 560 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,4 38,4 37,7 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 73,0 69,5 66,4 Osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,73 0,94 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen 0,23 0,62 0,91 tulos, EUR Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,08 0,11 0,03 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 181 032 181 032 181 032 kpl 1) Oma pääoma/osake, EUR 11,14 11,91 12,89 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 181 032 181 032 181 032 kpl 1) Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 33 34 45 Jatkuvien toimintojen poistot 50 50 68 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 8 746 8 822 8 665 keskimäärin 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.