OUTOKUMMUN OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKKEIDEN MYYNNIN JÄLKEEN


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2006 KLO 16.30 OUTOKUMMUN OIKAISTUT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKKEIDEN MYYNNIN JÄLKEEN Outokumpu Technology Oyj:n osakemyynti päättyi 9. lokakuuta 2006. Outokumpu myi osakemyynnissä 36 960 001 Outokumpu Technologyn osaketta ja Outokummun osakeomistus Outokumpu Technologyssa laski 12 prosenttiin. Tämän seurauksena Outokumpu Technology luokitellaan myytävänä olevaksi toiminnoksi ja raportoidaan kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa erillään konsernin jatkuvista liiketoiminnoista IFRS 5 -standardin, "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot", mukaisesti. Järjestelystä saadut tulot ja myyntivoitto kirjataan konsernin neljännen neljänneksen tulokseen. Oheisissa taulukoissa esitetään Outokumpu-konsernin oikaistuja taloudellisia vertailutietoja vuosilta 2005 ja 2006, joissa Outokumpu Technology on luokiteltu myytävänä olevaksi toiminnoksi. Lisätietoja antaa: Kari Lassila, Johtaja – sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – sijoittajasuhteet Puh. (99) 421 2438, matkapuhelin 040 515 1531, faksi (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com OUTOKUMMUN OIKAISTUJA TALOUDELLISIA VERTAILUTIETOJA Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 Liikevaihto General Stainless 1 286 1 158 813 816 4 073 1 013 1 066 Specialty Stainless 785 819 584 552 2 739 650 638 Muu toiminta 55 71 70 76 272 87 93 Sisäinen myynti -732 -605 -404 -328 -2 068 -342 -405 Konserni 1 394 1 442 1 063 1 117 5 016 1 408 1 392 Liikevoitto General Stainless 71 93 -55 -170 -62 43 91 Specialty Stainless 55 65 14 -23 110 22 65 Muu toiminta 9 -3 10 -8 8 2 -8 Sisäiset erät -6 3 5 -1 1 -0 1 Konserni 129 157 -26 -202 57 67 149 Tuloslaskelma neljänneksittäin Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 394 1 442 1 063 1 117 5 016 1 408 1 392 Liikevoitto 129 157 -26 -202 57 67 149 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 2 -0 0 1 0 2 Rahoitustuotot ja -13 -22 -19 -13 -67 -7 -10 -kulut Voitto (+), tappio (-) ennen veroja 115 137 -45 -215 -8 60 141 Tuloverot -19 -37 10 31 -16 -18 -29 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 96 99 -36 -184 -24 41 112 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) -340 -3 -0 4 -339 15 20 Tilikauden voitto (+), tappio (-) -244 97 -36 -180 -363 56 133 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -245 96 -36 -179 -364 56 133 Vähemmistölle 1 1 0 -1 1 -0 0 Tunnusluvut neljänneksittäin Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 Liikevoittoprosentti 9,2 10,9 -2,4 -18,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 15,6 -2,6 -21,4 Oman pääoman tuotto, % -41,0 17,2 -6,4 -33,5 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 16,1 17,6 -6,3 -34,2 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 953 4 084 3 981 3 599 Korollinen nettovelka kauden 1 695 1 822 1 744 1 537 lopussa Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,5 37,2 38,7 38,2 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 75,0 80,6 77,9 74,5 Osakekohtainen tulos, EUR -1,35 0,53 -0,20 -0,99 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,53 0,54 -0,20 -1,01 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen -1,88 -0,01 -0,00 0,02 tulos, EUR Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 180 901 181 032 181 032 181 032 Oma pääoma/osake, EUR 12,39 12,41 12,27 11,31 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 181 032 181 032 181 032 181 032 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 29 46 37 53 Jatkuvien toimintojen poistot 51 52 52 53 Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 9 645 9 973 9 877 9 186 Milj. EUR 2005 I/06 II/06 Liikevoittoprosentti 1,1 4,7 10,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,3 7,5 16,5 Oman pääoman tuotto, % -15,9 11,0 25,2 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % -1,1 8,1 21,4 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 599 3 513 3 680 Korollinen nettovelka kauden 1 537 1 483 1 509 lopussa Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,2 37,4 38,4 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 74,5 73,0 69,5 Osakekohtainen tulos, EUR -2,01 0,31 0,73 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR -0,14 0,23 0,62 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen -1,87 0,08 0,11 tulos, EUR Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 031 181 032 181 032 Oma pääoma/osake, EUR 11,31 11,14 11,91 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 181 032 181 032 181 032 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 164 33 34 Jatkuvien toimintojen poistot 207 50 50 Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 9 579 8 746 8 822 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.