PÄÄJÄRJESTÄJÄT KÄYTTIVÄT LISÄOSAKEOPTION OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNNISSÄ


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.10.2006 KLO 16.15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. PÄÄJÄRJESTÄJÄT KÄYTTIVÄT LISÄOSAKEOPTION OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNNISSÄ Outokumpu Technologyn listautumiseen liittyen osakemyynnin pääjärjestäjä Nordea Pankki Suomi Oyj on tänään järjestäjien puolesta käyttänyt Outokumpu Technology Oyj:n osakeannissa myönnetyn lisäosakeoption ja ostanut 3 360 000 Outokumpu Technologyn osaketta Outokummulta instituutiomyynnin yliallokoinnin kattamiseksi. Outokumpu saa lisäosakeoption käytön seurauksena noin 40 miljoonan euron nettotulot ja sen saaman myyntivoiton määrä kasvaa noin 30 miljoonalla eurolla. Outokummun omistusosuus Outokumpu Technologyssä laskee lisäosakeoption käytön seurauksena 5 039 999 osakkeeseen vastaten 12 prosenttia Outokumpu Technologyn osakepääomasta ja äänimäärästä. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso- Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso- Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi ja kenen on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.