OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKEMYYNTI TOTEUTETTU MENESTYKSELLISESTI?OSAKKEEN MYYNTIHINNAKSI 12,50 EUROA


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2006 KLO 18.30 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKEMYYNTI TOTEUTETTU MENESTYKSELLISESTI – OSAKKEEN MYYNTIHINNAKSI 12,50 EUROA Outokumpu Oyj on päättänyt, että Outokumpu Technology Oyj:n osakemyynnissä myydään yhteensä 33 600 001 osaketta. Myytävät osakkeet vastaavat 80 prosenttia Outokumpu Technologyn osakekannasta. Osakkeiden myyntihinnaksi osakemyynnissä on päätetty 12,50 euroa osakkeelta. Outokumpu saa osakemyynnistä nettotuloja noin 410 miljoonaa euroa. Outokumpu Technologyn osakkeiden myynnin ja Outokummun omistukseen jäävien osakkeiden arvostamisen markkina-arvoonsa arvioidaan kasvattavan Outokumpu-konsernin omaa pääomaa ja alentavan korollista nettovelkaa noin 380 miljoonalla eurolla. Oman pääoman kasvu koostuu tuloslaskelmaan kirjattavasta noin 300 miljoonan euron myyntivoitosta ja Outokumpu-konsernin omistukseen jäävien osakkeiden arvostamisesta markkina-arvoon, joka kirjataan suoraan omaan pääomaan. Järjestelyn vaikutukset kirjataan neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Outokumpu Technologya käsitellään myytynä liiketoimintana 23.10.2006 julkistettavassa Outokumpu- konsernin vuoden 2006 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Outokumpu julkistaa arviolta 19.10.2006 oikaistuja taloudellisia historiatietoja, joissa on otettu huomioon Outokumpu Technologyn osakkeiden myynti. Outokummun toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi: "Outokumpu Technologyn osakemyynti on nyt saatettu menestyksellisesti päätökseen ja kaupankäynti osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa 10.10.2006. Toivotan Outokumpu Technologylle menestystä nyt alkavalla itsenäisen pörssiyhtiön taipaleella. Outokumpu on nyt aidosti ruostumattomaan teräkseen keskittynyt yhtiö. Outokumpu Technologyn myynti antaa meille mahdollisuuden keskittää kaikki voimavaramme ruostumattoman teräksen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Myynnistä saatavat varat vahvistavat edelleen taloudellista asemaamme ja edesauttavat osaltaan nousuamme kiistattomaksi ykköseksi ruostumattomassa teräksessä." Institutionaalisille sijoittajille on päätetty myydä 31 797 084 osaketta ja yleisölle 1 802 917 osaketta. Osakemyynnin seurauksena Outokumpu Technologylla on noin 4 400 osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa. Instituutiomyynti ylimerkittiin noin 2,3-kertaisesti. Outokumpu on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle oikeuden ostaa järjestäjien puolesta 30 päivän kuluessa siitä, kun osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, enintään 3 360 000 Outokumpu Technologyn osaketta 12,50 euron osakekohtaisella myyntihinnalla yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi. Jos tämä lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Outokummun saama nettotulo näistä osakkeista on noin 40 miljoonaa euroa. Mikäli lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Outokummun saaman myyntivoiton määrä kasvaa noin 30 miljoonalla eurolla, mutta tämä ei vaikuta omaan pääomaan. Yleisömyynnissä annetut ostositoumukset on päätetty hyväksyä kokonaisuudessaan. Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä ostositoumuksista arviolta 13.10.2006. Ylimääräiset ostositoumusmaksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 12.10.2006. Outokumpu Technologyn osakkeiden noteeraus on tarkoitus aloittaa Helsingin Pörssin prelistalla 10.10.2006 ja pörssilistalla 13.10.2006. Osakemyynnin yhteydessä Nordea tai sen edustaja saattaa, mutta sillä ei ole velvollisuutta, 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti Outokumpu Technologyn osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä, tehdä kauppoja, jotka vakiinnuttavat tai pitävät osakkeiden hinnan tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Nämä vakauttamistoimet voivat johtaa tavanomaisia olosuhteita korkeampaan markkinahintaan tai estää tai hidastaa osakkeiden markkinahinnan laskua. Tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Ei voi olla varmuutta ryhdytäänkö sanotunlaisiin vakauttamistoimiin ja, mikäli tällaisiin vakauttamistoimiin ryhdytään, ne voidaan lopettaa koska tahansa ja lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä. Nordea voi ostaa tällaisilla kaupoilla enintään 5 040 000 osaketta enintään osakemyynnin myyntihintaan. Stabilointijakson päätyttyä Nordea julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konsernijohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso- Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso- Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi ja kenen on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.