OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.9.2006 KLO 8.30 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN Outokumpu Oyj ilmoitti 7.6.2006, että se on käynnistänyt selvityksen Outokumpu Technology Oyj:n mahdollisesta listaamisesta Helsingin Pörssiin. Selvityksen perusteella Outokummun hallitus on tänään päättänyt aloittaa Outokumpu Technologyn osakemyynnin ("Osakemyynti"). Outokumpu Technologyn listaamisen Helsingin Pörssiin odotetaan parantavan molempien yhtiöiden strategista fokusta ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Outokummun ja Outokumpu Technologyn arvostustasojen määrittäminen on selkeämpää erillisinä listattuina yhtiöinä. Osakemyynnissä tarjotaan osakkeita ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutiomyynti") sekä yksityissijoittajille Suomessa ("Yleisömyynti"). Outokumpu Technology on tänään päättänyt jättää hakemuksen yhtiön osakkeiden listaamisesta Helsingin Pörssin prelistalle arviolta 10.10.2006 ja pörssilistalle arviolta 13.10.2006. Instituutiomyynnin myyntiaika alkaa 26.9.2006 ja päättyy viimeistään 9.10.2006 klo 14.00. Yleisömyynnin myyntiaika alkaa 27.9.2006 ja päättyy viimeistään 6.10.2006 klo 17.00. Osakemyynnin kansainvälisenä koordinaattorina ja pääjärjestäjänä toimii Nordea. Instituutiomyynnin toisena pääjärjestäjänä toimii Lehman Brothers. Outokumpu Technologyn osakekanta muodostuu 42 000 000 osakkeesta. Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi enintään 33 600 001 osaketta, mikä vastaa noin 80 % Outokumpu Technologyn osakkeista ja äänimäärästä. Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti enintään 30 240 001 osaketta ja Yleisömyynnissä alustavasti enintään 3 360 000 osaketta. Tämän lisäksi Outokumpu on antanut Osakemyynnin järjestäjille oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa 30 päivän kuluessa siitä, kun julkinen kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä, enintään 3 360 000 osaketta lisää ylikysynnän kattamiseksi. Osakemyynnin seurauksena Outokummun omistusosuus Outokumpu Technologyssa alenee 12 %:iin, mikäli lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan tai 20 %:iin mikäli lisäosakkeita ei osteta. Osakemyynnin alustava hintaväli on 12,00-15,50 euroa osakkeelta. Hintaväliä voidaan muuttaa Osakemyynnin aikana. Outokumpu tekee lopullisen päätöksen Osakemyynnin toteuttamisesta, myytävien osakkeiden määrästä ja lopullisesta myyntihinnasta Osakemyynnin myyntiajan päätyttyä arviolta 9.10.2006. Mikäli Osakemyynti toteutuu, Outokumpu kirjaa merkittävän myyntivoiton neljännen vuosineljänneksen tulokseensa. Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Private Banking, Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla suomeksi puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Nordean verkkopankki www.nordea.fi pankkitunnuksilla. Outokumpu Technologyn hallitus on tänään hyväksynyt osakemyyntiin liittyvän listalleottoesitteen, joka on saatavana internetistä (www.outokumputechnology.fi/listautuminen) arviolta viimeistään 26.9.2006 sekä osakemyynnin myyntipaikoista ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way:stä (Fabianinkatu 14, Helsinki) arviolta viimeistään 27.9.2006. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konsernijohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com Outokumpu ja Outokumpu Technology järjestävät tiedotustilaisuuden suunniteltuun listautumiseen liittyen tänään 25.9.2006 klo 11.00 hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Puhelinkonferenssi englanniksi koskien Outokumpu Technologyn listautumista pidetään tänään 25.9.2006 klo 14.00. Puhelinkonferenssiin voi ilmoittautua lähettämällä nimen, yhtiön nimen ja osoitteen sähköpostilla osoitteeseen outi.milner@outokumpu.com. Konferenssin puhelinnumeron ja salasanan saa vastauksena sähköpostilla. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa noin yhden vuorokauden ajan. Puhelinnumeron ja salasanan nauhoituksen kuuntelua varten saa sähköpostitse Outi Milneriltä. Juridisista rajoitteista johtuen osallistuminen puhelinkonferenssiin tai nauhoitteen kuunteluun ei ole sallittu henkilöille, jotka asuvat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso- Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso- Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi ja kenen on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa. LIITE: OSAKEMYYNNIN EHDOT OSAKEMYYNNIN YLEISET EHDOT Osakemyynnissä Outokumpu Oyj ("Myyjä") tarjoaa alustavasti enintään 33 600 001 Outokumpu Technology Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osake") institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutiomyynti") sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti", Instituutiomyynti ja Yleisömyynti yhdessä "Osakemyynti"). Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja kaikkien Osakkeiden tuottamista äänistä. Myyjä päättää lopullisesti Osakemyynnin toteuttamisesta Osakemyynnin myyntiajan päätyttyä. Osakemyynti on ehdollinen Myyjän, Yhtiön ja Järjestäjien välisen järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. Järjestäjät Osakemyynnin kansainvälisenä koordinaattorina sekä Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea"). Instituutiomyynnin toisena pääjärjestäjänä toimii Lehman Brothers International (Europe) (yhdessä Nordean kanssa "Järjestäjät"). Myytävä määrä Myyjä tarjoaa alustavasti enintään 33 600 001 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Sijoittaja voi osallistua sekä Instituutiomyyntiin että Yleisömyyntiin edellyttäen, että hän täyttää näihin osallistumiseen asetetut edellytykset. Katso "Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot-Osallistumisoikeus" sekä "Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot-Osallistumisoikeus, ostositoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä". Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 30 240 001 Osaketta, jotka edustavat noin 72 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Yleisömyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 3 360 000 Osaketta, jotka edustavat noin 8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeita voidaan siirtää Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta, minkä johdosta Instituutiomyynnissä ja Yleisömyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjottujen Osakkeiden määrät voivat muuttua. Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 3 360 000 Osaketta tai, jos ostositoumuksia tehdään tätä vähemmän, ostositoumusten kokonaismäärä. Osakemyynnissä myydään vähintään 21 000 001 Osaketta. Myytävien Osakkeiden määrä ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun (määritelty jäljempänä) jälkeen. Allokaatioetuoikeus Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ottamisen yhteydessä toimikautensa aloittavien Yhtiön hallituksen ja laajennetun johtoryhmän jäsenet voidaan asettaa etusijalle Osakkeiden allokoinnissa Yleisömyynnissä. Myyjän tarkoituksena on hyväksyä sanottujen hallituksen ja laajennetun johtoryhmän jäsenten ostositoumukset täysimääräisinä. Näin allokoitavien Osakkeiden osuus Osakemyynnissä ostettavaksi tarjottavien Osakkeiden määrästä on enintään noin 0,45 prosenttia. Lisäosakeoptio Myyjä on antanut Järjestäjille oikeuden korottaa myytävien Osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi enintään 3 360 000 Osakkeella, edellyttäen että Järjestäjät käyttävät tätä oikeuttaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä. Myyntiaika Instituutiomyynti alkaa 26.9.2006 ja päättyy viimeistään 9.10.2006 kello 14.00 ("Instituutiomyynnin myyntiaika"). Yleisömyynti alkaa 27.9.2006 ja päättyy viimeistään 6.10.2006 kello 17.00 ("Yleisömyynnin myyntiaika"). Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutiomyynnin myyntiajan ja Yleisömyynnin myyntiajan keskeyttämiseen aikaisintaan 4.10.2006 kello 17.00. Instituutiomyynnin myyntiaika ja Yleisömyynnin myyntiaika voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Myyntihinta Osakkeita tarjotaan ostettavaksi alustavasti vähintään 12,00 euron ja enintään 15,50 euron myyntihintaan Osakkeelta ("Alustava hintaväli"). Osakkeiden lopullinen myyntihinta voi olla Alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta "-Ostositoumuksen peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa". Osakkeiden lopullinen myyntihinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien ostotarjousten perusteella Myyjän ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Osakemyynnin myyntiajan päätyttyä arviolta 9.10.2006 ("Hinnoittelu"). Lopullinen myyntihinta ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 10.10.2006, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa www.outokumputechnology.fi/listautuminen. Ostositoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan myyntiajan kuluessa tai Hinnoittelun yhteydessä, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteessa www.outokumputechnology.fi/listautuminen. Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan tai mikäli lopullinen myyntihinta eroaa Alustavasta hintavälistä, ostositoumuksen ennen Alustavan hintavälin muuttamista tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta hintavälistä eroavan myyntihinnan julkistamisesta peruuttaa aikaisemmin tehdyn ostositoumuksensa. Mikäli ostositoumusta ei peruuteta, ostositoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan antaman ostositoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää ostositoumuksensa osakemäärä muuttumattomana maksamalla Alustavan hintavälin enimmäishinnan ja uuden hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen myyntihinnan välisen erotuksen kerrottuna ostositoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai alustavasta hintavälistä eroavan myyntihinnan julkistamisesta lukien myyntipaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus Mikäli Osakemyyntiin liittyvää listalleottoesitettä täydennetään olennaisen virheen tai puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa, on sijoittajilla, jotka ovat antaneet ostositoumuksensa ennen listalleottoesitteen täydentämistä, oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa ostositoumuksensa kahden (2) pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Menettely ostositoumusta peruutettaessa Ostositoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille myyntipaikalle, jossa ostositoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Ostositoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa vaan se tulee tehdä muussa Yleisömyynnin myyntipaikassa. Mahdollinen ostositoumuksen peruutus koskee ostositoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeuden rauettua peruutusoikeutta ei enää ole. Mikäli ostositoumus peruutetaan, myyntipaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän sijoittajan ostositoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä myyntipaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Ostositoumuksen antajan on ennen ostositoumuksen tekemistä tai sen yhteydessä avattava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä tai ilmoitettava aiemmin avatun arvo-osuustilinsä numero. Myydyt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan Instituutiomyyntiin osallistuneiden ostajien arvo-osuustileille arviolta 13.10.2006. Yleisömyynnissä jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn ostositoumuksen tehneiden ostajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 10.10.2006. Omistus- ja osakasoikeudet Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu ostajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat Osakkeiden ostajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Myyjä maksaa Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron sekä muut Osakkeiden siirrosta mahdollisesti aiheutuvat palkkiot tai kulut. Kukin tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun Osakkeiden ostajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä. Kaupankäynti Osakkeilla Yhtiö on jättänyt hakemuksen koskien osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 10.10.2006 ja pörssilistalla arviolta 13.10.2006. Osakkeiden ehdotettu kaupankäyntitunnus on OTE1V sekä ISIN-koodi FI0009014575. Prelistakaupankäynnin alkaessa, arviolta 10.10.2006, Osakemyynnissä myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Osakkeita prelistalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että asiakkaalle on jaettu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Osakkeita. Nordea tulee antamaan välittäjille tarkemmat ohjeet noudatettavasta menettelystä. Muut seikat Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä. Sovellettava laki Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. INSTITUUTIOMYYNTIÄ KOSKEVAT ERITYISET EHDOT Instituutiomyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita institutionaalisten sijoittajien ostettavaksi Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä (i) Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksen mukaisesti hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ("qualified institutional buyers"). Järjestäjillä on oikeus hylätä ostotarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumisoikeus Instituutiomyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden ostotarjous käsittää vähintään 10 000 Osaketta. Myyntipaikat Institutionaalisten sijoittajien ostotarjouksia ottavat vastaan Osakemyynnin Järjestäjät. Osakkeiden maksu Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt ostotarjouksensa Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään Myyjän vahvistamana päivänä, arviolta 13.10.2006. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia ostotarjousta annettaessa tai ennen ostotarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa ostotarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan hintavälin 15,50 euron enimmäishinta kerrottuna ostotarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin ostotarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 12.10.2006. Ostotarjousten hyväksyminen Myyjä päättää tehtyjen ostotarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Instituutiomyynnissä hyväksytyistä ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä mahdollista Osakkeiden jakamisen jälkeen. Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. YLEISÖMYYNTIÄ KOSKEVAT ERITYISET EHDOT Yleisömyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ostettavaksi Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Myyntipaikalla on oikeus hylätä ostositoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. Osallistumisoikeus, ostositoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä Yleisömyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat ostositoumuksensa Suomessa. Yleisömyynnissä ostositoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 10 000 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa myyntipaikassa antamat ostositoumukset yhdistetään yhdeksi ostositoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Myyntipaikat ja ostositoumuksen antaminen Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Private Banking, Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla. Ostositoumuksen tekeminen puhelimitse tai internetin kautta edellyttää voimassaolevaa Verkkopankkisopimusta. Yhteisöt eivät voi antaa ostositoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean verkkopankin välityksellä. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. Ostositoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt myyntipaikkaan allekirjoitetun ostositoumuslomakkeen myyntipaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut ostositoumuksensa pankkitunnuksillaan, ja maksanut kyseisen ostositoumuksen. Ostositoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisömyynnissä annettu ostositoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa "Osakemyynnin yleiset ehdot-Ostositoumuksen peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Osakkeiden maksu Osakkeista maksetaan ostositoumusta annettaessa Alustavan hintavälin enimmäishinta, 15,50 euroa Osakkeelta kerrottuna ostositoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu, maksetaan tämän jälkeen ostositoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Nordean konttorissa tehdyn ostositoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Sijoittaja voi vaihtoehtoisesti suorittaa maksun käteisellä. Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean verkkopankin kautta tehtyä ostositoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa ostositoumuksen pankkitunnuksillaan. Ostositoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen Myyjä päättää Osakkeiden jakamisesta ostositoumuksen antaneille sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Saman sijoittajan antamat useat ostositoumukset yhdistetään yhdeksi ostositoumukseksi, johon sovelletaan näiden ehtojen mukaista ostositoumuksen enimmäismäärää. Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostositoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Myyjä pyrkii hyväksymään ostositoumukset kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita ostositoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Katso myös "Osakemyynnin yleiset ehdot -Allokaatioetuoikeus". Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 10.10.2006, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa www.outokumputechnology.fi/listautuminen. Kaikille Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje ostositoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta arviolta 13.10.2006. Maksetun määrän tai sen osan palauttaminen Mikäli ostositoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen myyntihinta on alempi kuin ostositoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan ostositoumuksen antajalle hänen ostositoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 12.10.2006. Mikäli saman sijoittajan antamia ostositoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksetun määrän palauttaminen suoritetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville erille ei makseta korkoa. Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu yllä kohdassa "Osakemyynnin yleiset ehdot-Ostositoumuksen peruuttaminen-Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa" mainitulla tavalla ja sijoittaja on peruuttanut ostositoumuksensa, maksettu määrä palautetaan peruutuksen yhteydessä.