Outokummun osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2018–2020 ja johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot 2017


Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
19.12.2017 klo 12.30
 

Outokummun hallitus on hyväksynyt osakepalkkio-ohjelmien seuraavan ansaintakauden 2018–2020 alkamisen osana yhtiön pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä. Lisäksi hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajan ja muun johdon osakeosto-ohjelmista vuonna 2017 maksettavat osakepalkkiot.  

Osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2018–2020

Outokummun hallitus on hyväksynyt yhtiön osakepalkkio-ohjelmien – suoritepohjaisen osake­ohjelman ja rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman – kuudennen ansaintakauden 2018–2020 alkamisen. Ansaintakaudet alkavat vuoden 2018 alusta, ja osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2018–2020 ansaintakriteeri mittaa Outokummun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Kaudella 2018–2020 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 2 900 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien). Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021, mikäli hallituksen asettama ansaintakriteeri täyttyy.

Rajoitettuja osakkeita koskevassa ohjelmassa osakepalkkioista päättää vuosittain toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsenten osalta hallitus. Ohjelmasta maksetaan enintään 150 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien) ohjelman kuudennella kaudella 2018–2020.

Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.  

Johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot

Hallitus hyväksyi myös johdon osakeosto-ohjelman ensimmäisen osakepalkkioerän sekä toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman toisen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksetaan joulukuun 2017 loppuun mennessä yhteensä 473 649 osaketta, joista 185 077 maksetaan toimitusjohtajalle.

Outokumpu maksaa osakepalkkiot yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, jolloin yhtiön osakemäärä ei muutu. Lisätietoa osakepalkkio-ohjelmista ja niiden ehdoista on osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/hallinto/palkitseminen/osakepalkkio-ohjelmat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com