Outokumpu – Vahva alku vuodelle 2017, konsernin oikaistu käyttökate 294 milj. euroa


Outokumpu Oyj
Osavuosiselvitys
27.4.2017 klo 12.00


Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes lyhyesti

Outokummun oikaistu käyttökate nousi 294 milj. euroon vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen 29 milj. eurosta. Kannattavuus parani menestyksekkäästi jatkuneiden, tuottavuuden parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta. Vahvat markkinat ja korkeat ferrokromin hinnat tukivat kehitystä. Liiketoiminnan -53 milj. euron rahavirtaan vaikutti negatiivisesti käyttöpääoman 280 milj. euron lisäys.

• Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 639 000 tonnia (610 000 tonnia)1.
• Oikaistu käyttökate2 oli 294 milj. euroa (29 milj. euroa).
• Käyttökate oli 309 milj. euroa (46 milj. euroa).
• Oikaistu liiketulos3 oli 238 milj. euroa (-29 milj. euroa).
• Liiketulos oli 252 milj. euroa (-12 milj. euroa).
• Liiketoiminnan rahavirta oli -53 milj. euroa (74 milj. euroa).
• Nettovelka nousi 1 376 milj. euroon (31.12.2016: 1 242 milj. euroa).
• Velkaantumisaste oli 55,0 % (31.12.2016: 51,4 %).
• Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 % (5,3 %).

1) Suluissa esitettävät vertailutiedot vuoden 2016 vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin mainita.
 2) Käyttökate (EBITDA) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä, kuten uudelleenjärjestelykuluja sekä omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja tai tappioita.
3) Liiketulos (EBIT) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.
 

Konsernin tunnusluvut

         
   

I/17

I/16 IV/16 2016
Liikevaihto Milj. EUR

1 757

1 386 1 506 5 690
Käyttökate Milj. EUR

309

46 128 355
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR

294

29 98 309
Liiketulos Milj. EUR

252

-12 69 103
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR

238

-29 38 57
Tulos ennen veroja Milj. EUR

224

-47 43 -13
Tilikauden tulos Milj. EUR

182

-41 192 144
Osakekohtainen tulos EUR

0,44

-0,10 0,46 0,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR

0,42

-0,10 0,46 0,35
Sijoitetun pääoman tuotto %

9,4

5,3 2,6 2,6
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

-53

74 199 389
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

1 376

1 551 1 242 1 242
Velkaantumisaste kauden lopussa %

55,0

69,6 51,4 51,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

19

32 61 164
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia

639

610 596 2 444
Henkilöstö kauden lopussa  

10 420

10 920 10 600 10 600

1) Oikaistu käyttökate = Käyttökate – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Oikaistu liiketulos = Liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.    
                                                                                      

Näkymät vuoden 2017 toiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana toisella neljänneksellä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja ruostumattoman teräksen perushintojen nousun odotetaan jatkuvan. Outokummun toimitusten sekä Europe- että Americas-liiketoiminta-alueilla odotetaan toisella neljänneksellä pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen tuloskehityksen vahvistuvan edelleen toisella neljänneksellä perushintojen nousun tukemana. Tämän kehityksen kuitenkin kumoavat matalampi ferrokromin sopimushinta ja alemmat ferrokromitoimitukset, jotka johtuvat maaliskuun teknisistä ongelmista. Näin ollen Outokumpu odottaa toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan jonkin verran alle vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tason.

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Outokumpu aloitti vuoden erittäin vahvasti. Oikaistu käyttökatteemme parani merkittävästi edellisvuodesta ja nousi 294 miljoonaan euroon. Vaikka vahva markkinatilanne vaikutti huomattavasti tulokseemme, olen erityisen tyytyväinen siihen, että omat toimenpiteemme tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi ovat johtaneet toimitusmäärien kasvuun ja merkittäviin kustannussäästöihin.

Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen tuloksen. Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate yli kolminkertaistui 257 miljoonaan euroon vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä asiakastoimialojen vahvan kysynnän ja korkeampien hintojen seurauksena. Americasin oikaistu käyttökate nousi yli 60 miljoonalla 29 miljoonaan euroon. Nämä luvut kertovat kiistatta, että Americasin tiimin määrätietoiset toimenpiteet ja päättäväisyys ovat kääntämässä liiketoiminta-aluetta kannattavaksi. Konsernin hyvää tuloskehitystä tuki vielä Long Products. Liiketoiminta-alueen toimitukset kasvoivat 50 prosenttia Euroopan ja Yhdysvaltojen vahvan kysynnän myötä, ja sen oikaistu käyttökate oli 9 miljoonaa euroa.

Tulosparannusta tukeneen perushintojen ja raaka-aineiden hintojen nousun kääntöpuolena oli käyttöpääoman kasvu erityisesti myyntisaamisten ja varastojen arvon osalta. Tämän seurauksena liiketoiminnan rahavirta oli 53 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi osingonmaksu ja omien osakkeiden ostot vaikuttivat kassavirtaan neljänneksen aikana.

Omat toimenpiteemme ovat edelleen tuoneet merkittäviä hyötyjä tuotantokustannusten laskiessa tonnia kohti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vaikka yleisesti ottaen olemme menestyneet hyvin operatiivisesti, ferrokromitoiminnot ovat kärsineet yhden uunin epävakaasta toiminnasta. Korjaustoimet ovat käynnissä uunin palauttamiseksi normaalin toimintaan toisella neljänneksellä. Teknisistä ongelmista ja ferrokromin hinnan laskusta huolimatta odotamme tuloskehityksen jatkuvan vahvana toisella neljänneksellä. Ensiluokkaisten tehtaiden, laajan tuotevalikoiman ja vahvan taseen avulla voimme kasvattaa myyntiä ja parantaa tehokkuutta – ja näin toteuttaa vuoden 2020 visiomme.” 

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 27.4.2017 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2310 1618. Tunnuskoodi on 9543605.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/8qio8pt4. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 27.4.2017 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com