VUOSIEN 2006-2010 OSAKEPALKKIOJäRJESTELMä ? ANSAINTAJAKSO 2006-2008


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2006 KLO 14.00 VUOSIEN 2006-2010 OSAKEPALKKIOJäRJESTELMä – ANSAINTAJAKSO 2006-2008 Outokumpu Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepalkkiojärjestelmän osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmä on viisivuotinen palkkiojärjestelmä, joka koostuu kolmesta kolmen vuoden pituisesta ansaintajaksosta. Kaudet alkavat 1.1.2006, 1.1.2007 ja 1.1.2008. Hallitus päättää järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä kullekin kaudelle. Ansaintajakson 2006-2008 piiriin on tänään vahvistettu kuuluvaksi yhteensä 132 henkilöä. Palkkiomallin tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön strategiaa tukevista hyvistä suorituksista ja samalla ohjata johdon huomiota omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä aikavälillä. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona yhtiön osakkeita ja rahaa (vastaten verojen osuutta kokonaispalkkiosta) hallituksen kullekin ansaintakaudelle asettamien tavoitteiden perusteella. Kunkin ansaintajakson perusteella voidaan jakaa enintään 500 000 yhtiön osaketta. Ansaintajaksolle 2006-2008 vahvistettujen tavoitteiden mukaan palkkio määräytyy total shareholder return -tunnusluvun suhteellisen kehityksen (50 % maksimipalkkiosta) ja Operational Excellence -ohjelmille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen (50 % maksimipalkkiosta) perusteella. Konsernin osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäseniä velvoitetaan pitämään omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita sellainen määrä, joiden arvo vastaa henkilön vuoden bruttopalkkaa. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Eero Mustala Viestintäjohtaja puh 09 421 2435, gsm 040 504 5146 Sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com