Outokumpu - Konsernin oikaistu liiketulos -5 milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta 54 milj. euroa – Americasissa ennätykselliset toimitukset ja myönteinen tuloskehitys


OUTOKUMPU OYJ
PUOLIVUOSIKATSAUS
26.7.2016 klo 12.00


Vuoden 2016 toinen neljännes lyhyesti

Outokummun oikaistu liiketulos parani -5 milj. euroon vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen -20 milj. eurosta. Tulosparannus johtui pääasiassa Americas-liiketoiminta-alueen toimitusten kasvusta ja tuotantokustannusten laskusta. Matala ferrokromin hinta vaikutti negatiivisesti Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuuteen.

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 629 000 tonnia (610 000 tonnia)1.
  • Oikaistu käyttökate2 oli 51 milj. euroa (38 milj. euroa).
  • Oikaistu liiketulos3 oli -5 milj. euroa (-20 milj. euroa). Toisen neljänneksen oikaistu liiketulos sisältää 11 milj. euroa (8 milj. euroa) oikaisuja mukaan lukien raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutuksen 15 milj. euroa (-9 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 6 milj. euroa (-12 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 54 milj. euroa (74 milj. euroa).
  • Nettovelka laski 1 485 milj. euroon (1 551 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 69,1 % (69,6 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2 % (5,3 %).

1) Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä, ellei toisin mainita.
2) Käyttökate ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutuksia. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä kuten uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumia, omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja/tappioita sekä raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot/-tappiot ja metallijohdannaisista johtuvat voitot/tappiot. 
3) Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.

Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä, ellei toisin mainita. 

Konsernin tunnusluvut

         
   

II/16

I/16 II/15 2015
Liikevaihto Milj. EUR

1 379

1 386 1 694 6 384
EBITDA Milj. EUR

62

46 55 531
Oikaistu EBITDA 1) Milj. EUR

51

38 57 196
Liiketulos Milj. EUR

6

-12 -26 228
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR

-5

-20 -25 -101
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-22

-47 -65 127
Tilikauden tulos Milj. EUR

-20

-41 -62 86
Osakekohtainen tulos EUR

-0,05

-0,10 -0,14 0,23
Sijoitetun pääoman tuotto %

6,2

5,3 -1,8 5,3
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

54

74 -41 -34
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

1 485

1 551 2 116 1 610
Velkaantumisaste kauden lopussa %

69,1

69,6 96,4 69,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

28

32 35 154
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia

629

610 616 2 381
Henkilöstö kauden lopussa 4)  

10 645

10 920 11 665 11 002

1) EBITDA (käyttökate) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.
4) 30.6.2016 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 800 kesäharjoittelijaa (30.6.2015 noin 800.)
                                                                                      

Näkymät vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle

Kolmannen neljänneksen markkinanäkymiin vaikuttaa tyypillinen kysynnän kausivaihtelu erityisesti Euroopassa. Euroopassa jakelijoiden varastotasot ovat tällä hetkellä pitkän aikavälin keskiarvojen tasolla, ja loppukäyttäjäkysynnän odotetaan jatkuvan suhteellisen hyvänä öljy- ja kaasuteollisuutta lukuun ottamatta. Vaikka kysynnän odotetaan laskevan Amerikassa kolmannella neljänneksellä, siellä näkyy useita hyviä merkkejä: jakelijoiden varastotasot ovat yhä pitkän aikavälin keskiarvoja matalammat, ilmoitetut hinnankorotukset alkavat näkyä, ja polkumyyntitullitutkinnan alustavien tulosten odotetaan tasoittavan vääristynyttä kilpailua.

Outokumpu odottaa kolmannen neljänneksen toimitusten pysyvän samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. Kunnossapitotyöt vaikuttavat Outokummun ferrokromitoimintoihin kolmannella neljänneksellä ja kumoavat osittain ferrokromin hinnannousun positiivisen vaikutuksen. Outokumpu odottaa tehostamistahdin jatkuvan ja konsernin kolmannen neljänneksen liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi.

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Outokummun toisen neljänneksen oikaistu liiketappio oli 5 miljoonaa euroa. Vaikka tuloksemme ei ole vielä oikealla tasolla, olemme selvästi pääsemässä vauhtiin: neljänneksen aikana Americas-liiketoiminta-alue saavutti toimituksissa uuden ennätyksen, pidimme kulut tiukasti kurissa, vapautimme käyttöpääomaa, pidimme kassavirran positiivisena ja vähensimme korollista nettovelkaa entisestään.

Neljänneksen alussa julkistimme Outokummun uuden vision sekä toimenpiteet yhtiön kilpailukyvyn ja tuloksen parantamiseksi. Ryhdyimme määrätietoisesti toteuttamaan näitä toimenpiteitä keventämällä organisaatiorakennettamme ja käynnistämällä niihin liittyvät työpaikkavähennykset neljänneksen aikana.

Visiomme saavuttamisessa yksi tärkeimmistä tekijöistä on tuottavuuden jatkuva parantaminen ylivertaisen tuotanto-osaamisen avulla. Tuotantokustannusten ja tehostamisen painottaminen näkyi jo toisen neljänneksen tuloksessa. Americasissa tuotannon muuttuvat kustannukset laskivat 14 % neljänneksen aikana, ja toimituksemme olivat ennätykselliset 177 000 tonnia. Parantuneen tuotantotehokkuuden ansiosta olemme voineet hyödyntää myönteisen markkinakehityksen Amerikassa, mikä auttoi meitä vähentämään oikaistun liiketappion ensimmäisen neljänneksen 43 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon. Uskomme hyvän kehityksen jatkuvan, koska parannusmahdollisuudet ovat yhä merkittävät.

Samanaikaisesti jatkoimme määrätietoista toimintojen tehostamista ja kustannusten vähentämistä myös Euroopassa. Toisella neljänneksellä saavutimme 15 milj. euron lisäkustannussäästöt Europe-liiketoiminta-alueella. Tulosta rasittivat kuitenkin heikompi ferrokromin hinta, ruostumattoman teräksen toimitusten hienoinen lasku sekä raaka-aineiden hinnannousu. Vaikka kustannussäästöjen ja tuottavuuden parantamisen vaikutukset kumosivat osittain nämä negatiiviset vaikutukset, Europen kannattavuus laski 42 miljoonasta eurosta 29 miljoonaan euroon.

Americasin positiivisen kehityksen ansiosta konsernin toimitukset nousivat 629 000 tonniin. Vaikka toimitukset kasvoivat, vapautimme konsernin käyttöpääomaa yhteensä 117 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla, ja liiketoiminnan rahavirta oli toisella neljänneksellä positiivinen, 54 miljoonaa euroa. Velan vähentäminen on edelleen tärkeimpiä tavoitteittamme: toisen neljänneksen lopussa korollinen nettovelkamme laski 1 485 miljoonaan euroon ensimmäisen neljänneksen 1 551 miljoonasta eurosta, ja velkaantumisaste oli 69,1 prosenttia.

Olemme parantaneet tulostamme tänä vuonna ja odotamme tehostamistahdin jatkuvan. Niinpä odotamme kolmannen neljänneksen oikaistun liiketuloksen olevan positiivinen lähinnä Americasin jatkuvan kehityksen ansiosta. Europessa tavanomaisella kausivaihtelulla on negatiivinen vaikutus tulokseen. Lisäksi suurimman ferrokromiuunin suunnitellut kunnossapitotyöt vähentävät ferrokromituotantoamme 30 prosenttia kolmannella neljänneksellä.

Meillä on vielä paljon töitä edessämme päästäksemme oikealle tasolle. Etenemisemme on kuitenkin ollut rohkaisevaa, ja olenkin vakuuttunut kyvystämme saavuttaa visiomme ja tavoitteemme 500 miljoonan euron liiketuloksesta vuonna 2020.”

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi järjestetään tiistaina 26.7.2016 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2310 1619. Tunnuskoodi on 9174154.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/fb7xm323. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 26.7.2016 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Saara Tahvanainen, tel. +358 40 589 0223

Outokumpu Oyj

 


Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com