Outokummun 250 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
17.6.2016 klo 15.30
 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Outokumpu tiedotti 9.6.2016 päätöksestään laskea liikkeeseen pääosin institutionaalisille sijoittajille suunnatun 250 milj. euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 16.6.2021, ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko 7,25 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain. Joukkovelkakirja­laina voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä. Moody’s Investors Service Inc. on antanut joukkovelkakirjalainalle luokituksen B2.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainen listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/velkatietoa/.

Outokumpu on hakenut joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkinen kaupankäynti joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 21.6.2016 kaupankäyntitunnuksella OUTJ072521.

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään pääasiassa lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ovat toimineet Danske Bank A/S ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Muut pääjärjestäjät ovat olleet OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ).

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 40 576 0288

Outokumpu Oyj 

 


Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com
 
 

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tässä tiedotteessa viitattujen arvopapereiden tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja minkään oikeusjärjestyksen alueella.

Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta esitettä tai rekisteröintiä. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä tai muutoin suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S-säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut joukkovelkakirjalainan tarjousajan alkamisesta, joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

Outokumpu ei ole antanut valtuutusta joukkovelkakirjalainojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainoja tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC, muutettu mm. direktiivillä 2010/73/EU) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Relevanteissa Jäsenvaltioissa ja sijoituksen vähimmäisarvo on 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä tiedotteessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Outokummun puolesta ehdotetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outokummulle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.