OUTOKUMMUN TOIMITUSTIETOJA VUODELTA 2005


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.1.2006 KLO 10.00 OUTOKUMMUN TOIMITUSTIETOJA VUODELTA 2005 Seuraavassa taulukossa esitetään Outokummun alustavat toimitustiedot vuodelta 2005. Ruostumattoman teräksen 1.10.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- toimitukset 31.12. 30.9. 31.12. 31.12. 1 000 tonnia 2005 2005 2005 2004 Kylmävalssatut tuotteet 212 195 867 890 Kirkkaat kuumanauhat 68 61 391 432 Muut 89 77 390 464 Toimitukset yhteensä 370 333 1 647 1 786 Technologyn tilauskanta Tilauskanta kauden lopussa, MEUR 596 524 596 458 Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset vuonna 2005 laskivat 8 % edellisvuodesta. Tämä johtui pääosin heikosta kysynnästä, mikä puolestaan oli seurausta voimakkaasta varastojen purkamisesta Euroopassa ja uuden kapasiteetin käyttöönotosta erityisesti Kiinassa. Outokumpu Technologyn tilauskanta kasvoi merkittävästi, kun kaivos- ja metalliteollisuuden vahva investointiaktiviteetti jatkui. Divisioonien oikaistut vertailutiedot Outokumpu Stainless Tubular Products siirrettiin raportoinnissa General Stainless -divisioonasta Specialty Stainlessiin lokakuussa 2005. Liitteenä olevassa taulukossa esitetään vertailutiedot uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti vuodelta 2004 ja tammi-syyskuulta 2005. Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 Liikevaihto General Stainless 1 018 1 106 961 1 152 Specialty Stainless 640 720 601 741 Technology 81 104 91 146 Muu toiminta 55 50 56 57 Sisäinen myynti -599 -698 -566 -596 Konserni 1 196 1 283 1 143 1 500 Liikevoitto General Stainless 78 74 44 72 Specialty Stainless 51 46 36 48 Technology 9 -1 2 20 Muu toiminta -4 -10 -4 -14 Sisäiset erät -7 12 -2 1 Konserni 128 121 77 128 General Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 Liikevaihto 1 018 1 106 961 1 152 josta Tornio Works 522 578 471 613 Liikevoitto 78 74 44 72 josta Tornio Works 70 67 47 57 Sidottu pääoma kauden lopussa 2 624 2 737 2 811 2 882 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut 220 201 200 196 tuotteet Kirkkaat kuumanauhat 81 77 57 119 Muut 220 234 160 184 Divisioonan toimitukset yhteensä 522 513 417 499 Specialty Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 Liikevaihto 640 720 601 741 Liikevoitto 51 46 36 48 Sidottu pääoma kauden lopussa 1 148 1 224 1 213 1 250 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut 48 47 31 42 tuotteet Kirkkaat kuumanauhat 58 53 37 57 Muut 153 157 136 142 Divisioonan toimitukset yhteensä 258 257 205 241 Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto General Stainless 4 237 1 286 1 158 813 Specialty Stainless 2 702 785 819 584 Technology 423 65 158 144 Muu toiminta 218 55 64 58 Sisäinen myynti -2 458 -736 -610 -408 Konserni 5 122 1 456 1 589 1 191 Liikevoitto General Stainless 269 71 93 -55 Specialty Stainless 181 55 65 14 Technology 30 -8 4 6 Muu toiminta -33 6 -7 8 Sisäiset erät 5 -6 3 5 Konserni 453 118 157 -21 General Stainless Milj. EUR 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 4 237 1 286 1 158 813 josta Tornio Works 2 183 699 657 476 Liikevoitto 269 71 93 -55 josta Tornio Works 241 59 74 -36 Sidottu pääoma kauden lopussa 2 882 2 920 2 901 2 820 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut 818 210 183 162 tuotteet Kirkkaat kuumanauhat 335 102 89 41 Muut 799 238 192 104 Divisioonan toimitukset yhteensä 1 951 550 463 307 Specialty Stainless Milj. EUR 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 2 702 785 819 584 Liikevoitto 181 55 65 14 Sidottu pääoma kauden lopussa 1 250 1 248 1 358 1 310 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut 169 44 54 43 tuotteet Kirkkaat kuumanauhat 204 57 43 30 Muut 588 148 148 88 Divisioonan toimitukset yhteensä 961 249 245 161 Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Outokumpu julkistaa vuoden 2005 tilinpäätöstiedot torstaina 2.2.2006. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet Puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531 Faksi (09) 421 2125 E-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com