Outokumpu – Uusi osakepohjainen johdon kannustinohjelma


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
27.4.2016 klo 14.00


Outokummun hallitus on hyväksynyt uuden osakepalkkio-ohjelman yhtiön avainhenkilöille osana yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmia. Ohjelma kattaa vuodet 2016–2020. Ohjelmalla hallitus haluaa painottaa arvonmuodostusta osakkeenomistajille, vahvistaa omistajakulttuuria ja kannustaa vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkio-ohjelman mukaisesti osallistujat sijoittavat 30–120 % yhden vuoden perusbruttopalkastaan Outokummun osakkeisiin 30.9.2016 mennessä. Osallistujat hankkivat osakkeet markkinoilta ja sisäpiirisäännökset huomioon ottaen. Ohjelman osallistujat ovat oikeutettuja vastaanottamaan jokaista hankkimaansa yhtä osaketta kohden kaksi palkkio-osaketta (brutto, sisältäen verot), josta vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina. Palkkio-osakkeet suoritetaan osallistujille neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 lopussa. Vastaanottaakseen palkkio-osakkeet osallistujien tulee pitää omistuksessaan vähintään omaa sijoitustaan vastaava määrä osakkeita palkkio-osakkeiden erääntymiseen asti. Hallitus päätti, että ohjelmaan voidaan kutsua mukaan enintään 35 yhtiön avainhenkilöä. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu osallistumaan tähän osakepalkkio-ohjelmaan, koska hänelle on vahvistettu erillinen osakepalkkio-ohjelma, jonka ehdoista tiedotettiin 17.12.2015. Osakepalkkio-ohjelman perusteella suoritettavien palkkio-osakkeiden enimmäismäärä on 3 000 000 osaketta (brutto, sisältäen verot).

Outokumpu-konsernissa noudatetun osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita määrä, jonka arvo vastaa henkilön yhden vuoden bruttopalkkaa. Ylläkuvatun osakepalkkio-ohjelman perusteella saadut netto-osakkeet on käytettävä omistusvaatimuksen täyttämiseen.


Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Johanna Kaunisto, puh. 040 574 9210

Outokumpu Oyj

   

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com