Outokummun ensimmäinen neljännes 2016: Oikaistu liiketulos -20 milj. euroa, liiketoiminnan rahavirta 74 milj. euroa, korollinen nettovelka laski 1 551 milj. euroon


OUTOKUMPU OYJ
OSAVUOSISELVITYS
27.4.2016 klo 12.00 

Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes lyhyesti

 

Outokummun oikaistu liiketulos oli -20 milj. euroa verrattuna vuoden 2015 neljännen neljänneksen
-11 milj. euroon. Vaikka toimitusmäärät kasvoivat sekä Euroopassa että Amerikassa, yhä jatkuva hintapaine, kierrätysteräksen kustannusten nousu sekä Europen myyntisaamisen ja Americasin hitaasti kiertäneen varaston alaskirjaukset kumosivat toimitusmäärien kasvun positiivisen vaikutuksen. 

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 610 000 tonnia (574 000 tonnia)[1].
  • Oikaistu käyttökate[2] oli 38 milj. euroa (50 milj. euroa).
  • Oikaistu liiketulos[3] oli -20 milj. euroa (-11 milj. euroa). Ensimmäisen neljänneksen oikaistu liiketulos sisältää 8 milj. euroa (352 milj. euroa) oikaisuja mukaan lukien raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/­-tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutuksen -9 milj. euroa (-29 milj. euroa).
  • Liiketulos oli -12 milj. euroa (341 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 74 milj. euroa (2 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka laski 1 551 milj. euroon (1 610 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 69,6 % (69,1 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,3 % (5,3 %). 

Outokumpu julkaisee ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä osavuosiselvityksen. Osavuosiselvitystä ei ole laadittu täysin osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin mukaisesti mutta se antaa neljännesvuosittaista tietoa kaikista yhtiön toiminnan olennaisista osista ja sisältää taloudellisen ja liiketoiminnan analyysin. Toisen neljänneksen osavuosikatsaus sekä tilinpäätöstiedote raportoidaan jatkossakin IAS 34:n mukaisesti.

Tämä osavuosiselvitys on laadittu uuden raportointirakenteen mukaisesti. Liiketoiminta-alueita on kolme: Europe, Americas ja Long Products. Europe ja Americas kattavat Outokummun kaikki litteiden tuotteiden liiketoiminnat näillä kahdella markkina-alueella mukaan lukien nauha- ja levyliiketoiminnot. Aiemmin erillään raportoidun Quarto Platen Euroopan toiminta sekä APAC-alueen myyntiverkosto raportoidaan osana Europe-liiketoiminta-aluetta ja Quarto Platen Yhdysvaltain toiminta osana Americas-liiketoiminta-aluetta. Long Productsin raportoinnissa ei ole muutoksia.

Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä ellei toisin mainita.

Konsernin tunnusluvut

         
   

I/16

IV/15 I/15 2015
Liikevaihto Milj. EUR

1 386

1 435 1 768 6 384
EBITDA Milj. EUR

46

408 65 531
Oikaistu EBITDA 1) Milj. EUR

38

50 77 196
Liiketulos Milj. EUR

-12

341 -10 228
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR

-20

-11 2 -101
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-47

352 -46 127
Tilikauden tulos Milj. EUR

-41

308 -45 86
Osakekohtainen tulos EUR

-0,10

0,74 -0,10 0,23
Sijoitetun pääoman tuotto %

5,3

5,3 -1,5 5,3
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

74

2 -62 -34
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

1 551

1 610 2 034 1 610
Velkaantumisaste kauden lopussa %

69,6

69,1 91,5 69,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

32

65 26 154
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia

610

574 620 2 381
Henkilöstö kauden lopussa  

10 920

11 002 11 824 11 002

1) EBITDA (käyttökate) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.                                                                                        

Näkymät vuoden 2016 toiselle neljännekselle

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen markkinatilanteen jatkuvan haastavana toisella neljänneksellä maailmantaloudessa vallitsevan epävarmuuden ja matalien raaka-ainehintojen vuoksi. Euroopassa ruostumattoman teräksen loppukäyttäjäkysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä öljy- ja kaasuteollisuutta lukuun ottamatta, mutta jakelijoiden varastotasot ovat yhä pitkän ajan keskiarvoja korkeammat. Amerikassa markkinoiden dynamiikka on kehittymässä parempaan suuntaan: jakelijoiden varastotasot ovat laskeneet, hinnankorotuksista on ilmoitettu ja polkumyyntitulleista käynnistynyt tutkinta vaikuttaa Kiinan tuontiin.

Markkinoiden epävarmuudesta johtuen Outokumpu on toisen neljänneksen näkymissään varovainen. Ruostumattoman teräksen liiketoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti, mutta matala ferrokromin hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen vaihtokurssi vaikuttavat negatiivisesti ferrokromiliiketoimintaan, mikä rasittaa tuloskehitystä toisella vuosineljänneksellä. Outokumpu odottaa toimitusmäärien ja oikaistun liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisista johtuvien voittojen/tappioiden nettovaikutuksen odotetaan nykyisellä hintatasolla olevan korkeintaan vähäisiä.

Outokumpu viimeistelee aiemmin ilmoitettuja suunnitelmia myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kulujen vähentämiseksi 100 milj. eurolla ja arvioi kirjaavansa toisen neljänneksen tulokseen noin 40 milj. euron irtisanomisvarauksen, jonka kassavaikutuksen neljänneksellä odotetaan olevan noin 5 milj. euroa.  

Näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos vastasi pitkälti odotuksiamme. Haastavassa markkinatilanteessa paransimme edelleen operatiivista kannattavuutta erityisesti Europe-liiketoiminta-alueella. Tulokseemme vaikuttivat kuitenkin myös liiketoiminnassamme tekemämme arviot, joiden mukaisesti teimme alaskirjauksen merkittävästä myyntisaamisesta Europe-liiketoiminta-alueella ja hitaasti kiertäneistä varastoista Calvertissa. Näillä oli yhteensä 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus, joka sisältyy 20 miljoonan euron oikaistuun liiketappioon.

Europe-liiketoiminta-alueella toimitusmäärät nousivat edelliseen kauteen verrattuna, joten oikaistu liiketulos vahvistui hintapaineista huolimatta. Amerikassa jatkoimme toimitusmäärien kasvattamista suunnitellusti. Ennätyksellisen korkeista toimitusmääristä sekä kustannusleikkauksista huolimatta Americas-liiketoiminta-alue pysyi kuitenkin raskaasti tappiolla, koska matalat hinnat kumosivat myönteisen kehityksen.

Olemme jatkaneet työtä taloudellisen vakauden varmistamiseksi. Saimme kassavirran käännettyä positiiviseksi ja vähensimme nettovelkaamme alle 1,6 miljardin euron. Velkaantumisaste pysyi vakaana 69,6 prosentissa. Äskettäin ilmoitetut lyhyen aikavälin tehostamistoimenpiteet sekä kannattavuuden ja käyttöpääoman hallinnan parantamiseen tähtäävät toimet ovat tärkeimmät tekijät nettovelan vähentämiseksi entisestään kohti 1,2 miljardin euron tavoitetta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Alkuvuoden kehitys ja markkinoiden jatkuva epävarmuus osoittavat selvästi, että ilmoittamamme lisätoimenpiteet ovat välttämättömiä Outokummun kustannus- ja kilpailuaseman parantamiseksi. Vaikka odotamme ruostumattoman teräksen liiketoiminnan kehittyvän tasaisesti toisella neljänneksellä, tulostamme painaa ferrokromiliiketoiminnan heikompi kannattavuus, joka johtuu ferrokromin hinnanlaskusta ja heikosta Yhdysvaltain dollarista. Odotamme koko konsernin toimitusmäärien ja oikaistun liiketuloksen pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.”  

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00Puhelinkonferenssi järjestetään keskiviikkona 27.4.2016 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan ja talous- ja rahoitusjohtaja Reinhard Florey. Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2310 1619. Tunnuskoodi on 3920485. 

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa. Linkki internetlähetykseen

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 27.4.2016 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.  

Lisätietoja: 

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778 

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

 

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com

 

[1]) Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä, ellei toisin mainita.

[2]) Käyttökate ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaiset tuotto- ja kuluerät kuten uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyvät voitot/tappiot sekä raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot/-tappiot ja metallijohdannaisista johtuvat voitot/tappiot.

[3]) Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.