Outokumpu julkaisee uuden vision ja toimenpiteet kilpailukyvyn ja tuloskehityksen parantamiseksi


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
5.4.2016 klo 9.00

Outokumpu julkaisi tänään uuden visionsa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä kertoi toimenpiteistä kilpailukyvyn vauhdittamiseksi ja tuloskehityksen parantamiseksi. Yhtiö kertoi myös suunnitelluista muutoksista organisaatiorakenteessa sekä uuden raportointirakenteen.

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan: “Viimeisen kolmen vuoden aikana Outokumpu on uudistanut perusteellisesti tuotantorakenteensa erinomaisten tehtaidensa varaan. Yhtiö on vahvistanut asemaansa Euroopassa ja Amerikassa, ja olemme vähentäneet velkataakkaa merkittävästi. Näin on luotu maailmanluokan teollinen toimintarakenne ja yhtiön taloudellinen asema on vakautettu. Outokummun kannattavuus ei kuitenkaan ole vielä lähelläkään yhtiön todellista tuloksentekokykyä, ja näin ollen meidän on parannettava kilpailukykyämme merkittävästi.”

Uusi visio ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.

Visioon liittyen yhtiö on asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät kannattavuuteen ja velan vähentämiseen:

 • 500 milj. euron liikevoitto
   
 • 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto
   
 • Alle 35 %:n velkaantumisaste

Yhtiö odottaa saavuttavansa nämä konsernitason tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen. Kannattavuuden odotetaan paranevan pääasiassa nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla yhtiön kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.

Outokumpu pitää velkaantumisastetta (korollinen nettovelka/oma pääoma) keskeisenä yhtiön taloudellisen vakauden mittarina kausivaihteluille taipuvaisella ruostumattoman teräksen toimialalla, ja siksi yhtiön tavoitteeksi on asetettu alle 35 %:n velkaantumisaste. Ensimmäisenä välitavoitteena on vähentää nettovelkaa 1,2 mrd. euroon vuoden 2017 loppuun mennessä pääasiassa operatiivista toimintaa ja käyttöpääoman hallintaa merkittävästi tehostamalla.

“Visiomme kiteyttää kilpailukykymme olennaiset tekijät: asiakassuuntautuneisuuden ja toimintojemme tehokkuuden. Se auttaa meitä keskittymään niihin osa-alueisiin, joiden avulla voimme luoda eniten arvoa niin asiakkaille, osakkeenomistajille kuin työntekijöillekin”, kuvailee Baan.

Outokumpu keskittyy kuuteen osa-alueeseen saavuttaakseen visionsa:

 1. Työturvallisuus: yhtenäinen, kurinalainen lähestymistapa, joka parantaa myös laatua ja toiminnan tehokkuutta, tavoitteena olla alan parhaimman kymmenyksen joukossa.
   
 2. Tehokas organisaatio: yksinkertainen, matala ja markkinalähtöinen organisaatio, jossa vahvaa yksilövastuuta korostetaan selkeällä suorituksen johtamisella.
   
 3. Ensiluokkainen toimitusketju: toimitusketjun hallinta nostetaan keskiöön. Näin varmistetaan, että tuotanto, sen suunnittelu, tarvittavat resurssit ja logistiikka vastaavat markkinakysyntään optimaalisella tavalla. Näin tehtaat voivat keskittyä nostamaan kustannustehokkuutensa alan parhaimmistoon.
   
 4. Ylivertainen tuotanto-osaaminen: yhtenäinen toimintamalli, joka varmistaa, että tuottavuus paranee jatkuvasti kaikilla yhtiön tehtailla ja tuotannon kilpailukyky on alan parhaimmistoa.
   
 5. Amerikka: suurin yksittäinen tekijä yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Merkittäviä mahdollisuuksia parantaa sekä kustannustasoa että markkina-asemaa. 
   
 6. Liiketoimintaportfolio: tuotevalikoimaa, tuotantolaitoksia ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti kannattavuuden varmistamiseksi ja toimintojen virtaviivaistamiseksi.  

Baan: “Nämä muutokset edellyttävät perusteellista muutosta toimintamme organisoinnissa ja liiketoimintamme johtamisessa, tavassamme toimia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä etenkin siinä, miten toimimme yhtenäisenä tiiminä. Työ on jo käynnissä kaikilla osa-alueilla, ja odotamme hyötyjen näkyvän hyvinkin nopeasti. Kestää kuitenkin joitakin vuosia, kunnes kaikki hyödyt näkyvät tuloksissamme. Tästä syystä tarvitsemme nopeita toimenpiteitä kustannusrakenteemme ja kilpailukykymme parantamiseksi välittömästi.”

Lyhyen aikavälin muutokset ja tehostamistoimenpiteet

Käynnissä olevien tehostamis- ja kustannussäästöohjelmien lisäksi yhtiö käynnistää uudet toimenpiteet seuraavilla alueilla:

 • Organisaatiorakenne: yksinkertaistettu malli, jossa on kolme liiketoiminta-aluetta, vähemmän organisaatiotasoja ja kevyempi kustannusrakenne. Uudessa rakenteessa Outokummulla on kolme liiketoiminta-aluetta: Europe, Americas ja Long Products. Liiketoiminta-alueet ovat markkinavetoisia, keskittyen tärkeimpiin asiakassegmentteihin ja tehokkaaseen alueelliseen myyntiverkostoon. Niitä tukevat tehokas toimitusketju ja ensiluokkaiset tehtaat, jotka keskittyvät ylivertaiseen tuotanto-osaamiseen ja kustannustehokkuuteen.

  Europe ja Americas tarjoavat asiakkaille litteiden tuotteiden valikoiman näillä kahdella markkina-alueella, kattaen kaikki Outokummun nauha- ja levytoiminnot. Outokummun myyntiverkosto Aasian ja Tyynenmeren alueella siirtyy samalla osaksi Europe-liiketoiminta-aluetta, jota johtaa Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan. Americas-liiketoiminta-aluetta vetää Coil Americasin nykyinen johtaja Michael Williams ja Long Products -liiketoiminta-alueen johtajana jatkaa Kari Tuutti. Suunnitellun organisaation arvioidaan astuvan voimaan 1.6.2016. Nykyinen organisaatio ja vastuualueet säilyvät ennallaan siihen saakka.
   
 • 100 milj. euron vähennys myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kuluissa vuoden 2017 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2015 lopun 400 milj. euroon. Tämä 400 milj. euron vertailutaso sisältää 58 milj. euroa kustannuksia, jotka vuonna 2015 raportoitiin hankinnan ja valmistuksen kuluissa. Vuonna 2016 vastaavat kulut raportoidaan myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kuluissa.
   
 • Vähintään 200 milj. euron vapauttaminen käyttöpääomasta vuoden 2016 loppuun mennessä erityisesti varastoihin sitoutunutta pääomaa vähentämällä. Tavoite sisältää ainoastaan ruostumattoman teräksen toiminnot, ei ferrokromitoimintoja, ja olettaman nykyisestä metallien hintatasosta.

Outokumpu aloittaa neuvottelut henkilöstöedustajien kanssa paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti näistä nyt suunnitelluista muutoksista, joiden odotetaan johtavan enintään 600 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Arvioidut työpaikkojen vähennykset etenevät kunkin maan paikalliskäytäntöjen mukaisesti. Suomessa Outokumpu aloittaa nyt yhteistoimintaneuvottelut enintään 140 työpaikan vähentämisestä, ja Ruotsissa enintään 90 työpaikan vähentämisestä. Lisäksi yhtiö suunnittelee tiettyjen tuotannon tukitoimintojen ulkoistamista Torniossa. Kyseiset ulkoistamissuunnitelmat koskevat yhteensä noin 100 henkilöä.

Kaiken kaikkiaan tänään kerrottujen suunnitelmien ja aiemmin ilmoitettujen, erityisesti EMEA-liiketoiminta-alueella jo käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden myötä Outokummun henkilöstömäärän arvioidaan tulevina vuosina laskevan vuoden 2015 lopun 11 000:sta noin 9 300:aan.

Uudet raportoivat segmentit vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Outokumpu raportoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti ja odottaa julkaisevansa uusien segmenttien vertailuluvut kahdelta edelliseltä vuodelta ennen ensimmäisen neljänneksen tulosta. Outokummulla on kolme raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat Europe, Americas ja Long Products. Nykyiset Euroopan kvarttolevytoiminnot sekä nykyisen APAC-liiketoiminta-alueen toiminnot raportoidaan jatkossa osana Europe-liiketoiminta-aluetta, ja Yhdysvaltain kvarttolevytoiminnot osana Americas-liiketoiminta-aluetta.

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Outokumpu järjestää puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään 5.4.2016 klo 15.00. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 6937 9543. Tilaisuuden salasana on 4118528. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana verkossa. Verkkolähetyksen tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcast.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. (09) 421 3265

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com