Outokummun vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen operatiivinen tulos 2 miljoonaa euroa


OUTOKUMPU OYJ
OSAVUOSIKATSAUS
29.4.2015 klo 9.00

 

Operatiivinen tulos 2 milj. euroa: Coil EMEAlla oikea suunta, Coil Americasin tulos pettymys

Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes lyhyesti

Outokummun operatiivinen tulos oli 2 milj. euroa (IV/2014: -9 milj. euroa). Suuremmat toimitusmäärät ja Coil EMEA -liiketoiminta-alueen vakaa tuloskehitys paransivat kannattavuutta. Sen sijaan Coil Americas -liiketoiminta-alueen tulos oli pettymys. Liiketoiminnan rahavirta oli -62 milj. euroa.

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 9,2 % ja olivat 620 000 tonnia (IV/2014: 568 000 tonnia).
  • Operatiivinen käyttökate1 oli 77 milj. euroa (IV/2014: 72 milj. euroa) ja operatiivinen tulos1  
    2 milj. euroa (IV/2014: -9 milj. euroa). Tulosparannus johtui lähinnä suuremmista toimitusmääristä ja kannattavuusohjelmilla saavutetuista hyödyistä.
  • Liiketulos oli -10 milj. euroa (IV/2014: -36 milj. euroa). Liiketulos sisältää -19 milj. euroa kertaluonteisia eriä (IV/2014: -27 milj. euroa) sekä 7 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja metallijohdannaisiin liittyviä voittoja (IV/2014: 0 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -62 milj. euroa (IV/2014: 122 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka kasvoi 2 034 milj. euroon (31.12.2014: 1 974 milj. euroa). Velkaantumisaste kuitenkin laski ja oli 91,5 % (31.12.2014: 92,6 %), mikä johtui pääosin oman pääoman positiivisesta kehityksestä.

1) Liiketulos/käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita.

 

Konsernin tunnusluvut

         
   

I/15

IV/14 I/14 2014
Liikevaihto Milj. EUR

1 768

1 674 1 617 6 844
EBITDA Milj. EUR

65

45 -78 104
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

83

73 34 263
Operatiivinen EBITDA 1) Milj. EUR

77

72 37 232
Liiketulos Milj. EUR

-10

-36 -188 -243
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

8

-9 -48 -57
Operatiivinen tulos 2) Milj. EUR

2

-9 -45 -88
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-46

-75 -262 -459
Tilikauden tulos Milj. EUR

-45

-56 -248 -439
Osakekohtainen tulos 3) EUR

-0,10

-0,13 -1,66 -1,24
Sijoitetun pääoman tuotto %

-1,0

-3,5 -18,3 -5,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

-62

122 -14 -126
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

2 034

1 974 1 733 1 974
Velkaantumisaste kauden lopussa %

91,5

92,6 75,9 92,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

26

54 15 127
Ruostumattoman teräksen toimitukset 4) 1 000 tonnia

620

568 676 2 554
Ruostumattoman teräksen perushinta 5) EUR/tonni

1 050

1 053 1 070 1 082
Henkilöstö kauden lopussa  

11 824

12 125 12 436 12 125
           
1) EBITDA (käyttökate) ilman kertaluonteisia eriä, muita kuin arvonalentumisia; varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
3) Vuoden 2014 luvut on laskettu osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukaisesti.
4) Ilman ferrokromitoimituksia.
5) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm:n kylmävalssattu 304-levy).

 

Näkymät vuoden 2015 toiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen markkinanäkymät vaihtelevat alueittain. Euroopassa uusien tilausten määrä on kasvussa, jakelijoiden varastotasot ovat vähitellen palautumassa tavanomaiselle tasolle ja reaalikysyntä pysyy hyvänä. Amerikassa Aasian tuonnista johtuva paine jatkuu, ja matala nikkelin hinta hillitsee jakelijoiden ostoja. Kiinan bruttokansantuotteen kasvu näyttäisi heikkenevän jonkin verran, ja Aasian ja Tyynenmeren alueen ruostumattoman teräksen markkinoihin kohdistuu painetta.

Outokumpu arvioi toimitusmäärien pysyvän ensimmäisen neljänneksen tasolla: toimitusten odotetaan kasvavan Euroopassa jonkin verran ja laskevan Amerikoissa. Konsernin toisen neljänneksen operatiivisen tuloksen odotetaan olevan hieman tappiollinen johtuen Coil Americas -liiketoiminta-alueen heikommasta kannattavuudesta. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutuksen tulokseen odotetaan nykyisellä hintatasolla olevan korkeintaan marginaalinen.

Käynnissä oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun tulokseen. Näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:

“Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä operatiivinen tuloksemme oli 2 miljoonaa euroa ja toimitusmäärät kasvoivat 9 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Koska nikkelin hinta pysyi erittäin matalana, ei kysynnässä tapahtunut alkuvuodelle tyypillistä kausiluonteista piristymistä. Varsinkin tukkuriportaan kysyntä oli heikkoa ja hintapaine kova. Kun vertaamme ensimmäisen neljänneksen operatiivista tulosta edellisvuoden vastaavaan 45 miljoonan tappioon, on yhtiön kannattavuuden asteittainen paraneminen nähtävissä.

Coil EMEA -liiketoiminta-alue eteni vakaasti, ja sen operatiivinen tulos parani 28 miljoonaan euroon. Tulosparannukseen vaikutti toimitusmäärien kasvu sekä tuotannon parantunut tehokkuus Torniossa ja Avestassa. Bochumin sulatto suljetaan kesäkuussa, ja sen positiivinen vaikutus niin säästöihin kuin tehtaidemme käyttöasteisiin alkaa näkyä vuoden jälkipuoliskolla. Euroopassa kiinalaista ja taiwanilaista tuontia vastaan asetetut polkumyyntitullit tuovat myös mahdollisuuksia, jotka aiomme luonnollisesti hyödyntää. Ennen lopullista päätöstä tulleista, niiden vaikutus markkinoiden kehitykseen jäänee kuitenkin vähäiseksi. Olemme luottavaisia, että Coil EMEA:n kehitys jatkuu nousujohteisena. Toisella vuosineljänneksellä tuloskehitystä painavat kuitenkin ferrokromituotannon huoltoseisokit.

Coil Americas -liiketoiminta-alueella on ollut vastatuulta. Ruostumattoman teräksen tuonti Aasiasta Amerikkaan on kasvussa, ja jakelijoiden kysyntä on pysynyt heikkona nikkelin matalan hinnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi. Vaikka Calvertin tehtaan viime vuoden jälkipuoliskon tekniset ongelmat on ratkaistu, niistä johtuvat toimitusvaikeudet yhdessä vaikean markkinatilanteen kanssa ovat heikentäneet Coil Americasin uusien tilausten saantia. Markkina-aseman kasvattamisen sijaan olemme tiukassa kilpailutilanteessa joutuneet kamppailemaan säilyttääksemme nykyisen asemamme. Coil Americasin operatiivinen tulos heikkeni -28 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 6 miljoonasta eurosta ja olemme laskeneet Coil Americasin koko vuoden toimitusmääräennustetta noin 540 000 tonniin.

Arvioimme, että markkinatilanne Amerikassa jatkuu vaikeana myös toisella neljänneksellä. Euroopassa uusien tilausten määrä on kasvussa, kun jakelijoiden varastot ovat vähitellen palautumassa tavanomaiselle tasolle ja loppukäyttäjäkysyntä jatkuu hyvänä. Odotamme yhtiön toisen neljänneksen toimitusmäärien olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja operatiivisen tuloksen olevan hieman tappiollinen.

Keskitymme nyt saamaan Coil Americasin takaisin oikeille raiteille, samalla kun jatkamme kannattavuuden parantamista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteenamme on parantaa selvästi Outokummun kannattavuutta tänä vuonna Coil Americas -liiketoiminta-alueen takaiskuista huolimatta.”  

Kansainvälinen puhelinkonferenssi keskiviikkona 29.4.2015 klo 15.00

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 231 94487. Konferenssin tunnus on 21998826.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana: linkki internetlähetykseen.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 29.4.2015 arviolta klo 18.00 osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

 

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.outokumpu.fi