Outokumpu – Osakepalkkio-ohjelmien palkkiot ja ansaintakriteerit


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
12.2.2015 klo 9.30

 

Outokummun hallitus on hyväksynyt aiemmin ilmoitettujen, vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman kauden 2012–2014 tuloksen sekä kauden 2014–2016 ansaintakriteerit vuosille 2015 ja 2016. Hallitus on lisäksi hyväksynyt rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman kauden 2012–2014 perusteella maksettavan palkkion.

Suoritepohjainen osakeohjelma 2012, ansaintakausi 2012–2014

Outokumpu Oyj:n hallituksen 31.1.2012 hyväksymä osakepohjainen kannustinjärjestely (suoritepohjainen osakeohjelma 2012) on osa Outokumpu-konsernin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Suoritepohjainen osakeohjelma 2012 koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, jotka kukin sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Tämän jälkeen osakepalkkiot suoritetaan osallistujille, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Järjestelyn ensimmäinen, vuosien 2012–2014 ohjelma, on päättynyt ja hallitus on hyväksynyt ohjelman tuloksen. Ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit olivat osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys (TSR), jolla oli 30 prosentin painoarvo kokonaispalkkiosta, sekä liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä vuoden 2012 osalta, käyttökate (EBITDA) vuoden 2013 osalta ja liiketuloksen kasvu (delta EBIT) vuoden 2014 osalta, joilla oli yhteensä 70 prosentin painoarvo kokonaispalkkiosta. Hallitus on vahvistanut, että saavutettujen tulosten perusteella osallistujille maksetaan 23,3 prosenttia enimmäispalkkiosta.  

Soveltuvien verojen vähennyksen jälkeen yhteensä 48 234 osaketta suoritetaan 69 henkilölle 30.4.2015 mennessä. Osakkeiden suorituksen ehtona on työsuhteen jatkuminen osakkeiden luovutushetkeen asti. Outokumpu käyttää palkkion maksuun hallussaan olevia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

Suoritepohjainen osakeohjelma, ansaintakausi 2014–2016

Huhtikuussa 2014 hallitus vahvisti suoritepohjaisen osakeohjelman kolmannen osakeohjelman (osakeohjelma 2014–2016), alkamisen sekä siihen sovellettavat ansaintakriteerit vuoden 2014 osalta. Hallitus on nyt vahvistanut, että vuoteen 2015 sovellettavat ansaintakriteerit ovat liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä ja kassavirta (business cash flow) sekä sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2016.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma, kausi 2012–2014

Hallituksen 31.1.2012 hyväksymä osakepohjainen rajoitettuja osakkeita koskeva kannustinjärjestely mahdollistaa osallistujiksi valittujen yksittäisten Outokumpu-konsernin työntekijöiden pitkäaikaisen palkitsemisen. Se koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Kukin osakeohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen allokoidut osakkeet luovutetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko ohjelman ajan osakkeiden luovuttamisajankohtaan saakka.

Hallitus on vahvistanut, että soveltuvien verojen vähennyksen jälkeen yhteensä 14 350 osaketta suoritetaan kolmelle henkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti 30.4.2015 mennessä. Osakkeiden suorituksen ehtona on työsuhteen jatkuminen osakkeiden luovutushetkeen asti. Outokumpu käyttää palkkion maksuun hallussaan olevia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

Muita ehtoja

Yksittäisen osallistujan enimmäispalkkio yllä mainittujen järjestelyjen nojalla, yhdessä osallistujan muiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden kanssa, ei voi ylittää 200 prosenttia osallistujan yhden vuoden bruttopalkasta.

Outokumpu-konsernissa noudatetun osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita määrä, jonka arvo vastaa henkilön yhden vuoden bruttopalkkaa. 50 prosenttia yllä mainittujen ohjelmien nojalla saaduista netto-osakkeista on käytettävä omistusvaatimuksen täyttämiseen.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj


Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi