Outokumpu – Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
30.1.2015 klo 12.15

 

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valitsemiseksi ja näiden palkkioiden määräämiseksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan, ja että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Markus Akermann, Roberto Gualdoni, Stig Gustavson, Heikki Malinen, Elisabeth Nilsson, Jorma Ollila ja Olli Vaartimo sekä uutena jäsenenä Saila Miettinen-Lähde. Ehdotuksen mukaan Jorma Ollila valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli Vaartimo varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen palkkiot säilyvät edellisen toimikauden tasolla:

Puheenjohtaja: 140 000 euroa vuodessa
Varapuheenjohtaja: 80 000 euroa vuodessa
Jäsen: 60 000 euroa vuodessa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että hallituksen jäsenet hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2015 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 1 200 euroa.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Panu Routila ja Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja Tuula Korhonen sekä asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja: Kari Järvinen, puh. 040 548 3995

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Johanna Kaunisto, puh. 040 574 9210

Outokumpu Oyj

  

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi